VIETTEL KHÔNG MY HOẠT ĐỘNG 24/7


Toàn bộ các cú pháp của tất cả thành viên

STT ID đơn Hãng phát hành Game Gói Người gửi SMS Phản hồi Trạng thái Time
1 2439197 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 11411164939588459830 Nạp thành công bởi SDT: 0336446301 2020-12-01 11:12:08
2 2438883 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 13201880252386301040 Nạp thành công bởi SDT: 0358470080 2020-12-01 11:08:38
3 2438882 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 8000093763537494990 Nạp thành công bởi SDT: 0377615466 2020-12-01 11:07:57
4 2438860 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 7557625606387149031 Giao dich that bai. Ma giao dich da duoc su dung. Chi tiet LH 19001282 (1.000d/phut) hoac truy cap https://hotro.garena.vn. Tran trong. 2020-12-01 11:04:35
5 2438854 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 7557625606387149031 Nạp thành công bởi SDT: 0383957327 2020-12-01 11:03:09
6 2438851 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 14436380900098265976 Nạp thành công bởi SDT: 0963239481 2020-12-01 11:02:49
7 2438847 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 17848044515354256957 Giao dich that bai. Ma giao dich da duoc su dung. Chi tiet LH 19001282 (1.000d/phut) hoac truy cap https://hotro.garena.vn. Tran trong. 2020-12-01 11:02:31
8 2438845 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 17848044515354256957 Nạp thành công bởi SDT: 0383957327 2020-12-01 11:02:07
9 2438844 cuphap LQ 20,000 đ id 10076 GARENA DK20 LQ 20325351264976665 Nạp thành công bởi SDT: 0342262541 2020-12-01 11:01:47
10 2438221 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004825164 Nạp thành công bởi SDT: 0383656734 2020-12-01 09:53:55
11 2438219 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201504797867 Nạp thành công bởi SDT: 0355565933 2020-12-01 09:53:34
12 2438215 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201504793034 Nạp thành công bởi SDT: 0345975951 2020-12-01 09:53:14
13 2438211 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201504786387 Nạp thành công bởi SDT: 0355565933 2020-12-01 09:52:54
14 2438207 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004798246 Nạp thành công bởi SDT: 0345534127 2020-12-01 09:52:16
15 2438202 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004753044 Nạp thành công bởi SDT: 0867536244 2020-12-01 09:49:16
16 2438200 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004746795 Nạp thành công bởi SDT: 0345975951 2020-12-01 09:48:55
17 2438195 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004739430 Nạp thành công bởi SDT: 0372943053 2020-12-01 09:48:25
18 2438191 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004732194 Nạp thành công bởi SDT: 0867536244 2020-12-01 09:47:57
19 2438190 cuphap NAP20 20,000 đ id 5710 VNG THILO NAP20 20201201004720212 Nạp thành công bởi SDT: 0342489812 2020-12-01 09:47:33