Thêm Tính Năng AUTO Cộng Tiền Khi Chuyển Khoản Vào ATM Techcombank và Vietcombank.


Toàn bộ các cú pháp của tất cả thành viên

STT ID đơn Hãng phát hành Game Gói Người gửi SMS Phản hồi Trạng thái Time
1 1661151 cuphap FF 100,000 đ id 411 GARENA DK100 FF 10457898242891818110 Nạp thành công bởi SDT: 0947367523 2020-07-13 07:47:21
2 1661149 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713003149359 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-13 07:45:28
3 1661148 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713003145727 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-13 07:45:05
4 1661146 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713003142444 Nạp thành công bởi SDT: 0862595360 2020-07-13 07:44:47
5 1661145 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713503186156 Nạp thành công bởi SDT: 0971703531 2020-07-13 07:44:29
6 1661144 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713003134507 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-13 07:44:12
7 1660932 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001766172 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-13 04:29:34
8 1660931 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001764849 Nạp thành công bởi SDT: 0984822413 2020-07-13 04:29:10
9 1660930 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501784900 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-13 04:28:52
10 1660929 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001763212 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-13 04:28:35
11 1660928 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001762035 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-13 04:28:18
12 1660927 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501782192 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-13 04:28:00
13 1660926 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501780797 Nạp thành công bởi SDT: 0862595360 2020-07-13 04:27:42
14 1660925 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501777199 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-13 04:26:46
15 1660924 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001754882 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-13 04:26:29
16 1660923 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501774264 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-13 04:26:07
17 1660922 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001752597 Nạp thành công bởi SDT: 0982981453 2020-07-13 04:25:50
18 1660921 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001751538 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-13 04:25:32
19 1660920 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001750253 Nạp thành công bởi SDT: 0862595360 2020-07-13 04:25:15
20 1660919 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501769499 Nạp thành công bởi SDT: 0984822413 2020-07-13 04:24:59
21 1660918 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501765582 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-13 04:23:51
22 1660917 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501764558 Nạp thành công bởi SDT: 0384637425 2020-07-13 04:23:33
23 1660916 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001743263 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-13 04:23:17
24 1660915 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001742024 Nạp thành công bởi SDT: 0982981453 2020-07-13 04:22:59
25 1660914 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501761433 Nạp thành công bởi SDT: 0384637425 2020-07-13 04:22:42
26 1660913 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001627127 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-13 03:54:19
27 1660912 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501647281 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-13 03:54:02
28 1660911 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501645407 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-13 03:53:42
29 1660910 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501642590 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-13 03:53:01
30 1660909 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501641859 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-13 03:52:44
31 1660908 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501640835 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-13 03:52:26
32 1660907 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001617804 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-13 03:52:09
33 1660906 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501638725 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-13 03:51:49
34 1660904 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501634140 Nạp thành công bởi SDT: 0971703531 2020-07-13 03:50:29
35 1660903 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001609929 Nạp thành công bởi SDT: 0862595360 2020-07-13 03:50:05
36 1660902 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501631430 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-13 03:49:42
37 1660901 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001606702 Nạp thành công bởi SDT: 0384637425 2020-07-13 03:49:21
38 1660900 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001604685 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-13 03:49:02
39 1660898 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501498485 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-13 03:16:29
40 1660897 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001472804 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-13 03:16:11
41 1660896 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501495894 Nạp thành công bởi SDT: 0384637425 2020-07-13 03:15:53
42 1660895 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713001470108 Nạp thành công bởi SDT: 0326147507 2020-07-13 03:15:35
43 1660894 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713501492492 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-13 03:15:17
44 1660889 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713500547350 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-13 00:43:36
45 1660888 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713500543846 Nạp thành công bởi SDT: 0386921581 2020-07-13 00:43:11
46 1660887 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713500539024 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-13 00:42:48
47 1660885 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713500511443 Giao dich khong ton tai 2020-07-13 00:41:32
48 1660884 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200713500511443 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-13 00:40:12
49 1660880 cuphap LM 20,000 đ id 7197 GARENA DK20 LM 16053709553089594770 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-13 00:31:09
50 1660818 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526418557 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-12 23:48:01
51 1660817 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026367801 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:47:44
52 1660816 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526411502 Nạp thành công bởi SDT: 0326147507 2020-07-12 23:47:27
53 1660815 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526407401 Nạp thành công bởi SDT: 0984822413 2020-07-12 23:47:11
54 1660814 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026358084 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-12 23:46:53
55 1660813 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026353505 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-12 23:46:37
56 1660811 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526396894 Nạp thành công bởi SDT: 0971703531 2020-07-12 23:46:20
57 1660810 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526393050 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-12 23:46:03
58 1660809 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026342856 Nạp thành công bởi SDT: 0386921581 2020-07-12 23:45:46
59 1660808 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026339643 Nạp thành công bởi SDT: 0971703531 2020-07-12 23:45:29
60 1660806 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026336634 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-12 23:45:12
61 1660805 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526376384 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-12 23:44:56
62 1660804 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526373505 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:44:39
63 1660801 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026318121 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:43:38
64 1660800 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526358192 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-12 23:43:21
65 1660799 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026310725 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-12 23:43:02
66 1660798 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026307078 Nạp thành công bởi SDT: 0326147507 2020-07-12 23:42:46
67 1660796 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526346379 Nạp thành công bởi SDT: 0982981453 2020-07-12 23:42:29
68 1660795 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026301472 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:42:12
69 1660794 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026297834 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-12 23:41:55
70 1660793 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026294169 Nạp thành công bởi SDT: 0971703531 2020-07-12 23:41:38
71 1660792 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026290346 Nạp thành công bởi SDT: 0386921581 2020-07-12 23:41:18
72 1660791 cuphap M03 50,000 đ id 7899 VTCM DK50 M03 2214345 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-12 23:41:06
73 1660790 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526328382 Nạp thành công bởi SDT: 0982981453 2020-07-12 23:41:01
74 1660788 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026283048 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:40:44
75 1660787 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026278445 Nạp thành công bởi SDT: 0971703531 2020-07-12 23:40:27
76 1660786 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526317218 Nạp thành công bởi SDT: 0326147507 2020-07-12 23:40:09
77 1660785 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526313249 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-12 23:39:52
78 1660783 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526310295 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:39:36
79 1660781 cuphap M03 20,000 đ id 7899 VTCM DK20 M03 2214345 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-12 23:37:31
80 1660775 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526230870 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-12 23:34:04
81 1660774 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526226840 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-12 23:33:47
82 1660773 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526221879 Nạp thành công bởi SDT: 0384637425 2020-07-12 23:33:31
83 1660771 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526213690 Nạp thành công bởi SDT: 0326147507 2020-07-12 23:32:55
84 1660770 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526208769 Nạp thành công bởi SDT: 0332415090 2020-07-12 23:32:38
85 1660741 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526174066 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-12 23:30:20
86 1660739 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026125504 Nạp thành công bởi SDT: 0984822413 2020-07-12 23:30:03
87 1660713 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026120891 Nạp thành công bởi SDT: 0975795142 2020-07-12 23:29:45
88 1660712 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026115358 Nạp thành công bởi SDT: 0982981453 2020-07-12 23:29:26
89 1660711 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026111067 Nạp thành công bởi SDT: 0862595360 2020-07-12 23:29:09
90 1660710 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526152333 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-12 23:28:51
91 1660709 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026101520 Nạp thành công bởi SDT: 0384637425 2020-07-12 23:28:34
92 1660705 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026097595 Nạp thành công bởi SDT: 0386921581 2020-07-12 23:28:16
93 1660703 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026093000 Nạp thành công bởi SDT: 0984917034 2020-07-12 23:27:59
94 1660699 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712526134386 Nạp thành công bởi SDT: 0365047715 2020-07-12 23:27:40
95 1660698 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026080580 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-12 23:27:22
96 1660695 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026074578 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-12 23:27:03
97 1660694 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712026060331 Nạp thành công bởi SDT: 0973487853 2020-07-12 23:26:45
98 1660123 cuphap LM 50,000 đ id 6 GARENA DK50 LM 4228139813456052045 Nạp thành công bởi SDT: 0855794402 2020-07-12 22:39:08
99 1660122 cuphap LM 200,000 đ id 6 GARENA DK200 LM 9235489961543144217 Nạp thành công bởi SDT: 0945298685 2020-07-12 22:39:04
100 1660064 cuphap FF 20,000 đ id 6745 GARENA DK20 FF 17365179464239378718 Nạp thành công bởi SDT: 0948527328 2020-07-12 22:32:54
101 1660060 cuphap FF 100,000 đ id 6745 GARENA DK100 FF 8924514278194500019 Nạp thành công bởi SDT: 0945154829 2020-07-12 22:32:38
102 1659936 cuphap LQ 100,000 đ id 6 GARENA DK100 LQ 14130610740105099118 Nạp thành công bởi SDT: 0843444290 2020-07-12 22:14:41
103 1659935 cuphap LQ 200,000 đ id 6 GARENA DK200 LQ 3747970582105108865 Nạp thành công bởi SDT: 0947683728 2020-07-12 22:14:38
104 1659746 cuphap LQ 20,000 đ id 2889 GARENA DK20 LQ 899188066463911385 Nạp thành công bởi SDT: 0941508401 2020-07-12 21:46:55
105 1659741 cuphap LQ 100,000 đ id 2889 GARENA DK100 LQ 16359021642037499851 Nạp thành công bởi SDT: 0812182578 2020-07-12 21:45:53
106 1659670 cuphap LM 100,000 đ id 6 GARENA DK100 LM 12236532582183820396 Nạp thành công bởi SDT: 0945298685 2020-07-12 21:29:37
107 1659658 cuphap MLBB 100,000 đ id 5421 VNG DK100 MLBB 20200712023247743 Nạp thành công bởi SDT: 0941230428 2020-07-12 21:24:38
108 1659657 cuphap MLBB 50,000 đ id 5421 VNG DK50 MLBB 20200712023233487 Nạp thành công bởi SDT: 0947683728 2020-07-12 21:24:11
109 1659656 cuphap MLBB 200,000 đ id 5421 VNG DK200 MLBB 20200712523259235 Nạp thành công bởi SDT: 0941230428 2020-07-12 21:23:46
110 1659648 cuphap MLBB 200,000 đ id 5421 VNG DK200 MLBB 20200712023203204 Nạp thành công bởi SDT: 0945154829 2020-07-12 21:23:15
111 1659647 cuphap MLBB 200,000 đ id 5421 VNG DK200 MLBB 20200712523237040 Nạp thành công bởi SDT: 0947683728 2020-07-12 21:22:48
112 1659645 cuphap MLBB 200,000 đ id 5421 VNG DK200 MLBB 20200712023181603 Nạp thành công bởi SDT: 0945298685 2020-07-12 21:22:29
113 1659605 cuphap MLBB 200,000 đ id 5421 VNG DK200 MLBB 20200712522831943 Nạp thành công bởi SDT: 0857629672 2020-07-12 21:17:12
114 1659448 cuphap FF 50,000 đ id 9943 GARENA DK50 FF 10666843201065383261 Nạp thành công bởi SDT: 0945298685 2020-07-12 21:03:42
115 1659436 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712022507197 Nạp thành công bởi SDT: 0326147507 2020-07-12 20:59:42
116 1659435 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712022497147 Nạp thành công bởi SDT: 0397030467 2020-07-12 20:59:22
117 1659434 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522533599 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-12 20:59:04
118 1659433 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712022480757 Nạp thành công bởi SDT: 0392103962 2020-07-12 20:58:46
119 1659431 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522516792 Nạp thành công bởi SDT: 0984822413 2020-07-12 20:58:28
120 1659430 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522481302 Nạp thành công bởi SDT: 0363736020 2020-07-12 20:57:24
121 1659427 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522471771 Nạp thành công bởi SDT: 0862779218 2020-07-12 20:57:03
122 1659426 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522463359 Nạp thành công bởi SDT: 0348920474 2020-07-12 20:56:46
123 1659425 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522455109 Nạp thành công bởi SDT: 0359456715 2020-07-12 20:56:27
124 1659424 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200712522446755 Nạp thành công bởi SDT: 0397030467 2020-07-12 20:56:11
125 1659421 cuphap LM 100,000 đ id 6 GARENA DK100 LM 8906143503924573698 Nạp thành công bởi SDT: 0812182578 2020-07-12 20:55:32