Thêm Tính Năng AUTO Cộng Tiền Khi Chuyển Khoản Vào ATM Techcombank và Vietcombank.

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT ID đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái UT Phản hồi Time
1 1661370 0354423*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1298 10 2020-07-13 08:58:58
2 1661369 0988728*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 347 7 2020-07-13 08:58:47
3 1661368 0977125*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 10146 3 2020-07-13 08:58:47
4 1661367 0355277*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1281 4 2020-07-13 08:58:23
5 1661366 0964101*** 350,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8840 4 2020-07-13 08:57:33
6 1661365 0981341*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6654 6 2020-07-13 08:57:21
7 1661363 0397520*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 10057 7 2020-07-13 08:57:12
8 1661361 0984598*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3391 10 2020-07-13 08:56:45
9 1661357 0387070*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7318 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661357 2020-07-13 08:55:41
10 1661356 0912815*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 8116 1 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:55:39
11 1661355 0387070*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7318 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:55:14
12 1661354 0962416*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4987 7 2020-07-13 08:55:13
13 1661353 0772910*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 8557 4 2020-07-13 08:54:39
14 1661352 0335226*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 9172 9 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:54:36
15 1661350 0943177*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 0 2020-07-13 08:53:27
16 1661349 0818355*** 60,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 9314 1 2020-07-13 08:53:24
17 1661348 0981426*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1661348 2020-07-13 08:52:59
18 1661347 0335233*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4997 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:52:49
19 1661346 0963763*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 6709 8 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 1661346 2020-07-13 08:51:59
20 1661345 0914756*** 60,000 đ
Min MG: 20,000
40,000 đ id 9314 1 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 1661345 2020-07-13 08:51:48
21 1661344 0399857*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7746 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661344 2020-07-13 08:51:46
22 1661343 0984598*** 400,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3391 10 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 1661343 2020-07-13 08:51:23
23 1661342 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1489 6 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 1661342 2020-07-13 08:51:22
24 1661341 0834774*** 200,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 3596 2 2020-07-13 08:50:51
25 1661340 0382939*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5566 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661340 2020-07-13 08:49:56
26 1661339 0377874*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7168 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661339 2020-07-13 08:49:51
27 1661338 0971729*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6164 6 Nạp không thành công 2020-07-13 08:49:49
28 1661337 0375149*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9285 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661337 2020-07-13 08:49:47
29 1661336 0378426*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 9781 6 2020-07-13 08:49:37
30 1661335 0357744*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8486 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661335 2020-07-13 08:49:19
31 1661334 0814661*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4987 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661334 2020-07-13 08:48:57
32 1661333 0984048*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 500,000
0 đ id 118 3 2020-07-13 08:48:56
33 1661332 0972916*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4707 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661332 2020-07-13 08:48:44
34 1661331 0368835*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 3876 10 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1661331 2020-07-13 08:48:38
35 1661330 0379244*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5113 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661330 2020-07-13 08:47:10
36 1661329 0336704*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8218 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661329 2020-07-13 08:46:06
37 1661327 0368200*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9820 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661327 2020-07-13 08:45:15
38 1661326 0362665*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4354 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661326 2020-07-13 08:44:58
39 1661325 0943295*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6720 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661325 2020-07-13 08:44:58
40 1661324 0377722*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3319 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661324 2020-07-13 08:44:30
41 1661323 0356576*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9830 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661323 2020-07-13 08:44:26
42 1661322 0368775*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8948 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661322 2020-07-13 08:44:20
43 1661321 0335184*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661321 2020-07-13 08:44:15
44 1661319 0987591*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3899 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661319 2020-07-13 08:43:01
45 1661318 0974366*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3137 6 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1661318 2020-07-13 08:42:44
46 1661316 0383728*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8763 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661316 2020-07-13 08:41:51
47 1661314 0971329*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5972 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661314 2020-07-13 08:41:10
48 1661311 0974579*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3137 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661311 2020-07-13 08:40:36
49 1661310 0912561*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5945 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661310 2020-07-13 08:40:28
50 1661309 0862930*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5877 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661309 2020-07-13 08:40:25
51 1661308 0988052*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2584 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661308 2020-07-13 08:39:55
52 1661307 0986056*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8346 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661307 2020-07-13 08:39:35
53 1661306 0394944*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8486 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661306 2020-07-13 08:38:54
54 1661305 0868889*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8486 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661305 2020-07-13 08:38:18
55 1661304 0989551*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5972 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661304 2020-07-13 08:38:10
56 1661303 0904109*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3596 4 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1661303 2020-07-13 08:38:10
57 1661302 0868059*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6548 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661302 2020-07-13 08:37:10
58 1661301 0383728*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8763 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661301 2020-07-13 08:37:09
59 1661300 0373435*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 291 7 Nạp không thành công 2020-07-13 08:36:40
60 1661299 0938473*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 2181 7 Nạp không thành công 2020-07-13 08:36:30
61 1661298 0763736*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6548 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1661298 2020-07-13 08:36:10
62 1661297 0388278*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8922 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661297 2020-07-13 08:36:06
63 1661295 0972613*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1298 3 2020-07-13 08:35:45
64 1661294 0763736*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6548 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:35:19
65 1661293 0378656*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7172 6 Nạp không thành công 2020-07-13 08:34:47
66 1661292 0865881*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4987 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661292 2020-07-13 08:34:45
67 1661291 0986317*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 9163 3 2020-07-13 08:34:16
68 1661290 0981314*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9939 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661290 2020-07-13 08:34:10
69 1661289 0836632*** 200,000 đ
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5639 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661289 2020-07-13 08:34:03
70 1661288 0768828*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 9869 3 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:34:03
71 1661287 0366690*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8485 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661287 2020-07-13 08:33:54
72 1661286 0836566*** 250,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7172 3 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1661286 2020-07-13 08:33:42
73 1661285 0382437*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1281 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661285 2020-07-13 08:33:31
74 1661283 0919573*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2977 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661283 2020-07-13 08:33:05
75 1661282 0989551*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5972 6 Nạp không thành công 2020-07-13 08:32:52
76 1661281 0974446*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5672 6 2020-07-13 08:32:44
77 1661280 0901560*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8116 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661280 2020-07-13 08:32:43
78 1661279 0978564*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6899 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661279 2020-07-13 08:32:05
79 1661277 0945381*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 291 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661277 2020-07-13 08:31:55
80 1661276 0388310*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 347 7 Nạp không thành công 2020-07-13 08:31:53
81 1661275 0868074*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661275 2020-07-13 08:31:29
82 1661274 0397936*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 111 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661274 2020-07-13 08:31:05
83 1661273 0374077*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
160,000 đ id 8639 7 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1661273 2020-07-13 08:30:49
84 1661272 0886763*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 6899 2 2020-07-13 08:30:40
85 1661271 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
200,000 đ id 111 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661271 2020-07-13 08:30:38
86 1661269 0936441*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9409 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661269 2020-07-13 08:29:19
87 1661268 0376592*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10131 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661268 2020-07-13 08:29:16
88 1661267 0329551*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5573 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:28:49
89 1661266 0369803*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10131 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661266 2020-07-13 08:28:42
90 1661265 0936305*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6164 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661265 2020-07-13 08:28:18
91 1661263 0974905*** 160,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
160,000 đ id 7168 8 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1661263 2020-07-13 08:27:27
92 1661261 0866763*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 6899 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:27:00
93 1661260 0949532*** 500,000 đ
Min MG: 50,000
150,000 đ id 291 4 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:26:45
94 1661259 0394135*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6886 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661259 2020-07-13 08:26:39
95 1661258 0919116*** 40,000 đ
Min MG: 20,000
40,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1661258 2020-07-13 08:26:04
96 1661256 0353381*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7746 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661256 2020-07-13 08:25:53
97 1661255 0329515*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9781 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661255 2020-07-13 08:25:39
98 1661254 0938473*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 2181 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:25:36
99 1661253 9191168*** 40,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:25:17
100 1661252 0961685*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661252 2020-07-13 08:24:01
101 1661251 9191168*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:23:51
102 1661249 0374758*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661249 2020-07-13 08:23:05
103 1661248 0986496*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 118 6 Nạp không thành công 2020-07-13 08:22:49
104 1661247 0348830*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7746 7 Nạp không thành công 2020-07-13 08:22:36
105 1661246 0982045*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1307 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661246 2020-07-13 08:22:19
106 1661244 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9163 6 2020-07-13 08:22:01
107 1661243 0942353*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 118 3 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:21:21
108 1661242 0913046*** 200,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 118 3 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:21:10
109 1661241 0384844*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661241 2020-07-13 08:20:58
110 1661239 0979776*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6269 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661239 2020-07-13 08:20:26
111 1661238 0345271*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3085 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661238 2020-07-13 08:20:21
112 1661237 0869864*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9560 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661237 2020-07-13 08:20:11
113 1661236 0987203*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661236 2020-07-13 08:19:32
114 1661235 0981984*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661235 2020-07-13 08:19:11
115 1661234 0945709*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 8425 1 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:18:32
116 1661232 0982273*** 350,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
350,000 đ id 291 6 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1661232 2020-07-13 08:18:09
117 1661231 7774171*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 9816 5 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 1661231 2020-07-13 08:18:03
118 1661230 0939274*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661230 2020-07-13 08:17:58
119 1661229 0703204*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2801 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661229 2020-07-13 08:17:45
120 1661228 0949839*** 300,000 đ
Min MG: 100,000
300,000 đ id 3372 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1661228 2020-07-13 08:17:22
121 1661227 0988356*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6517 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661227 2020-07-13 08:17:15
122 1661226 0382275*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3085 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661226 2020-07-13 08:17:08
123 1661224 0839333*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7886 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661224 2020-07-13 08:16:03
124 1661223 0945650*** 40,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 8425 1 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:15:56
125 1661222 0907875*** 100,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5228 6 Nạp không thành công 2020-07-13 08:15:38
126 1661221 0865717*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9454 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661221 2020-07-13 08:15:21
127 1661220 0977218*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5113 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661220 2020-07-13 08:14:58
128 1661218 0971411*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3085 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1661218 2020-07-13 08:13:30
129 1661217 0989166*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4475 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661217 2020-07-13 08:13:11
130 1661216 h004_gf*** 1,000,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 9511 0 2020-07-13 08:12:58
131 1661213 0392430*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661213 2020-07-13 08:11:21
132 1661212 0939226*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 9984 0 2020-07-13 08:11:08
133 1661211 0912805*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4676 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661211 2020-07-13 08:11:01
134 1661209 0359704*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5703 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661209 2020-07-13 08:09:31
135 1661208 0989637*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
240,000 đ id 1489 6 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 1661208 2020-07-13 08:09:05
136 1661207 0329515*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 9781 6 Nạp không thành công 2020-07-13 08:08:46
137 1661206 0978391*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6849 3 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:08:25
138 1661205 0936441*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9409 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661205 2020-07-13 08:08:22
139 1661204 0989166*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4475 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661204 2020-07-13 08:08:06
140 1661203 0365472*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4350 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661203 2020-07-13 08:07:35
141 1661202 0899260*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3981 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661202 2020-07-13 08:07:20
142 1661200 0814295*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661200 2020-07-13 08:07:10
143 1661199 b241_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 8022 19 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661199 2020-07-13 08:06:56
144 1661198 0961116*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661198 2020-07-13 08:06:50
145 1661197 0982118*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 6635 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1661197 2020-07-13 08:06:33
146 1661196 0229629*** 140,000 đ Homephone
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:06:20
147 1661195 0229652*** 120,000 đ Homephone
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:05:26
148 1661194 0985031*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5306 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661194 2020-07-13 08:05:03
149 1661193 0783561*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6262 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 08:04:50
150 1661192 0936311*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661192 2020-07-13 08:04:32
151 1661190 0333325*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:04:09
152 1661188 0378632*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:03:24
153 1661187 0938951*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661187 2020-07-13 08:01:49
154 1661186 0982578*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:01:39
155 1661185 0373397*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7207 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661185 2020-07-13 08:01:31
156 1661184 0903320*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5497 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661184 2020-07-13 08:01:29
157 1661183 0978093*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 08:00:30
158 1661182 0945127*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7207 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661182 2020-07-13 08:00:11
159 1661181 0336280*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 9067 3 2020-07-13 08:00:02
160 1661180 0399388*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661180 2020-07-13 08:00:00
161 1661177 0962876*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5578 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:59:41
162 1661176 0865248*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661176 2020-07-13 07:59:28
163 1661174 0336887*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
300,000 đ id 9781 6 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1661174 2020-07-13 07:59:04
164 1661171 0989059*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9819 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661171 2020-07-13 07:58:02
165 1661170 0375960*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4394 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661170 2020-07-13 07:57:20
166 1661169 0339351*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2078 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661169 2020-07-13 07:56:46
167 1661168 0989648*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4272 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1661168 2020-07-13 07:56:37
168 1661167 0333491*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6423 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1661167 2020-07-13 07:56:33
169 1661166 0869382*** 550,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
550,000 đ id 10131 11 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 1661166 2020-07-13 07:56:04
170 1661165 0818456*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5909 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661165 2020-07-13 07:55:37
171 1661163 0334795*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5500 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661163 2020-07-13 07:54:34
172 1661162 0986327*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4272 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1661162 2020-07-13 07:54:33
173 1661161 0987399*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 9830 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661161 2020-07-13 07:54:06
174 1661160 0919188*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6899 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661160 2020-07-13 07:53:35
175 1661157 0986636*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4272 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661157 2020-07-13 07:52:44
176 1661154 0981922*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7455 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661154 2020-07-13 07:50:28
177 1661153 0979723*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4951 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661153 2020-07-13 07:49:07
178 1661147 0367508*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 6905 7 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1661147 2020-07-13 07:44:54
179 1661143 0399226*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5748 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661143 2020-07-13 07:44:05
180 1661142 0904904*** 450,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6368 4 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 1661142 2020-07-13 07:43:59
181 1661141 0943527*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661141 2020-07-13 07:43:51
182 1661140 0944105*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 6585 0 2020-07-13 07:43:45
183 1661139 0869864*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 9560 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:43:06
184 1661138 0917401*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8450 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661138 2020-07-13 07:42:29
185 1661136 0398325*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2717 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661136 2020-07-13 07:40:57
186 1661135 0985603*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8015 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661135 2020-07-13 07:39:49
187 1661134 0335260*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3319 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661134 2020-07-13 07:38:29
188 1661132 0963210*** 330,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9000 5 2020-07-13 07:38:09
189 1661131 0379381*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6168 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661131 2020-07-13 07:37:13
190 1661130 0337351*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5500 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661130 2020-07-13 07:36:44
191 1661129 0942927*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:25
192 1661128 0949527*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:24
193 1661127 0947597*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:24
194 1661126 0947497*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:23
195 1661125 0944297*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:23
196 1661124 0948653*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:22
197 1661123 0946853*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:22
198 1661122 0944652*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:22
199 1661121 0942963*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:21
200 1661120 0828337*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:21
201 1661119 0949652*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:20
202 1661118 0949352*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 1 2020-07-13 07:36:20
203 1661117 0976262*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1039 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:36:03
204 1661116 0352500*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8312 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661116 2020-07-13 07:35:59
205 1661115 0367508*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6905 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661115 2020-07-13 07:35:29
206 1661114 0979169*** 290,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
290,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 1661114 2020-07-13 07:34:00
207 1661113 0975555*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 164 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 07:33:57
208 1661112 0399226*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5748 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:33:49
209 1661111 0946003*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661111 2020-07-13 07:33:31
210 1661110 0988998*** 700,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
500,000 đ id 164 5 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 1661110 2020-07-13 07:33:26
211 1661109 0978379*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 9851 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661109 2020-07-13 07:33:11
212 1661107 0379309*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8660 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661107 2020-07-13 07:32:43
213 1661106 0912742*** 160,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 5890 3 Đang ưu tiên 2020-07-13 07:32:35
214 1661105 0779673*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7746 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661105 2020-07-13 07:31:45
215 1661104 0986609*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 247 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661104 2020-07-13 07:31:30
216 1661103 0979776*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 6269 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661103 2020-07-13 07:30:45
217 1661102 0949295*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5173 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661102 2020-07-13 07:30:17
218 1661100 0948764*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
20,000 đ id 7746 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:30:01
219 1661099 0399293*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
150,000 đ id 118 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1661099 2020-07-13 07:29:42
220 1661098 0936711*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8003 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661098 2020-07-13 07:29:28
221 1661097 0988352*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6164 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661097 2020-07-13 07:28:19
222 1661096 0979728*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9624 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661096 2020-07-13 07:27:49
223 1661095 0374094*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661095 2020-07-13 07:27:27
224 1661092 0984543*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3431 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1661092 2020-07-13 07:26:16
225 1661091 0328205*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5854 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661091 2020-07-13 07:26:08
226 1661089 0931361*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7897 0 2020-07-13 07:26:02
227 1661086 0964404*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5945 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:25:18
228 1661083 0967380*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6919 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661083 2020-07-13 07:24:17
229 1661082 0357564*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5500 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661082 2020-07-13 07:23:17
230 1661080 0931024*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7770 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661080 2020-07-13 07:22:08
231 1661079 0919181*** 680,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 3596 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:22:03
232 1661077 0367577*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3319 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661077 2020-07-13 07:21:28
233 1661076 0326558*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661076 2020-07-13 07:21:24
234 1661075 0348671*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4272 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1661075 2020-07-13 07:20:03
235 1661074 0398041*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9004 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661074 2020-07-13 07:19:52
236 1661072 0865411*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661072 2020-07-13 07:19:14
237 1661071 0389145*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
90,000 đ id 9249 8 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 1661071 2020-07-13 07:18:07
238 1661069 0936711*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
90,000 đ id 8003 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:16:39
239 1661068 0392573*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7770 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661068 2020-07-13 07:16:29
240 1661067 0374094*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661067 2020-07-13 07:14:42
241 1661066 0818836*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661066 2020-07-13 07:14:24
242 1661065 0964762*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 275 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661065 2020-07-13 07:12:48
243 1661064 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8580 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1661064 2020-07-13 07:12:47
244 1661063 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:12:03
245 1661062 0949259*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 225 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:11:43
246 1661061 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:11:19
247 1661060 0338437*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1661060 2020-07-13 07:10:52
248 1661059 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:10:33
249 1661058 0975735*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5199 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 07:10:15
250 1661057 0369639*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7168 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661057 2020-07-13 07:10:14
251 1661056 0399293*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 118 6 Nạp không thành công 2020-07-13 07:10:10
252 1661055 0963296*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6919 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661055 2020-07-13 07:10:00
253 1661054 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:09:49
254 1661053 0968010*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:09:10
255 1661052 0889343*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661052 2020-07-13 07:09:02
256 1661051 0962083*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4707 8 Nạp không thành công 2020-07-13 07:08:57
257 1661050 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:08:24
258 1661049 0971712*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9925 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661049 2020-07-13 07:08:08
259 1661047 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:07:32
260 1661046 0378216*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4707 8 Nạp không thành công 2020-07-13 07:07:24
261 1661045 0915485*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8671 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661045 2020-07-13 07:07:15
262 1661044 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:06:37
263 1661042 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8580 5 2020-07-13 07:05:37
264 1661040 0372766*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6899 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661040 2020-07-13 07:02:56
265 1661039 0358469*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7770 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661039 2020-07-13 07:02:49
266 1661038 0335677*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1149 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661038 2020-07-13 07:01:32
267 1661037 0914519*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1482 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661037 2020-07-13 07:01:09
268 1661036 0987215*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661036 2020-07-13 07:01:02
269 1661035 0946252*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7502 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661035 2020-07-13 06:59:46
270 1661034 0969575*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8591 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661034 2020-07-13 06:59:35
271 1661033 0913215*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
50,000 đ id 8922 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661033 2020-07-13 06:58:39
272 1661032 0941685*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661032 2020-07-13 06:58:14
273 1661031 0364235*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9648 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661031 2020-07-13 06:57:34
274 1661030 0325795*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
30,000 đ id 9830 7 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 1661030 2020-07-13 06:57:32
275 1661029 0335677*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1149 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:56:27
276 1661028 0333292*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661028 2020-07-13 06:55:42
277 1661027 0325002*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 9830 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661027 2020-07-13 06:55:25
278 1661026 0388871*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 9946 6 Nạp không thành công 2020-07-13 06:54:42
279 1661025 0966619*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4707 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661025 2020-07-13 06:54:40
280 1661024 0868254*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 3145 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:50:04
281 1661023 0917610*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661023 2020-07-13 06:50:01
282 1661022 0396281*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6168 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661022 2020-07-13 06:49:03
283 1661021 0948079*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4707 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661021 2020-07-13 06:48:56
284 1661020 0868155*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661020 2020-07-13 06:48:45
285 1661018 0942573*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8922 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661018 2020-07-13 06:46:42
286 1661017 0384802*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6164 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661017 2020-07-13 06:46:37
287 1661016 0982697*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 118 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661016 2020-07-13 06:46:18
288 1661015 0379033*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661015 2020-07-13 06:46:03
289 1661014 0865037*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9004 9 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661014 2020-07-13 06:46:01
290 1661013 0932221*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9697 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1661013 2020-07-13 06:45:12
291 1661012 0982697*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 118 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661012 2020-07-13 06:45:12
292 1661010 0984210*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 118 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661010 2020-07-13 06:44:49
293 1661009 0389131*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 8015 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1661009 2020-07-13 06:43:20
294 1661008 0377219*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661008 2020-07-13 06:42:53
295 1661007 0966619*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4707 8 Nạp không thành công 2020-07-13 06:42:21
296 1661005 t037_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7664 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1661005 2020-07-13 06:39:37
297 1661004 0904166*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4707 7 Đang ưu tiên 2020-07-13 06:38:17
298 1661003 0367823*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9334 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661003 2020-07-13 06:37:06
299 1661002 0367823*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9334 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661002 2020-07-13 06:36:04
300 1661001 0354087*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4707 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1661001 2020-07-13 06:35:46
301 1661000 0385557*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4987 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1661000 2020-07-13 06:35:07
302 1660999 0367823*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9334 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660999 2020-07-13 06:34:57
303 1660998 0981298*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4987 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660998 2020-07-13 06:34:28
304 1660996 0353656*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7770 7 Đang ưu tiên 2020-07-13 06:33:06
305 1660995 0367823*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9334 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660995 2020-07-13 06:32:50
306 1660994 0869069*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 9455 5 Nạp không thành công 2020-07-13 06:32:40
307 1660993 0961578*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4562 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:31:38
308 1660991 0368121*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8760 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660991 2020-07-13 06:28:00
309 1660990 0983312*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 118 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660990 2020-07-13 06:26:27
310 1660989 0365427*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6668 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660989 2020-07-13 06:26:22
311 1660987 0379031*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5500 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660987 2020-07-13 06:25:52
312 1660986 0368953*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3295 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660986 2020-07-13 06:25:39
313 1660985 0366791*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 06:25:28
314 1660984 ‭0398*** 310,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 5 Đang ưu tiên 2020-07-13 06:22:47
315 1660982 0344165*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6668 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660982 2020-07-13 06:21:43
316 1660981 0343698*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4492 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660981 2020-07-13 06:21:36
317 1660980 0344165*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6668 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:20:49
318 1660979 0358862*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660979 2020-07-13 06:20:43
319 1660978 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6668 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660978 2020-07-13 06:19:03
320 1660977 0334178*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8591 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660977 2020-07-13 06:19:00
321 1660976 0388907*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6164 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660976 2020-07-13 06:18:56
322 1660975 h004_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660975 2020-07-13 06:17:48
323 1660974 0915803*** 370,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 2181 1 Đang ưu tiên 2020-07-13 06:16:27
324 1660973 0334172*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7207 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660973 2020-07-13 06:16:25
325 1660972 0943219*** 130,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 1 Đang ưu tiên 2020-07-13 06:16:03
326 1660971 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6668 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660971 2020-07-13 06:15:09
327 1660970 0903507*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 9562 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:14:58
328 1660969 0971729*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6164 8 Nạp không thành công 2020-07-13 06:14:39
329 1660968 0912261*** 150,000 đ
Min MG: 50,000
150,000 đ id 9959 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660968 2020-07-13 06:14:38
330 1660967 0935407*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 9562 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:12:36
331 1660966 0936665*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 9159 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1660966 2020-07-13 06:10:50
332 1660965 0981729*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 150 2 2020-07-13 06:10:37
333 1660964 0334178*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 8591 8 Nạp không thành công 2020-07-13 06:10:03
334 1660963 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6668 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660963 2020-07-13 06:09:56
335 1660962 0366500*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 150 2 2020-07-13 06:09:32
336 1660960 0974434*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 150 2 2020-07-13 06:08:57
337 1660959 0982173*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 150 2 2020-07-13 06:08:22
338 1660958 0981480*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6783 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660958 2020-07-13 06:08:02
339 1660957 0975118*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 150 2 2020-07-13 06:07:35
340 1660956 0866885*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6164 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660956 2020-07-13 06:07:19
341 1660955 0971830*** 410,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 9786 1 2020-07-13 06:06:07
342 1660954 0935637*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9562 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660954 2020-07-13 06:06:05
343 1660953 0869127*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2584 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660953 2020-07-13 06:04:07
344 1660952 0866885*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6164 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 06:02:40
345 1660951 0825189*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4556 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660951 2020-07-13 05:58:42
346 1660949 0387243*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7168 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660949 2020-07-13 05:50:55
347 1660948 0337672*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2576 6 Nạp không thành công 2020-07-13 05:50:05
348 1660947 0355966*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7168 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660947 2020-07-13 05:48:54
349 1660946 0972533*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7058 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 05:41:26
350 1660945 0989933*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1660945 2020-07-13 05:39:49
351 1660944 0773436*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 0 2020-07-13 05:39:45
352 1660943 0988208*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7761 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1660943 2020-07-13 05:39:05
353 1660942 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660942 2020-07-13 05:36:58
354 1660941 0384079*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8840 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660941 2020-07-13 05:36:13
355 1660940 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660940 2020-07-13 05:35:10
356 1660939 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660939 2020-07-13 05:29:50
357 1660938 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660938 2020-07-13 05:27:49
358 1660937 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 6668 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 05:25:17
359 1660936 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660936 2020-07-13 05:22:25
360 1660935 h004_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660935 2020-07-13 05:20:35
361 1660934 0912693*** 200,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 9222 3 2020-07-13 05:16:50
362 1660933 0989639*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 1281 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660933 2020-07-13 04:33:53
363 1660905 0912978*** 70,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 3218 3 2020-07-13 03:50:37
364 1660899 h004_gf*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
350,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1660899 2020-07-13 03:34:32
365 1660893 0982824*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7101 3 2020-07-13 03:01:33
366 1660892 0979777*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7101 3 2020-07-13 02:56:04
367 1660891 0373270*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4753 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660891 2020-07-13 02:10:39
368 1660890 0373270*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4753 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 01:04:53
369 1660886 0815166*** 500,000 đ
Min MG: 500,000
0 đ id 8757 0 2020-07-13 00:42:37
370 1660883 0971054*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8757 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-13 00:39:11
371 1660882 0963725*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6670 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1660882 2020-07-13 00:34:09
372 1660881 0336957*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6670 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1660881 2020-07-13 00:33:32
373 1660879 0946889*** 60,000 đ
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4975 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1660879 2020-07-13 00:29:43
374 1660878 0867049*** 400,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
400,000 đ id 9735 10 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 1660878 2020-07-13 00:23:59
375 1660877 t008_gf*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 111 9 Nạp không thành công 2020-07-13 00:20:29
376 1660876 0397936*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 111 9 Nạp không thành công 2020-07-13 00:20:02
377 1660875 0944299*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5570 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660875 2020-07-13 00:10:09
378 1660874 0345642*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5570 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1660874 2020-07-13 00:08:07
379 1660873 0978937*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5570 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1660873 2020-07-13 00:07:34
380 1660872 0974940*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 7834 6 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1660872 2020-07-13 00:05:56
381 1660871 q055_gm*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-13 00:03:50
382 1660870 0982878*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7345 6 Nạp không thành công 2020-07-13 00:03:01
383 1660869 0364747*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
170,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660869 2020-07-13 00:02:10
384 1660868 9895348*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
50,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660868 2020-07-13 00:00:36
385 1660867 9889297*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
50,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660867 2020-07-13 00:00:35
386 1660866 9889283*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660866 2020-07-13 00:00:35
387 1660865 3465338*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660865 2020-07-13 00:00:34
388 1660864 9621166*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660864 2020-07-13 00:00:34
389 1660863 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660863 2020-07-13 00:00:34
390 1660862 8690985*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660862 2020-07-13 00:00:33
391 1660861 9611578*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660861 2020-07-13 00:00:33
392 1660860 3343889*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
350,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1660860 2020-07-13 00:00:32
393 1660859 0919611*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-13 00:00:19
394 1660858 0914220*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-13 00:00:19
395 1660857 0917101*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-13 00:00:18
396 1660856 h004_ft*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660856 2020-07-13 00:00:18
397 1660855 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660855 2020-07-13 00:00:17
398 1660854 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660854 2020-07-13 00:00:17
399 1660853 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660853 2020-07-13 00:00:16
400 1660852 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660852 2020-07-13 00:00:16
401 1660851 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660851 2020-07-13 00:00:15
402 1660850 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8150 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660850 2020-07-13 00:00:15
403 1660849 0914631*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:59:57
404 1660848 0944207*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:59:56
405 1660847 0944457*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:59:56
406 1660846 0948043*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:59:55
407 1660845 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:59:25
408 1660844 q055_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:58:12
409 1660843 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660843 2020-07-12 23:56:09
410 1660842 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660842 2020-07-12 23:55:01
411 1660841 0975782*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
80,000 đ id 20 4 Đã nạp thêm 80,000 đ cho hóa đơn số 1660841 2020-07-12 23:52:49
412 1660840 0976406*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:49
413 1660839 0977975*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:48
414 1660838 0961202*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:48
415 1660837 0974456*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:47
416 1660836 0976779*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:47
417 1660835 0334918*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:46
418 1660834 0849849*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:46
419 1660833 0987454*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:46
420 1660832 0328833*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:45
421 1660831 0965536*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:45
422 1660830 0379939*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:44
423 1660829 0977284*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:44
424 1660828 0968052*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:43
425 1660827 0389026*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:43
426 1660826 0979641*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 20 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:52:42
427 1660825 0988759*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6670 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 1660825 2020-07-12 23:52:06
428 1660824 0352344*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660824 2020-07-12 23:51:01
429 1660823 0823306*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2181 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 1660823 2020-07-12 23:50:58
430 1660822 0988759*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6670 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:49:42
431 1660821 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:49:23
432 1660820 0963725*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 6670 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:48:21
433 1660819 q055_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660819 2020-07-12 23:48:11
434 1660812 0988743*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:46:35
435 1660807 0869684*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660807 2020-07-12 23:45:29
436 1660803 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660803 2020-07-12 23:43:46
437 1660802 0336957*** 550,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6670 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:43:42
438 1660797 0983111*** 230,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:42:42
439 1660789 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:40:57
440 1660784 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660784 2020-07-12 23:39:46
441 1660782 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660782 2020-07-12 23:37:35
442 1660780 0978654*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 8605 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660780 2020-07-12 23:36:44
443 1660779 0987298*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660779 2020-07-12 23:36:37
444 1660778 0988372*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660778 2020-07-12 23:35:32
445 1660777 0986620*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9533 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1660777 2020-07-12 23:35:17
446 1660776 q055_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 1660776 2020-07-12 23:34:33
447 1660772 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660772 2020-07-12 23:33:00
448 1660769 0333547*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
80,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 1660769 2020-07-12 23:31:58
449 1660768 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
200,000 đ id 7601 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660768 2020-07-12 23:31:51
450 1660767 0899693*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:47
451 1660766 0899691*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:47
452 1660765 0898008*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:46
453 1660764 0789660*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:46
454 1660763 0788920*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:45
455 1660762 0788889*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:45
456 1660761 0788889*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:45
457 1660760 0788887*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:44
458 1660759 0788886*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:44
459 1660758 0788886*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:43
460 1660757 0788885*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:43
461 1660756 0788884*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:42
462 1660755 0788882*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:42
463 1660754 0788882*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:41
464 1660753 0788882*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:41
465 1660752 0788881*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:41
466 1660751 0788880*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:40
467 1660750 0788839*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:40
468 1660749 0788770*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:39
469 1660748 0788769*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:39
470 1660747 0787881*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:38
471 1660746 0787856*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:38
472 1660745 0786950*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:37
473 1660744 0783886*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:37
474 1660743 0783761*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:31:37
475 1660742 0366165*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660742 2020-07-12 23:30:47
476 1660740 t008_gf*** 400,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7601 7 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:30:08
477 1660738 0932920*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:30:01
478 1660737 0907601*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:30:01
479 1660736 0907009*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:30:00
480 1660735 0799626*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:30:00
481 1660734 0796999*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:59
482 1660733 0796936*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:59
483 1660732 0795820*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:59
484 1660731 0795453*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:58
485 1660730 0794938*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:58
486 1660729 0793983*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:57
487 1660728 0788827*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:57
488 1660727 0788801*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:56
489 1660726 0787855*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:56
490 1660725 0783988*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:55
491 1660724 0783781*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:55
492 1660723 0782963*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:54
493 1660722 0782866*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:54
494 1660721 0779823*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:54
495 1660720 0776807*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:53
496 1660719 0775831*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:53
497 1660718 0774815*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:52
498 1660717 0766835*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:52
499 1660716 0766819*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:51
500 1660715 0765992*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:51
501 1660714 0765990*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:29:50
502 1660708 0914631*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 23:28:17
503 1660707 0944207*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 23:28:17
504 1660706 0944457*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 23:28:17
505 1660704 0948043*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 23:28:16
506 1660702 0919611*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:27:51
507 1660701 0914220*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:27:50
508 1660700 0917101*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:27:50
509 1660697 0977736*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660697 2020-07-12 23:27:21
510 1660696 0326774*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1011 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660696 2020-07-12 23:27:11
511 1660693 q055_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
130,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 1660693 2020-07-12 23:26:04
512 1660692 0919168*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8363 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1660692 2020-07-12 23:26:01
513 1660691 0988218*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7886 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:25:02
514 1660690 q055_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660690 2020-07-12 23:24:47
515 1660689 0939934*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:02
516 1660688 0939226*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:02
517 1660687 0939069*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:02
518 1660686 0932854*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:01
519 1660685 0907920*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:01
520 1660684 0907233*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:00
521 1660683 0901039*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
0 đ id 6498 3 2020-07-12 23:24:00
522 1660682 0899659*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
20,000 đ id 6498 3 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 1660682 2020-07-12 23:23:59
523 1660681 0899652*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
100,000 đ id 6498 3 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660681 2020-07-12 23:23:59
524 1660680 0899650*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 10,000
100,000 đ id 6498 3 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660680 2020-07-12 23:23:58
525 1660679 0968550*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5570 9 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1660679 2020-07-12 23:22:58
526 1660678 0914333*** 200,000 đ
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7244 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660678 2020-07-12 23:22:57
527 1660677 0962548*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 7601 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:22:14
528 1660676 0979858*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660676 2020-07-12 23:22:12
529 1660675 0914333*** 200,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 7244 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:22:06
530 1660674 q055_ft*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:21:14
531 1660673 0366183*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3634 15 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660673 2020-07-12 23:20:28
532 1660672 0867767*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:19:44
533 1660671 0961777*** 570,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
570,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 570,000 đ cho hóa đơn số 1660671 2020-07-12 23:18:40
534 1660670 0859265*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 118 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:18:15
535 1660669 0963843*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660669 2020-07-12 23:17:22
536 1660668 q055_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660668 2020-07-12 23:16:13
537 1660667 0912978*** 70,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 3218 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:15:55
538 1660666 q055_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:13:42
539 1660665 0969423*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660665 2020-07-12 23:11:52
540 1660664 t066_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 10124 1 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:11:03
541 1660663 0369555*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660663 2020-07-12 23:10:35
542 1660662 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660662 2020-07-12 23:10:17
543 1660661 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660661 2020-07-12 23:10:16
544 1660660 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660660 2020-07-12 23:10:16
545 1660659 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660659 2020-07-12 23:10:15
546 1660658 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660658 2020-07-12 23:10:15
547 1660657 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660657 2020-07-12 23:10:14
548 1660656 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660656 2020-07-12 23:10:14
549 1660655 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660655 2020-07-12 23:10:13
550 1660654 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660654 2020-07-12 23:10:13
551 1660653 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660653 2020-07-12 23:10:12
552 1660652 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660652 2020-07-12 23:10:12
553 1660651 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660651 2020-07-12 23:10:12
554 1660650 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660650 2020-07-12 23:10:11
555 1660649 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660649 2020-07-12 23:10:11
556 1660648 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660648 2020-07-12 23:10:10
557 1660647 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660647 2020-07-12 23:10:10
558 1660646 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660646 2020-07-12 23:10:09
559 1660645 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660645 2020-07-12 23:10:09
560 1660644 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660644 2020-07-12 23:10:08
561 1660643 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660643 2020-07-12 23:10:08
562 1660642 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660642 2020-07-12 23:10:08
563 1660641 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660641 2020-07-12 23:10:07
564 1660640 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660640 2020-07-12 23:10:07
565 1660639 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660639 2020-07-12 23:10:06
566 1660638 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660638 2020-07-12 23:10:06
567 1660637 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660637 2020-07-12 23:10:05
568 1660636 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660636 2020-07-12 23:10:05
569 1660635 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660635 2020-07-12 23:10:04
570 1660634 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660634 2020-07-12 23:10:04
571 1660633 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660633 2020-07-12 23:10:03
572 1660632 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660632 2020-07-12 23:10:03
573 1660631 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660631 2020-07-12 23:10:03
574 1660630 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660630 2020-07-12 23:10:02
575 1660629 b651_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
160,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660629 2020-07-12 23:10:02
576 1660628 9862593*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660628 2020-07-12 23:10:01
577 1660627 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660627 2020-07-12 23:10:01
578 1660626 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660626 2020-07-12 23:10:00
579 1660625 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660625 2020-07-12 23:10:00
580 1660624 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660624 2020-07-12 23:09:59
581 1660623 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660623 2020-07-12 23:09:59
582 1660622 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660622 2020-07-12 23:09:58
583 1660621 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660621 2020-07-12 23:09:58
584 1660620 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
150,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660620 2020-07-12 23:09:58
585 1660619 b651_gf*** 140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
140,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 1660619 2020-07-12 23:09:57
586 1660618 9879129*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
120,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660618 2020-07-12 23:09:57
587 1660617 8650360*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
120,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660617 2020-07-12 23:09:56
588 1660616 9677642*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
120,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660616 2020-07-12 23:09:56
589 1660615 b651_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
120,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660615 2020-07-12 23:09:55
590 1660614 b651_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
120,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660614 2020-07-12 23:09:55
591 1660613 b651_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
120,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660613 2020-07-12 23:09:54
592 1660612 b651_gm*** 110,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
110,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 1660612 2020-07-12 23:09:54
593 1660611 9763393*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
100,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660611 2020-07-12 23:09:53
594 1660610 9836988*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
100,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660610 2020-07-12 23:09:53
595 1660609 9728362*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
100,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660609 2020-07-12 23:09:53
596 1660608 b651_gm*** 90,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
90,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 1660608 2020-07-12 23:09:52
597 1660607 3543073*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660607 2020-07-12 23:09:52
598 1660606 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660606 2020-07-12 23:09:51
599 1660605 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660605 2020-07-12 23:09:51
600 1660604 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660604 2020-07-12 23:09:50
601 1660603 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660603 2020-07-12 23:09:50
602 1660602 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660602 2020-07-12 23:09:49
603 1660601 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660601 2020-07-12 23:09:49
604 1660600 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660600 2020-07-12 23:09:48
605 1660599 0394578*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660599 2020-07-12 23:09:48
606 1660598 b651_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
70,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660598 2020-07-12 23:09:48
607 1660597 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660597 2020-07-12 23:09:48
608 1660596 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660596 2020-07-12 23:09:47
609 1660595 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660595 2020-07-12 23:09:47
610 1660594 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660594 2020-07-12 23:09:46
611 1660593 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660593 2020-07-12 23:09:46
612 1660592 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660592 2020-07-12 23:09:45
613 1660591 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660591 2020-07-12 23:09:45
614 1660590 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660590 2020-07-12 23:09:44
615 1660589 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
50,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660589 2020-07-12 23:09:44
616 1660588 0868927*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660588 2020-07-12 23:08:59
617 1660587 0826486*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7900 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660587 2020-07-12 23:08:10
618 1660586 0967718*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660586 2020-07-12 23:08:09
619 1660585 0963335*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8840 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660585 2020-07-12 23:07:53
620 1660584 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660584 2020-07-12 23:07:21
621 1660583 0917237*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:06:16
622 1660582 0382376*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660582 2020-07-12 23:06:13
623 1660581 0978123*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5573 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:05:45
624 1660580 0976060*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:05:28
625 1660579 0974147*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660579 2020-07-12 23:05:05
626 1660577 0865845*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:04:32
627 1660576 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660576 2020-07-12 23:04:00
628 1660575 0972310*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1489 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:03:15
629 1660574 0349041*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:03:11
630 1660573 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660573 2020-07-12 23:03:03
631 1660572 0962342*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1489 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 23:02:32
632 1660571 0357677*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:01:50
633 1660570 0705721*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10058 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660570 2020-07-12 23:01:36
634 1660569 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660569 2020-07-12 23:01:17
635 1660568 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660568 2020-07-12 23:01:17
636 1660567 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660567 2020-07-12 23:01:17
637 1660566 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660566 2020-07-12 23:01:16
638 1660565 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660565 2020-07-12 23:01:16
639 1660564 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660564 2020-07-12 23:01:15
640 1660563 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660563 2020-07-12 23:01:15
641 1660562 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660562 2020-07-12 23:01:14
642 1660561 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660561 2020-07-12 23:01:14
643 1660560 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660560 2020-07-12 23:01:13
644 1660559 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660559 2020-07-12 23:01:13
645 1660558 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660558 2020-07-12 23:01:12
646 1660557 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660557 2020-07-12 23:01:12
647 1660556 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660556 2020-07-12 23:01:12
648 1660555 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660555 2020-07-12 23:01:11
649 1660554 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660554 2020-07-12 23:01:11
650 1660553 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660553 2020-07-12 23:01:10
651 1660552 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660552 2020-07-12 23:01:10
652 1660551 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660551 2020-07-12 23:01:09
653 1660550 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660550 2020-07-12 23:01:09
654 1660549 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660549 2020-07-12 23:01:08
655 1660548 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660548 2020-07-12 23:01:08
656 1660547 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660547 2020-07-12 23:01:08
657 1660546 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660546 2020-07-12 23:01:07
658 1660545 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660545 2020-07-12 23:01:07
659 1660544 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660544 2020-07-12 23:01:06
660 1660543 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660543 2020-07-12 23:01:06
661 1660542 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660542 2020-07-12 23:01:05
662 1660541 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660541 2020-07-12 23:01:05
663 1660540 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660540 2020-07-12 23:01:04
664 1660539 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660539 2020-07-12 23:01:04
665 1660538 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660538 2020-07-12 23:01:03
666 1660537 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660537 2020-07-12 23:01:03
667 1660536 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660536 2020-07-12 23:01:03
668 1660535 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660535 2020-07-12 23:01:02
669 1660534 0963335*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 8840 6 Nạp không thành công 2020-07-12 23:01:02
670 1660533 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660533 2020-07-12 23:01:02
671 1660532 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660532 2020-07-12 23:01:01
672 1660531 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660531 2020-07-12 23:01:01
673 1660530 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660530 2020-07-12 23:01:00
674 1660529 0705721*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 10058 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1660529 2020-07-12 23:01:00
675 1660528 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660528 2020-07-12 23:01:00
676 1660527 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660527 2020-07-12 23:00:59
677 1660526 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660526 2020-07-12 23:00:59
678 1660525 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660525 2020-07-12 23:00:59
679 1660524 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660524 2020-07-12 23:00:58
680 1660523 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660523 2020-07-12 23:00:58
681 1660522 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660522 2020-07-12 23:00:57
682 1660521 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660521 2020-07-12 23:00:57
683 1660520 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660520 2020-07-12 23:00:56
684 1660519 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660519 2020-07-12 23:00:56
685 1660518 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660518 2020-07-12 23:00:55
686 1660517 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660517 2020-07-12 23:00:55
687 1660516 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660516 2020-07-12 23:00:54
688 1660515 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660515 2020-07-12 23:00:54
689 1660514 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660514 2020-07-12 23:00:54
690 1660513 q055_gm*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 23:00:41
691 1660512 0363961*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3596 3 2020-07-12 23:00:41
692 1660511 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:59:39
693 1660510 0563054*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 9734 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1660510 2020-07-12 22:59:29
694 1660509 0981989*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:58:34
695 1660508 0368965*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 8546 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:58:00
696 1660507 p210_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 4475 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:57:41
697 1660506 q055_gm*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:57:32
698 1660505 0359967*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:57:13
699 1660504 9757845*** 970,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
970,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 970,000 đ cho hóa đơn số 1660504 2020-07-12 22:57:13
700 1660503 9647983*** 800,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
800,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 800,000 đ cho hóa đơn số 1660503 2020-07-12 22:57:12
701 1660502 9725993*** 700,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7234 10 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 1660502 2020-07-12 22:57:12
702 1660501 b651_ft*** 550,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
550,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 1660501 2020-07-12 22:57:12
703 1660500 9748884*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
450,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 1660500 2020-07-12 22:57:11
704 1660499 b651_gf*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
350,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1660499 2020-07-12 22:57:11
705 1660498 9787993*** 340,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
340,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 340,000 đ cho hóa đơn số 1660498 2020-07-12 22:57:10
706 1660497 b651_gm*** 320,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
320,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 1660497 2020-07-12 22:57:10
707 1660496 9797774*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
300,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1660496 2020-07-12 22:57:09
708 1660495 b651_ft*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
300,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1660495 2020-07-12 22:57:09
709 1660494 b651_gm*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
300,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1660494 2020-07-12 22:57:08
710 1660493 b651_gm*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
300,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1660493 2020-07-12 22:57:08
711 1660492 b651_gm*** 290,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:07
712 1660491 9610937*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:07
713 1660490 b651_gf*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:06
714 1660489 b651_gm*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:06
715 1660488 b651_gm*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:06
716 1660487 b651_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:05
717 1660486 b651_ft*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:05
718 1660485 9793227*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:04
719 1660484 9847457*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:04
720 1660483 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:03
721 1660482 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:03
722 1660481 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:02
723 1660480 b651_ft*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:02
724 1660479 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:02
725 1660478 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:01
726 1660477 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:01
727 1660476 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:00
728 1660475 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:57:00
729 1660474 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:59
730 1660473 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:59
731 1660472 b651_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:58
732 1660471 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:58
733 1660470 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:57
734 1660469 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:57
735 1660468 b651_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:57
736 1660467 b651_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:56
737 1660466 b651_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:56
738 1660465 b651_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:55
739 1660464 b651_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:55
740 1660463 b651_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:54
741 1660462 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:54
742 1660461 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:53
743 1660460 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:53
744 1660459 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:52
745 1660458 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:52
746 1660457 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:52
747 1660456 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:51
748 1660455 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:51
749 1660454 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 2020-07-12 22:56:50
750 1660453 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660453 2020-07-12 22:56:50
751 1660452 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660452 2020-07-12 22:56:49
752 1660451 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660451 2020-07-12 22:56:49
753 1660450 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660450 2020-07-12 22:56:48
754 1660449 b651_ft*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660449 2020-07-12 22:56:48
755 1660448 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660448 2020-07-12 22:56:47
756 1660447 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660447 2020-07-12 22:56:47
757 1660446 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660446 2020-07-12 22:56:47
758 1660445 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660445 2020-07-12 22:56:46
759 1660444 b651_ft*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660444 2020-07-12 22:56:46
760 1660443 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660443 2020-07-12 22:56:45
761 1660442 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660442 2020-07-12 22:56:45
762 1660441 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660441 2020-07-12 22:56:44
763 1660440 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660440 2020-07-12 22:56:44
764 1660439 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660439 2020-07-12 22:56:43
765 1660438 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660438 2020-07-12 22:56:43
766 1660437 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660437 2020-07-12 22:56:42
767 1660436 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660436 2020-07-12 22:56:42
768 1660435 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660435 2020-07-12 22:56:42
769 1660434 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660434 2020-07-12 22:56:41
770 1660433 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660433 2020-07-12 22:56:41
771 1660432 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660432 2020-07-12 22:56:40
772 1660431 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660431 2020-07-12 22:56:40
773 1660430 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660430 2020-07-12 22:56:39
774 1660429 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660429 2020-07-12 22:56:39
775 1660428 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660428 2020-07-12 22:56:38
776 1660427 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660427 2020-07-12 22:56:38
777 1660426 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660426 2020-07-12 22:56:38
778 1660425 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660425 2020-07-12 22:56:37
779 1660424 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660424 2020-07-12 22:56:37
780 1660423 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660423 2020-07-12 22:56:36
781 1660422 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660422 2020-07-12 22:56:36
782 1660421 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660421 2020-07-12 22:56:35
783 1660420 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660420 2020-07-12 22:56:35
784 1660419 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660419 2020-07-12 22:56:34
785 1660418 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660418 2020-07-12 22:56:34
786 1660417 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660417 2020-07-12 22:56:33
787 1660416 q055_gm*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:56:33
788 1660415 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660415 2020-07-12 22:56:33
789 1660414 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660414 2020-07-12 22:56:32
790 1660413 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
300,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1660413 2020-07-12 22:56:32
791 1660412 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660412 2020-07-12 22:56:32
792 1660411 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660411 2020-07-12 22:56:31
793 1660410 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660410 2020-07-12 22:56:31
794 1660409 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660409 2020-07-12 22:56:30
795 1660408 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660408 2020-07-12 22:56:30
796 1660407 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660407 2020-07-12 22:56:29
797 1660406 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660406 2020-07-12 22:56:29
798 1660405 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660405 2020-07-12 22:56:28
799 1660404 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660404 2020-07-12 22:56:28
800 1660403 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660403 2020-07-12 22:56:27
801 1660402 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660402 2020-07-12 22:56:27
802 1660401 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660401 2020-07-12 22:56:27
803 1660400 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660400 2020-07-12 22:56:26
804 1660399 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660399 2020-07-12 22:56:26
805 1660398 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660398 2020-07-12 22:56:25
806 1660397 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660397 2020-07-12 22:56:25
807 1660396 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660396 2020-07-12 22:56:24
808 1660395 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660395 2020-07-12 22:56:24
809 1660394 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660394 2020-07-12 22:56:23
810 1660393 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660393 2020-07-12 22:56:23
811 1660392 0961750*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3596 3 2020-07-12 22:56:23
812 1660391 b651_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
220,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 1660391 2020-07-12 22:56:22
813 1660390 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660390 2020-07-12 22:56:22
814 1660389 9854490*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660389 2020-07-12 22:56:22
815 1660388 9872593*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660388 2020-07-12 22:56:21
816 1660387 3479140*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660387 2020-07-12 22:56:21
817 1660386 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660386 2020-07-12 22:56:20
818 1660385 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660385 2020-07-12 22:56:20
819 1660384 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7234 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:56:19
820 1660383 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660383 2020-07-12 22:56:19
821 1660382 0977580*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:56:19
822 1660381 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660381 2020-07-12 22:56:18
823 1660380 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660380 2020-07-12 22:56:18
824 1660379 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660379 2020-07-12 22:56:18
825 1660378 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660378 2020-07-12 22:56:17
826 1660377 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660377 2020-07-12 22:56:17
827 1660376 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660376 2020-07-12 22:56:16
828 1660375 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660375 2020-07-12 22:56:16
829 1660374 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660374 2020-07-12 22:56:15
830 1660373 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660373 2020-07-12 22:56:15
831 1660372 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660372 2020-07-12 22:56:14
832 1660371 h004_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 10151 1 2020-07-12 22:56:14
833 1660370 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660370 2020-07-12 22:56:14
834 1660369 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660369 2020-07-12 22:56:13
835 1660368 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660368 2020-07-12 22:56:13
836 1660367 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660367 2020-07-12 22:56:12
837 1660366 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660366 2020-07-12 22:56:12
838 1660365 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660365 2020-07-12 22:56:12
839 1660364 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660364 2020-07-12 22:56:11
840 1660363 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660363 2020-07-12 22:56:11
841 1660362 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660362 2020-07-12 22:56:10
842 1660361 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660361 2020-07-12 22:56:10
843 1660360 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660360 2020-07-12 22:56:09
844 1660359 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660359 2020-07-12 22:56:09
845 1660358 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660358 2020-07-12 22:56:08
846 1660357 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660357 2020-07-12 22:56:08
847 1660356 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660356 2020-07-12 22:56:07
848 1660355 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660355 2020-07-12 22:56:07
849 1660354 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660354 2020-07-12 22:56:07
850 1660353 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660353 2020-07-12 22:56:06
851 1660352 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660352 2020-07-12 22:56:06
852 1660351 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660351 2020-07-12 22:56:05
853 1660350 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660350 2020-07-12 22:56:05
854 1660349 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660349 2020-07-12 22:56:04
855 1660348 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660348 2020-07-12 22:56:04
856 1660347 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660347 2020-07-12 22:56:03
857 1660346 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660346 2020-07-12 22:56:03
858 1660345 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660345 2020-07-12 22:56:02
859 1660344 b651_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660344 2020-07-12 22:56:02
860 1660343 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660343 2020-07-12 22:56:02
861 1660342 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660342 2020-07-12 22:56:01
862 1660341 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660341 2020-07-12 22:56:01
863 1660340 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660340 2020-07-12 22:56:00
864 1660339 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660339 2020-07-12 22:56:00
865 1660338 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660338 2020-07-12 22:55:59
866 1660337 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660337 2020-07-12 22:55:59
867 1660336 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660336 2020-07-12 22:55:58
868 1660335 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660335 2020-07-12 22:55:58
869 1660334 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660334 2020-07-12 22:55:57
870 1660333 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660333 2020-07-12 22:55:57
871 1660332 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660332 2020-07-12 22:55:57
872 1660331 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660331 2020-07-12 22:55:56
873 1660330 b651_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660330 2020-07-12 22:55:56
874 1660329 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
200,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1660329 2020-07-12 22:55:55
875 1660328 b651_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
190,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1660328 2020-07-12 22:55:55
876 1660327 b651_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
190,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1660327 2020-07-12 22:55:54
877 1660326 b651_gm*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
190,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1660326 2020-07-12 22:55:54
878 1660325 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660325 2020-07-12 22:55:53
879 1660324 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660324 2020-07-12 22:55:53
880 1660323 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660323 2020-07-12 22:55:53
881 1660322 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660322 2020-07-12 22:55:52
882 1660321 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660321 2020-07-12 22:55:52
883 1660320 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660320 2020-07-12 22:55:51
884 1660319 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660319 2020-07-12 22:55:51
885 1660318 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660318 2020-07-12 22:55:50
886 1660317 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660317 2020-07-12 22:55:50
887 1660316 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660316 2020-07-12 22:55:49
888 1660315 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660315 2020-07-12 22:55:49
889 1660314 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660314 2020-07-12 22:55:48
890 1660313 8650930*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660313 2020-07-12 22:55:48
891 1660312 9721561*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660312 2020-07-12 22:55:48
892 1660311 9860506*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660311 2020-07-12 22:55:47
893 1660310 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660310 2020-07-12 22:55:47
894 1660309 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660309 2020-07-12 22:55:46
895 1660308 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660308 2020-07-12 22:55:46
896 1660307 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660307 2020-07-12 22:55:45
897 1660306 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660306 2020-07-12 22:55:45
898 1660305 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660305 2020-07-12 22:55:44
899 1660304 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660304 2020-07-12 22:55:44
900 1660303 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660303 2020-07-12 22:55:43
901 1660302 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660302 2020-07-12 22:55:43
902 1660301 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660301 2020-07-12 22:55:43
903 1660300 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660300 2020-07-12 22:55:42
904 1660299 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660299 2020-07-12 22:55:42
905 1660298 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
170,000 đ id 7234 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660298 2020-07-12 22:55:41
906 1660297 0386125*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:55:25
907 1660296 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660296 2020-07-12 22:55:20
908 1660295 0965566*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3596 3 2020-07-12 22:55:08
909 1660294 3993751*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:51
910 1660293 9871137*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:32
911 1660292 3473011*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:32
912 1660291 3454146*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:31
913 1660290 9813024*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:31
914 1660289 8676039*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:30
915 1660288 8661613*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:30
916 1660287 3770559*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:29
917 1660286 3659332*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:54:29
918 1660284 0982878*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7345 9 Nạp không thành công 2020-07-12 22:54:11
919 1660283 0974929*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:53:59
920 1660282 3981836*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
100,000 đ id 8538 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660282 2020-07-12 22:53:58
921 1660281 9780832*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
100,000 đ id 8538 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660281 2020-07-12 22:53:57
922 1660280 9853935*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
100,000 đ id 8538 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660280 2020-07-12 22:53:57
923 1660279 9674706*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 8538 5 Nạp không thành công 2020-07-12 22:53:56
924 1660278 9637711*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
100,000 đ id 8538 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660278 2020-07-12 22:53:56
925 1660277 8660209*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
110,000 đ id 8538 5 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 1660277 2020-07-12 22:53:55
926 1660276 3925372*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
110,000 đ id 8538 5 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 1660276 2020-07-12 22:53:55
927 1660275 3620574*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
110,000 đ id 8538 5 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 1660275 2020-07-12 22:53:54
928 1660274 8625222*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
110,000 đ id 8538 5 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 1660274 2020-07-12 22:53:54
929 1660273 9675819*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
100,000 đ id 8538 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 1660273 2020-07-12 22:53:54
930 1660272 9861242*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
120,000 đ id 8538 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660272 2020-07-12 22:53:53
931 1660271 9624424*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
120,000 đ id 8538 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660271 2020-07-12 22:53:53
932 1660270 9715270*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
120,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660270 2020-07-12 22:53:52
933 1660269 3920421*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
120,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660269 2020-07-12 22:53:52
934 1660268 9621066*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
120,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660268 2020-07-12 22:53:51
935 1660267 8623771*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
120,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:53:51
936 1660266 0385150*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 8875 1 2020-07-12 22:53:51
937 1660265 q055_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660265 2020-07-12 22:53:43
938 1660264 0985986*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4272 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1660264 2020-07-12 22:53:42
939 1660263 0327296*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:53:10
940 1660262 t037_gf*** 80,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
80,000 đ id 8312 6 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 1660262 2020-07-12 22:53:06
941 1660261 0987878*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660261 2020-07-12 22:52:49
942 1660260 9798941*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:49
943 1660259 9829328*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:49
944 1660258 9876184*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:48
945 1660257 3541636*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:48
946 1660256 8696534*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:47
947 1660255 9799140*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:47
948 1660254 0363705*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6748 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660254 2020-07-12 22:52:29
949 1660253 0976589*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 5500 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:20
950 1660252 8699652*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660252 2020-07-12 22:52:08
951 1660251 3550795*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:07
952 1660250 3378395*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:07
953 1660249 9785371*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:06
954 1660248 9743946*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660248 2020-07-12 22:52:06
955 1660247 9633627*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660247 2020-07-12 22:52:05
956 1660246 3484809*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660246 2020-07-12 22:52:05
957 1660245 8625134*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:04
958 1660244 3273436*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:04
959 1660243 9769555*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660243 2020-07-12 22:52:03
960 1660242 0327400*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
140,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 1660242 2020-07-12 22:52:03
961 1660241 9677091*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:03
962 1660240 3323370*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:52:02
963 1660239 8674106*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660239 2020-07-12 22:52:02
964 1660238 0975211*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7359 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660238 2020-07-12 22:51:59
965 1660237 0374819*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 0 2020-07-12 22:51:25
966 1660236 0353672*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7756 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:51:20
967 1660235 9646031*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:46
968 1660234 3661503*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:46
969 1660233 8661680*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:45
970 1660232 3654007*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:45
971 1660231 9766080*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:44
972 1660230 9714386*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:44
973 1660229 3685619*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:43
974 1660228 9735246*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:43
975 1660227 3477785*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:42
976 1660226 9658262*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:42
977 1660225 3522436*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:41
978 1660224 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660224 2020-07-12 22:50:41
979 1660223 3445549*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:41
980 1660222 3650211*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:41
981 1660221 9844240*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:40
982 1660220 8651680*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:40
983 1660219 9654253*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:39
984 1660218 9859003*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:39
985 1660217 9888551*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:38
986 1660216 9852972*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:38
987 1660215 9732394*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:37
988 1660214 3929969*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:37
989 1660213 9867921*** 410,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 8538 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:50:36
990 1660212 0931786*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1489 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1660212 2020-07-12 22:50:10
991 1660211 0384042*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6748 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660211 2020-07-12 22:49:54
992 1660210 q055_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
130,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 1660210 2020-07-12 22:49:46
993 1660209 0961984*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3790 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660209 2020-07-12 22:49:04
994 1660208 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:03
995 1660207 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:02
996 1660206 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:02
997 1660205 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:01
998 1660204 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:01
999 1660203 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:00
1000 1660202 q033_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:49:00
1001 1660201 q033_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:59
1002 1660200 q033_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:59
1003 1660199 q033_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:59
1004 1660198 q033_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:58
1005 1660197 q033_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:58
1006 1660196 q033_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:57
1007 1660195 q033_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:57
1008 1660194 q033_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:56
1009 1660193 q033_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:56
1010 1660192 q033_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:55
1011 1660191 q033_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:55
1012 1660190 q033_ft*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:55
1013 1660189 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:54
1014 1660188 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:54
1015 1660187 q055_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1660187 2020-07-12 22:48:53
1016 1660186 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:53
1017 1660185 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:53
1018 1660184 9717855*** 520,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
520,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 520,000 đ cho hóa đơn số 1660184 2020-07-12 22:48:52
1019 1660183 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:52
1020 1660182 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:52
1021 1660181 9889813*** 520,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
520,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 520,000 đ cho hóa đơn số 1660181 2020-07-12 22:48:52
1022 1660180 9882686*** 800,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 8538 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:51
1023 1660179 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:51
1024 1660178 9756752*** 1,230,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 8538 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:51
1025 1660177 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:51
1026 1660176 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:50
1027 1660175 q033_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:50
1028 1660174 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:50
1029 1660173 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:49
1030 1660172 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:49
1031 1660171 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:48
1032 1660170 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:48
1033 1660169 q033_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:47
1034 1660168 q033_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:47
1035 1660167 q033_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:46
1036 1660166 q033_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:46
1037 1660165 q033_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:46
1038 1660164 q033_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:45
1039 1660163 q033_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:45
1040 1660162 q033_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:44
1041 1660161 q033_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:44
1042 1660160 q033_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:43
1043 1660159 q033_ft*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9795 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:48:43
1044 1660158 0947395*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:21
1045 1660157 0945954*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:20
1046 1660156 0949848*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:20
1047 1660155 0947127*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:19
1048 1660154 0914220*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:19
1049 1660153 0941351*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:18
1050 1660152 0834648*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:18
1051 1660151 0915112*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:48:17
1052 1660150 t037_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660150 2020-07-12 22:48:07
1053 1660149 0914141*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:47:54
1054 1660148 0945500*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:47:54
1055 1660147 0913436*** 280,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:47:53
1056 1660146 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:47:36
1057 1660145 0914168*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:47:13
1058 1660144 0913447*** 510,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 22:47:12
1059 1660143 0889225*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4354 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660143 2020-07-12 22:47:05
1060 1660142 l020_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6748 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660142 2020-07-12 22:46:59
1061 1660141 0972707*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
500,000 đ id 10151 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1660141 2020-07-12 22:45:10
1062 1660140 t037_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660140 2020-07-12 22:45:05
1063 1660139 q055_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
190,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1660139 2020-07-12 22:44:25
1064 1660138 q510_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9163 5 2020-07-12 22:43:33
1065 1660137 t037_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660137 2020-07-12 22:43:15
1066 1660136 q510_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9163 5 2020-07-12 22:42:37
1067 1660135 q055_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:42:30
1068 1660134 q510_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9163 5 2020-07-12 22:41:57
1069 1660133 0335405*** 90,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 8875 0 2020-07-12 22:41:24
1070 1660132 q510_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9163 5 2020-07-12 22:41:16
1071 1660131 0373259*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6748 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660131 2020-07-12 22:41:13
1072 1660130 t037_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660130 2020-07-12 22:40:37
1073 1660129 q510_20*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9163 5 2020-07-12 22:40:29
1074 1660128 q055_gf*** 430,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
430,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 430,000 đ cho hóa đơn số 1660128 2020-07-12 22:39:55
1075 1660127 0388278*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8922 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:39:52
1076 1660126 0987982*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9163 5 2020-07-12 22:39:41
1077 1660125 0982787*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8954 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660125 2020-07-12 22:39:24
1078 1660124 t037_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660124 2020-07-12 22:39:16
1079 1660121 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:38:25
1080 1660120 0924948*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 9734 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1660120 2020-07-12 22:38:19
1081 1660119 8432428*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 6973 5 Nạp không thành công 2020-07-12 22:37:40
1082 1660118 0255629*** 120,000 đ Homephone
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660118 2020-07-12 22:37:10
1083 1660117 q510_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:46
1084 1660116 q510_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:45
1085 1660115 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:45
1086 1660114 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:44
1087 1660113 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:44
1088 1660112 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:43
1089 1660111 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:43
1090 1660110 q510_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:42
1091 1660109 q510_gm*** 30,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:42
1092 1660108 q510_gm*** 30,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:42
1093 1660107 0933127*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 9922 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660107 2020-07-12 22:36:34
1094 1660106 0333640*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 1660106 2020-07-12 22:36:29
1095 1660105 t037_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 7664 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:25
1096 1660104 0968052*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:36:08
1097 1660103 0388095*** 410,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
450,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 1660103 2020-07-12 22:35:55
1098 1660102 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660102 2020-07-12 22:35:53
1099 1660101 0977284*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:35:28
1100 1660100 0973991*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 1489 1 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:35:03
1101 1660099 0966623*** 420,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 1489 1 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:35:03
1102 1660098 0987389*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 1489 1 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:35:02
1103 1660097 0983484*** 520,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
520,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 520,000 đ cho hóa đơn số 1660097 2020-07-12 22:35:00
1104 1660096 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:53
1105 1660095 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:52
1106 1660094 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:52
1107 1660093 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:51
1108 1660092 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:51
1109 1660091 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:50
1110 1660090 d061_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:50
1111 1660089 d061_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:50
1112 1660088 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:49
1113 1660087 d061_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:49
1114 1660086 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:48
1115 1660085 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:48
1116 1660084 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:47
1117 1660083 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:47
1118 1660082 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:46
1119 1660081 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:46
1120 1660080 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:45
1121 1660079 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:45
1122 1660078 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:45
1123 1660077 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:44
1124 1660076 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:44
1125 1660075 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:43
1126 1660074 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:43
1127 1660073 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:42
1128 1660072 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:42
1129 1660070 0835522*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
70,000 đ id 4975 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:34:09
1130 1660069 0965945*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1660069 2020-07-12 22:33:48
1131 1660067 q055_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:33:21
1132 1660066 0379939*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:33:09
1133 1660065 0971830*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 9786 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:33:08
1134 1660063 0938473*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 2181 5 Nạp không thành công 2020-07-12 22:32:47
1135 1660062 0983866*** 540,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5500 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:32:43
1136 1660061 0968867*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 1660061 2020-07-12 22:32:39
1137 1660059 0344966*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 20 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1660059 2020-07-12 22:32:23
1138 1660058 0343300*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4272 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:32:20
1139 1660057 0986657*** 850,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
540,000 đ id 9163 3 Đã nạp thêm 540,000 đ cho hóa đơn số 1660057 2020-07-12 22:32:17
1140 1660056 0914021*** 500,000 đ
Min MG: 500,000
0 đ id 5638 1 2020-07-12 22:32:17
1141 1660055 0868878*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1660055 2020-07-12 22:32:16
1142 1660054 0388504*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 8356 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660054 2020-07-12 22:31:59
1143 1660053 q055_gm*** 230,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:31:51
1144 1660052 0973886*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1660052 2020-07-12 22:31:47
1145 1660051 0986261*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 20 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1660051 2020-07-12 22:31:38
1146 1660050 0973886*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1660050 2020-07-12 22:31:26
1147 1660049 0965536*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:31:11
1148 1660048 0913475*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:32
1149 1660047 0888566*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:31
1150 1660046 0913400*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:31
1151 1660045 0914414*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:31
1152 1660044 0913400*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:30
1153 1660043 0916763*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:30
1154 1660042 0949564*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:29
1155 1660041 0917393*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:29
1156 1660040 0913411*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:28
1157 1660039 0913487*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:28
1158 1660038 0941799*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:27
1159 1660037 0914002*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:27
1160 1660036 0914406*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:26
1161 1660035 0948271*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:26
1162 1660034 0912382*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:25
1163 1660033 0943044*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Nạp không thành công 2020-07-12 22:30:25
1164 1660032 0947484*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:30:25
1165 1660031 0869569*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 1660031 2020-07-12 22:30:21
1166 1660030 0384818*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660030 2020-07-12 22:30:19
1167 1660029 0981062*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 8356 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 1660029 2020-07-12 22:30:16
1168 1660028 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660028 2020-07-12 22:30:01
1169 1660027 0902341*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9672 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1660027 2020-07-12 22:29:59
1170 1660026 0965031*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1489 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:29:53
1171 1660025 0979641*** 1,050,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
1,000,000 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:29:33
1172 1660024 0967553*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660024 2020-07-12 22:29:09
1173 1660020 0983152*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:28:57
1174 1660019 0328833*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:28:56
1175 1660018 0986111*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4021 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:28:44
1176 1660017 0981615*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1489 2 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:28:20
1177 1660016 0986660*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 1489 3 Đã nạp thêm 260,000 đ cho hóa đơn số 1660016 2020-07-12 22:27:50
1178 1660015 0888880*** 340,000 đ
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10078 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 1660015 2020-07-12 22:27:48
1179 1660014 0983447*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
180,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 1660014 2020-07-12 22:27:47
1180 1660013 0978074*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4975 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1660013 2020-07-12 22:27:27
1181 1660012 0987454*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:26:50
1182 1660011 0964627*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1660011 2020-07-12 22:26:37
1183 1660010 0849849*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:26:29
1184 1660008 0334918*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:26:09
1185 1660006 0888880*** 290,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 10078 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:25:58
1186 1660005 0976779*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:25:48
1187 1660004 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1660004 2020-07-12 22:25:42
1188 1660003 0358228*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5642 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1660003 2020-07-12 22:25:37
1189 1660002 0974456*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:25:26
1190 1660001 0971830*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 9786 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:25:07
1191 1660000 0988275*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 9163 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1660000 2020-07-12 22:25:04
1192 1659999 0983261*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3210 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659999 2020-07-12 22:24:54
1193 1659998 0916515*** 380,000 đ
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10078 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 1659998 2020-07-12 22:24:49
1194 1659997 0944754*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659997 2020-07-12 22:24:42
1195 1659996 0963335*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 8840 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:26
1196 1659995 0963275*** 800,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 9163 3 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 1659995 2020-07-12 22:24:24
1197 1659994 q510_gm*** 30,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:14
1198 1659993 q510_gm*** 30,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:14
1199 1659992 q510_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:13
1200 1659991 q510_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:13
1201 1659990 2356537*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:13
1202 1659989 2356531*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:12
1203 1659988 2356524*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:12
1204 1659987 2356279*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:11
1205 1659986 2356278*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:11
1206 1659985 2352241*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:10
1207 1659984 2352222*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
0 đ id 10124 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:24:10
1208 1659983 2352222*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
20,000 đ id 10124 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659983 2020-07-12 22:24:09
1209 1659982 2352212*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
20,000 đ id 10124 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659982 2020-07-12 22:24:09
1210 1659981 2352212*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 10,000
20,000 đ id 10124 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659981 2020-07-12 22:24:09
1211 1659980 0348179*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1659980 2020-07-12 22:24:04
1212 1659979 0913326*** 500,000 đ
Min MG: 100,000
300,000 đ id 10078 1 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 1659979 2020-07-12 22:23:59
1213 1659978 0397317*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3210 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:23:47
1214 1659977 0904752*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4734 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:23:40
1215 1659976 0989463*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9163 3 2020-07-12 22:23:33
1216 1659975 0916977*** 640,000 đ
Min MG: 100,000
300,000 đ id 10078 1 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 1659975 2020-07-12 22:23:26
1217 1659974 0961202*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:23:19
1218 1659973 0965444*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1659973 2020-07-12 22:23:18
1219 1659972 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659972 2020-07-12 22:22:54
1220 1659971 0977975*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:22:52
1221 1659970 0917480*** 350,000 đ
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10078 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 1659970 2020-07-12 22:22:33
1222 1659969 0976406*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:22:30
1223 1659968 0988675*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 9786 1 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 1659968 2020-07-12 22:22:09
1224 1659967 0335762*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1659967 2020-07-12 22:21:49
1225 1659966 0271629*** 200,000 đ Homephone
Min MG: 200,000
0 đ id 9163 3 2020-07-12 22:21:37
1226 1659965 q055_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 1659965 2020-07-12 22:21:22
1227 1659964 0975782*** 340,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:21:18
1228 1659963 0969457*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1489 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:21:14
1229 1659962 0389026*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 20 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:20:57
1230 1659961 0963335*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8840 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:20:40
1231 1659960 0825848*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10076 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659960 2020-07-12 22:20:38
1232 1659959 0943754*** 400,000 đ
Min MG: 100,000
300,000 đ id 4100 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:19:40
1233 1659957 0976759*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659957 2020-07-12 22:19:12
1234 1659956 0983020*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
210,000 đ id 9786 1 Đã nạp thêm 210,000 đ cho hóa đơn số 1659956 2020-07-12 22:19:04
1235 1659955 0362763*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1489 0 2020-07-12 22:19:03
1236 1659954 0362763*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1489 0 2020-07-12 22:18:40
1237 1659953 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:18:32
1238 1659952 0979837*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1659952 2020-07-12 22:18:13
1239 1659951 l020_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6748 7 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1659951 2020-07-12 22:18:09
1240 1659950 0975955*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:17:36
1241 1659949 0983719*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1659949 2020-07-12 22:17:24
1242 1659948 0975955*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1489 0 2020-07-12 22:17:18
1243 1659947 q055_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 1659947 2020-07-12 22:16:57
1244 1659946 0985120*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:16:34
1245 1659945 l025_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 9874 1 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:16:27
1246 1659944 0985120*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1489 0 2020-07-12 22:16:09
1247 1659943 0971398*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1659943 2020-07-12 22:16:01
1248 1659942 0969100*** 170,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
170,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1659942 2020-07-12 22:15:34
1249 1659941 0982593*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:15:23
1250 1659939 0337351*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5500 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:15:07
1251 1659938 0982593*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1489 0 2020-07-12 22:15:05
1252 1659937 0255628*** 270,000 đ Homephone
Min MG: 200,000
0 đ id 8345 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:15:05
1253 1659934 0396162*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 1659934 2020-07-12 22:14:38
1254 1659933 q510_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 10124 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:14:33
1255 1659932 0255221*** 120,000 đ Homephone
Min MG: 100,000
120,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1659932 2020-07-12 22:14:04
1256 1659926 0963335*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 8840 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:13:42
1257 1659925 0376868*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
190,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1659925 2020-07-12 22:13:35
1258 1659924 b651_ft*** 970,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
500,000 đ id 9163 3 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 1659924 2020-07-12 22:13:19
1259 1659923 0977112*** 280,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
280,000 đ id 2450 5 Đã nạp đủ tiền 280,000 đ cho hóa đơn số 1659923 2020-07-12 22:13:01
1260 1659922 0255221*** 60,000 đ Homephone
Min MG: 50,000
60,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659922 2020-07-12 22:12:56
1261 1659921 b651_gf*** 2,000,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
2,000,000 đ id 9163 3 Đã nạp đủ tiền 2,000,000 đ cho hóa đơn số 1659921 2020-07-12 22:12:42
1262 1659920 0915906*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9361 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659920 2020-07-12 22:12:33
1263 1659919 0398805*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 1659919 2020-07-12 22:12:29
1264 1659918 0333972*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1659918 2020-07-12 22:11:47
1265 1659917 0989059*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 1659917 2020-07-12 22:11:37
1266 1659916 0945549*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8440 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659916 2020-07-12 22:11:36
1267 1659915 0386311*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3085 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:11:20
1268 1659914 0989059*** 400,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
400,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 1659914 2020-07-12 22:11:19
1269 1659913 0255221*** 80,000 đ Homephone
Min MG: 50,000
80,000 đ id 8345 6 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 1659913 2020-07-12 22:11:10
1270 1659912 0963154*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 2450 6 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1659912 2020-07-12 22:10:55
1271 1659911 0981859*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659911 2020-07-12 22:10:20
1272 1659910 t008_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
10,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1659910 2020-07-12 22:10:10
1273 1659909 t008_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
10,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1659909 2020-07-12 22:10:09
1274 1659908 t008_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
10,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1659908 2020-07-12 22:10:09
1275 1659907 t008_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
10,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1659907 2020-07-12 22:10:08
1276 1659906 t008_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
10,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1659906 2020-07-12 22:10:08
1277 1659905 0963335*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 8840 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:10:02
1278 1659904 b651_ft*** 2,000,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 9163 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:09:56
1279 1659901 b651_gf*** 970,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 9163 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:08:25
1280 1659900 0914636*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9673 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659900 2020-07-12 22:08:18
1281 1659898 0917848*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 3790 1 2020-07-12 22:07:40
1282 1659897 0903368*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9361 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659897 2020-07-12 22:06:44
1283 1659896 0843913*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4975 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659896 2020-07-12 22:06:23
1284 1659895 0397341*** 1,800,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
1,500,000 đ id 9163 3 Đã nạp thêm 1,500,000 đ cho hóa đơn số 1659895 2020-07-12 22:06:13
1285 1659894 0965478*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
10,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 1659894 2020-07-12 22:05:10
1286 1659893 0989705*** 2,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
2,000,000 đ id 9163 3 Đã nạp đủ tiền 2,000,000 đ cho hóa đơn số 1659893 2020-07-12 22:04:52
1287 1659892 0912693*** 200,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 9222 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:04:29
1288 1659891 0375892*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6919 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659891 2020-07-12 22:04:27
1289 1659890 0914636*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 9673 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:04:23
1290 1659889 0386311*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3085 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:03:53
1291 1659887 t037_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:43
1292 1659886 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:43
1293 1659885 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:42
1294 1659884 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:42
1295 1659883 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:41
1296 1659882 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:41
1297 1659881 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:41
1298 1659880 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:40
1299 1659879 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:40
1300 1659878 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:39
1301 1659877 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:39
1302 1659876 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:38
1303 1659875 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:38
1304 1659874 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:37
1305 1659873 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:37
1306 1659872 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:36
1307 1659871 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:36
1308 1659870 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:36
1309 1659869 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:35
1310 1659868 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:35
1311 1659867 q510_gf*** 880,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
500,000 đ id 10124 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:28
1312 1659866 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:23
1313 1659865 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:22
1314 1659864 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:22
1315 1659863 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 22:03:22
1316 1659862 0335405*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8875 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 22:02:43
1317 1659855 0962070*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9163 4 2020-07-12 22:00:13
1318 1659854 t037_gf*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1489 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1659854 2020-07-12 22:00:05
1319 1659853 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659853 2020-07-12 22:00:04
1320 1659852 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659852 2020-07-12 22:00:04
1321 1659851 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659851 2020-07-12 22:00:03
1322 1659850 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659850 2020-07-12 22:00:03
1323 1659849 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659849 2020-07-12 22:00:02
1324 1659848 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659848 2020-07-12 22:00:02
1325 1659847 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659847 2020-07-12 22:00:01
1326 1659846 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659846 2020-07-12 22:00:01
1327 1659845 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659845 2020-07-12 22:00:01
1328 1659844 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659844 2020-07-12 22:00:00
1329 1659843 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659843 2020-07-12 22:00:00
1330 1659842 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659842 2020-07-12 21:59:59
1331 1659841 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659841 2020-07-12 21:59:59
1332 1659840 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659840 2020-07-12 21:59:58
1333 1659839 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659839 2020-07-12 21:59:58
1334 1659838 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659838 2020-07-12 21:59:57
1335 1659837 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659837 2020-07-12 21:59:57
1336 1659836 t037_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1489 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 1659836 2020-07-12 21:59:56
1337 1659835 0984825*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4466 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:59:56
1338 1659834 0987213*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6164 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:59:51
1339 1659833 0914871*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:59:20
1340 1659832 0987213*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6164 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:59:12
1341 1659831 0903368*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 9361 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:58:46
1342 1659830 0979400*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8116 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659830 2020-07-12 21:58:20
1343 1659829 t037_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:50
1344 1659828 t037_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:49
1345 1659827 t037_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:49
1346 1659826 t037_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:49
1347 1659825 t037_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:48
1348 1659824 t037_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:48
1349 1659823 t037_gm*** 230,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:47
1350 1659822 t037_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:47
1351 1659821 t037_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:46
1352 1659820 t037_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:46
1353 1659819 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:45
1354 1659818 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:45
1355 1659817 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:44
1356 1659816 t008_gf*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:44
1357 1659815 t008_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:43
1358 1659814 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:43
1359 1659813 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
190,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1659813 2020-07-12 21:56:42
1360 1659812 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:56:42
1361 1659811 0902009*** 550,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
550,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 1659811 2020-07-12 21:55:33
1362 1659810 0936096*** 470,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
470,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 470,000 đ cho hóa đơn số 1659810 2020-07-12 21:55:33
1363 1659809 0934493*** 200,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1659809 2020-07-12 21:55:33
1364 1659808 0904467*** 210,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
210,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 1659808 2020-07-12 21:55:32
1365 1659807 0906160*** 320,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
320,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 1659807 2020-07-12 21:55:32
1366 1659806 0936877*** 300,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
300,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1659806 2020-07-12 21:55:31
1367 1659805 0936131*** 250,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
250,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 1659805 2020-07-12 21:55:31
1368 1659804 0934277*** 440,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
440,000 đ id 1818 5 Đã nạp đủ tiền 440,000 đ cho hóa đơn số 1659804 2020-07-12 21:55:30
1369 1659803 0946252*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7502 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1659803 2020-07-12 21:53:29
1370 1659802 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:06
1371 1659801 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:05
1372 1659800 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:05
1373 1659799 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:04
1374 1659798 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:04
1375 1659797 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:03
1376 1659796 d061_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:03
1377 1659795 d061_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:02
1378 1659794 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:02
1379 1659793 d061_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:01
1380 1659792 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:01
1381 1659791 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:01
1382 1659790 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:00
1383 1659789 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:53:00
1384 1659788 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:59
1385 1659787 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:59
1386 1659786 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:58
1387 1659785 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:58
1388 1659784 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:57
1389 1659783 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:57
1390 1659782 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:56
1391 1659781 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:56
1392 1659780 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:56
1393 1659779 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:55
1394 1659778 d061_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:52:55
1395 1659777 t037_gf*** 1,080,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 8312 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:51:31
1396 1659776 0867459*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
280,000 đ id 7834 6 Đã nạp đủ tiền 280,000 đ cho hóa đơn số 1659776 2020-07-12 21:50:38
1397 1659775 0373487*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3085 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659775 2020-07-12 21:50:35
1398 1659774 0978880*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:26
1399 1659773 0387484*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:26
1400 1659772 0962305*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:25
1401 1659771 0986651*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:25
1402 1659770 0985120*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:49:24
1403 1659769 0988149*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:24
1404 1659768 0985929*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:23
1405 1659767 0985606*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:23
1406 1659766 0378632*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:22
1407 1659765 0327074*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:22
1408 1659764 0382339*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:22
1409 1659763 0986240*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1489 5 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:49:21
1410 1659762 0967162*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5810 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659762 2020-07-12 21:48:34
1411 1659761 0763426*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6681 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659761 2020-07-12 21:48:16
1412 1659760 t008_gf*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
350,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1659760 2020-07-12 21:48:00
1413 1659759 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:48:00
1414 1659758 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:59
1415 1659757 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:59
1416 1659756 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:58
1417 1659755 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:58
1418 1659754 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:57
1419 1659753 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:57
1420 1659752 t008_gf*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:56
1421 1659751 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:56
1422 1659750 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:56
1423 1659749 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:55
1424 1659748 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:55
1425 1659747 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:47:54
1426 1659743 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:46:25
1427 1659742 0383907*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9943 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659742 2020-07-12 21:46:00
1428 1659740 0975761*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659740 2020-07-12 21:45:35
1429 1659739 0888495*** 150,000 đ
Min MG: 20,000
90,000 đ id 2181 3 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 1659739 2020-07-12 21:43:49
1430 1659738 0869557*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659738 2020-07-12 21:43:33
1431 1659736 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 6668 8 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:42:50
1432 1659734 0912306*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5672 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659734 2020-07-12 21:42:34
1433 1659733 0354266*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:42:31
1434 1659732 a076_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:42:11
1435 1659731 0775534*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9631 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659731 2020-07-12 21:42:02
1436 1659730 0979586*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3295 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1659730 2020-07-12 21:41:41
1437 1659729 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1659729 2020-07-12 21:41:09
1438 1659728 0358055*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:40:34
1439 1659727 0912693*** 300,000 đ
Min MG: 100,000
300,000 đ id 9222 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 1659727 2020-07-12 21:40:06
1440 1659726 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1659726 2020-07-12 21:39:29
1441 1659720 0964244*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5615 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659720 2020-07-12 21:38:29
1442 1659719 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1659719 2020-07-12 21:38:14
1443 1659718 0986128*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:37:50
1444 1659717 h004_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 1659717 2020-07-12 21:37:02
1445 1659716 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
190,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1659716 2020-07-12 21:36:35
1446 1659715 t008_gf*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:35
1447 1659714 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:35
1448 1659713 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:34
1449 1659712 t008_gf*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:34
1450 1659711 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:33
1451 1659710 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:33
1452 1659709 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:32
1453 1659708 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:32
1454 1659707 t008_gm*** 290,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:31
1455 1659706 t008_gf*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:31
1456 1659705 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:30
1457 1659704 t008_gf*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:30
1458 1659703 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:30
1459 1659702 t008_gf*** 290,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:29
1460 1659701 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:29
1461 1659700 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:28
1462 1659699 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:28
1463 1659698 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:27
1464 1659697 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:27
1465 1659696 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
190,000 đ id 9306 6 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 1659696 2020-07-12 21:36:26
1466 1659695 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:26
1467 1659694 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 6 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:36:26
1468 1659693 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 6668 8 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:35:59
1469 1659692 0769630*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
400,000 đ id 2181 9 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 1659692 2020-07-12 21:35:16
1470 1659691 0961734*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 4491 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1659691 2020-07-12 21:35:04
1471 1659690 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 6668 8 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:34:53
1472 1659686 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 6668 8 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:32:55
1473 1659685 0347186*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 270 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659685 2020-07-12 21:32:44
1474 1659684 0981775*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
30,000 đ id 8840 6 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 1659684 2020-07-12 21:32:43
1475 1659683 0918671*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8481 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659683 2020-07-12 21:32:42
1476 1659682 0343300*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 313 6 Nạp không thành công 2020-07-12 21:32:27
1477 1659681 0981775*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 500,000
500,000 đ id 8840 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 1659681 2020-07-12 21:32:11
1478 1659680 0844789*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8481 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659680 2020-07-12 21:31:57
1479 1659679 0977824*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:31:57
1480 1659678 0949365*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
50,000 đ id 9591 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659678 2020-07-12 21:31:45
1481 1659677 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 6668 8 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:31:40
1482 1659676 0988327*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4491 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659676 2020-07-12 21:31:39
1483 1659675 0983951*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:31:02
1484 1659674 0364544*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5642 7 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:30:28
1485 1659673 h004_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 6668 8 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:30:15
1486 1659671 0986850*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4491 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659671 2020-07-12 21:29:45
1487 1659669 h004_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 1659669 2020-07-12 21:29:04
1488 1659668 0941998*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659668 2020-07-12 21:29:02
1489 1659667 0932463*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6013 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659667 2020-07-12 21:28:39
1490 1659666 0944779*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6013 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659666 2020-07-12 21:27:33
1491 1659664 h004_gm*** 140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
140,000 đ id 6668 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 1659664 2020-07-12 21:26:54
1492 1659663 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:26:33
1493 1659662 0978094*** 350,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:25:58
1494 1659661 0978094*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:25:31
1495 1659660 0978094*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:25:30
1496 1659659 0978094*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:25:30
1497 1659655 0866701*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:23:45
1498 1659654 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:23:41
1499 1659653 0902007*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659653 2020-07-12 21:23:36
1500 1659652 0866701*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:23:23
1501 1659651 0866701*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:23:22
1502 1659650 0866701*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:23:22
1503 1659649 0866701*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4987 3 Đang ưu tiên 2020-07-12 21:23:21
1504 1659644 0855743*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:58
1505 1659643 0843328*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:57
1506 1659642 0943313*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:57
1507 1659641 0914099*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:56
1508 1659640 0888906*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:56
1509 1659639 0914093*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:55
1510 1659638 0915720*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
90,000 đ id 9591 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:21:55
1511 1659637 0839970*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:55
1512 1659636 0914144*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:54
1513 1659635 0914328*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:54
1514 1659634 0913470*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:54
1515 1659633 0917424*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:53
1516 1659632 0914032*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:53
1517 1659631 0837489*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:52
1518 1659630 0947586*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:52
1519 1659629 0834181*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:51
1520 1659628 0948385*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:21:51
1521 1659627 0948408*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:59
1522 1659626 0914137*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:59
1523 1659625 0913471*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:58
1524 1659624 0914579*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:58
1525 1659623 0919206*** 240,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:57
1526 1659622 0917460*** 290,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:57
1527 1659621 0943494*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:57
1528 1659620 0982258*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 4491 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1659620 2020-07-12 21:20:56
1529 1659619 0343300*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 313 6 Nạp không thành công 2020-07-12 21:20:26
1530 1659617 0915939*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:12
1531 1659616 0914142*** 430,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:11
1532 1659615 0948825*** 530,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:20:11
1533 1659613 0849018*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6849 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659613 2020-07-12 21:19:02
1534 1659612 0795238*** 350,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
350,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 1659612 2020-07-12 21:18:30
1535 1659611 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:18:04
1536 1659609 0988526*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
250,000 đ id 313 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 1659609 2020-07-12 21:17:54
1537 1659607 l063_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
120,000 đ id 9941 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 1659607 2020-07-12 21:17:36
1538 1659606 0938014*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8937 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659606 2020-07-12 21:17:20
1539 1659604 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659604 2020-07-12 21:17:08
1540 1659602 0868332*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6838 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659602 2020-07-12 21:16:05
1541 1659601 0839796*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
50,000 đ id 9591 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659601 2020-07-12 21:15:58
1542 1659600 0974897*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4987 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 1659600 2020-07-12 21:15:52
1543 1659599 0903294*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4098 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659599 2020-07-12 21:15:43
1544 1659597 0914010*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:15:02
1545 1659596 0945477*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:15:01
1546 1659595 0913493*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:15:01
1547 1659594 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659594 2020-07-12 21:14:36
1548 1659593 0938014*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 8937 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:14:30
1549 1659592 b651_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:13:59
1550 1659591 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659591 2020-07-12 21:13:51
1551 1659590 0989656*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 8458 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 1659590 2020-07-12 21:13:28
1552 1659589 0868332*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6838 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659589 2020-07-12 21:13:03
1553 1659587 0398136*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9299 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 1659587 2020-07-12 21:12:57
1554 1659586 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:12:46
1555 1659585 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659585 2020-07-12 21:12:35
1556 1659584 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659584 2020-07-12 21:11:57
1557 1659583 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659583 2020-07-12 21:11:15
1558 1659582 0868332*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6838 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 1659582 2020-07-12 21:11:02
1559 1659581 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659581 2020-07-12 21:10:27
1560 1659580 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659580 2020-07-12 21:09:45
1561 1659577 0398136*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 9299 8 Nạp không thành công 2020-07-12 21:09:02
1562 1659576 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8580 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-12 21:09:01
1563 1659575 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659575 2020-07-12 21:08:59
1564 1659574 0854099*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 Nạp không thành công 2020-07-12 21:08:34
1565 1659573 0916700*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
40,000 đ id 5638 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1659573 2020-07-12 21:08:34
1566 1659572 0916852*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
40,000 đ id 5638 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 1659572 2020-07-12 21:08:34
1567 1659571 0914086*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:33
1568 1659570 0947946*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:33
1569 1659569 0914227*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:32
1570 1659568 0848749*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:32
1571 1659567 0913433*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:31
1572 1659566 0946132*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:31
1573 1659565 0915250*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:30
1574 1659564 0948190*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:30
1575 1659563 0944969*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:30
1576 1659562 0888435*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:29
1577 1659561 0825253*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:29
1578 1659560 0913434*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:28
1579 1659559 0946490*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4734 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 1659559 2020-07-12 21:08:28
1580 1659558 0914124*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:28
1581 1659557 0941679*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:27
1582 1659556 0913150*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:27
1583 1659555 0829431*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:26
1584 1659554 0948957*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:26
1585 1659553 0914585*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:25
1586 1659552 0913436*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:25
1587 1659551 0914042*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:25
1588 1659550 0917890*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:24
1589 1659549 0941476*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:24
1590 1659548 0843468*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:23
1591 1659547 0914048*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:23
1592 1659546 0914185*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:22
1593 1659545 0914178*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:22
1594 1659544 0918409*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:21
1595 1659543 0914090*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:21
1596 1659542 0913435*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:20
1597 1659541 0943431*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:20
1598 1659540 0942190*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:20
1599 1659539 0943486*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:19
1600 1659538 0846749*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:19
1601 1659537 0983850*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:18
1602 1659536 0947963*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:18
1603 1659535 0913054*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:17
1604 1659534 0919740*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:17
1605 1659533 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 1659533 2020-07-12 21:08:17
1606 1659532 0944205*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:16
1607 1659531 0848304*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:16
1608 1659530 0914764*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:15
1609 1659529 0918764*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:15
1610 1659528 0914111*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:15
1611 1659527 0818945*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:14
1612 1659526 0918077*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:14
1613 1659525 0943312*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:13
1614 1659524 0913484*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:13
1615 1659523 0944200*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:12
1616 1659522 0886314*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:12
1617 1659521 0946788*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:11
1618 1659520 0911457*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:11
1619 1659519 0842304*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:10
1620 1659518 0848299*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:10
1621 1659517 0944654*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:10
1622 1659516 0947926*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:09
1623 1659515 0833139*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:09
1624 1659514 0917888*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:08
1625 1659513 0913386*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:08
1626 1659512 0942505*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:07
1627 1659511 0948972*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:07
1628 1659510 0914217*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:06
1629 1659509 0949671*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:06
1630 1659508 0941999*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0 2020-07-12 21:08:06
1631 1659507 0949037*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5638 0