Thêm Tính Năng AUTO Cộng Tiền Khi Chuyển Khoản Vào ATM Techcombank và Vietcombank.

Toàn yêu cầu nạp K+ của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số tài khoản Gói ID người tạo Trạng thái Mess Time