Auto 10m trở lên tặng 1%

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT ID đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái UT Phản hồi Time
1 231862 0987386*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 2 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:57:27
2 231861 0982105*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8599 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231861 2021-02-26 19:57:11
3 231859 0327550*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10736 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231859 2021-02-26 19:56:57
4 231858 0987386*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:56:49
5 231857 0383156*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11085 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231857 2021-02-26 19:56:42
6 231856 3253137*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
7 231855 3852036*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
8 231854 3943083*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
9 231853 3534775*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
10 231852 3682462*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
11 231851 3764454*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
12 231850 3794534*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
13 231849 3322129*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
14 231848 3951591*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
15 231847 3689549*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
16 231846 3621443*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
17 231845 8651774*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
18 231844 3383442*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
19 231843 3387407*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6920 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:56:39
20 231842 3263344*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6920 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231842 2021-02-26 19:56:38
21 231841 3681411*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6920 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231841 2021-02-26 19:56:38
22 231840 3372242*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6920 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231840 2021-02-26 19:56:38
23 231839 3649549*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6920 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231839 2021-02-26 19:56:38
24 231838 0972919*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1298 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231838 2021-02-26 19:55:58
25 231837 0896503*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2212 2 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:55:57
26 231836 0983296*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
250,000 đ id 9879 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 231836 2021-02-26 19:55:43
27 231835 0842071*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 118 1 2021-02-26 19:55:40
28 231834 0974154*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7949 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231834 2021-02-26 19:55:35
29 231833 0965704*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10597 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231833 2021-02-26 19:55:13
30 231832 0917904*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1284 5 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:54:37
31 231831 0565001*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5156 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231831 2021-02-26 19:54:17
32 231830 0946757*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 9943 8 2021-02-26 19:54:12
33 231828 0338961*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4213 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231828 2021-02-26 19:54:04
34 231827 0913264*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 11221 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:53:57
35 231825 0987312*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 6 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:53:47
36 231824 0832583*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9957 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231824 2021-02-26 19:53:25
37 231823 0355003*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3463 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231823 2021-02-26 19:53:25
38 231822 0346678*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3098 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:52:52
39 231821 0979848*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9409 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231821 2021-02-26 19:52:50
40 231820 0987312*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 6 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:52:43
41 231819 0369628*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7764 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231819 2021-02-26 19:52:37
42 231818 0368678*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10720 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231818 2021-02-26 19:52:21
43 231816 0382436*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 58 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231816 2021-02-26 19:51:44
44 231815 0389993*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4770 0 2021-02-26 19:51:40
45 231814 0963808*** 250,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7 1 Nạp không thành công 2021-02-26 19:51:32
46 231813 0974149*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 10950 13 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231813 2021-02-26 19:51:26
47 231811 0348836*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7642 2 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 231811 2021-02-26 19:51:02
48 231809 0974149*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10950 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231809 2021-02-26 19:50:49
49 231808 0988671*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 9609 0 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 231808 2021-02-26 19:50:21
50 231807 0335446*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8660 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231807 2021-02-26 19:50:08
51 231806 0969271*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10842 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231806 2021-02-26 19:50:08
52 231805 0942539*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1489 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:50:01
53 231804 0857330*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1489 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 231804 2021-02-26 19:49:50
54 231803 0375223*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
130,000 đ id 9609 0 Đã nạp thêm 130,000 đ cho hóa đơn số 231803 2021-02-26 19:49:35
55 231802 0943329*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
56 231801 0943233*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
57 231800 0943219*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
58 231799 0942909*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
59 231798 0942803*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
60 231797 0942801*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
61 231796 0942710*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
62 231795 0942560*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
63 231794 0942533*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
64 231793 0942513*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
65 231792 0942395*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
66 231791 0942248*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
67 231790 0942066*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
68 231789 0942035*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
69 231788 0941836*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
70 231787 0941759*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
71 231786 0941738*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
72 231785 0941737*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:20
73 231784 0941682*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
74 231783 0941646*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
75 231782 0941536*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
76 231781 0941407*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
77 231780 0941195*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
78 231779 0941189*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
79 231778 0941136*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
80 231777 0941130*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1198 2 2021-02-26 19:49:19
81 231775 0889646*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9889 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231775 2021-02-26 19:49:02
82 231774 0868372*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
300,000 đ id 11000 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 231774 2021-02-26 19:48:52
83 231773 0962830*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
720,000 đ id 10887 1 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 231773 2021-02-26 19:48:11
84 231772 0399753*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11322 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231772 2021-02-26 19:48:05
85 231770 0352749*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8834 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231770 2021-02-26 19:47:07
86 231769 0949992*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4770 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:47:04
87 231768 0343146*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
720,000 đ id 4213 1 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 231768 2021-02-26 19:46:15
88 231766 0961295*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8834 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231766 2021-02-26 19:46:10
89 231765 h320_gm*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
270,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 231765 2021-02-26 19:45:46
90 231764 0915255*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10234 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231764 2021-02-26 19:45:45
91 231763 0907952*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11005 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231763 2021-02-26 19:45:41
92 231762 0908352*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6447 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231762 2021-02-26 19:45:37
93 231761 0867028*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
720,000 đ id 7967 1 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 231761 2021-02-26 19:45:34
94 231760 0702408*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9500 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231760 2021-02-26 19:45:34
95 231759 0365103*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 58 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231759 2021-02-26 19:45:24
96 231758 0374993*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231758 2021-02-26 19:45:12
97 231757 3922191*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
110,000 đ id 10946 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:44:59
98 231756 9776786*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 231756 2021-02-26 19:44:58
99 231755 0948190*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231755 2021-02-26 19:44:18
100 231754 0826276*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9500 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231754 2021-02-26 19:44:16
101 231753 0967506*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5127 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231753 2021-02-26 19:44:13
102 231752 0368606*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10596 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231752 2021-02-26 19:43:25
103 231751 0834321*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231751 2021-02-26 19:43:24
104 231750 0396417*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5127 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231750 2021-02-26 19:43:18
105 231749 0967778*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4770 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231749 2021-02-26 19:43:16
106 231748 0983547*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5127 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231748 2021-02-26 19:42:55
107 231747 0976568*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 11405 0 2021-02-26 19:42:55
108 231746 0368647*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10596 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231746 2021-02-26 19:42:48
109 231745 0941114*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1198 2 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 231745 2021-02-26 19:42:48
110 231744 0378563*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 9609 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 231744 2021-02-26 19:42:15
111 231743 0833607*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5579 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231743 2021-02-26 19:41:14
112 231742 0353304*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231742 2021-02-26 19:40:55
113 231741 0565352*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 118 3 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:40:41
114 231740 0394853*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11146 0 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 231740 2021-02-26 19:40:34
115 231739 0912244*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11377 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231739 2021-02-26 19:40:27
116 231738 0912067*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9409 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231738 2021-02-26 19:40:14
117 231737 0985969*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 293 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231737 2021-02-26 19:40:10
118 231736 3268642*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 5156 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 231736 2021-02-26 19:40:06
119 231735 0388783*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 11405 0 2021-02-26 19:40:00
120 231734 0985544*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4644 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231734 2021-02-26 19:39:23
121 231733 h004_ft*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5156 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 231733 2021-02-26 19:38:53
122 231732 9613884*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:50
123 231731 9740141*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:50
124 231730 9623558*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:50
125 231729 9752237*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:49
126 231728 9768513*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:49
127 231727 9790039*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:49
128 231726 9793151*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 19:38:49
129 231725 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 0 2021-02-26 19:37:57
130 231724 0702408*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 9500 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:37:44
131 231723 0979522*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6909 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231723 2021-02-26 19:37:05
132 231722 0366366*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231722 2021-02-26 19:36:47
133 231721 0912244*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11377 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231721 2021-02-26 19:36:22
134 231720 0367673*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11349 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231720 2021-02-26 19:35:56
135 231719 0779902*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9387 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231719 2021-02-26 19:35:31
136 231718 0387435*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3319 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231718 2021-02-26 19:35:19
137 231717 0904020*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6447 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231717 2021-02-26 19:35:04
138 231716 0334328*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11094 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231716 2021-02-26 19:35:03
139 231715 0917818*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11221 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231715 2021-02-26 19:34:54
140 231714 0342934*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 8417 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231714 2021-02-26 19:34:54
141 231713 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231713 2021-02-26 19:34:48
142 231712 0965196*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10845 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231712 2021-02-26 19:34:41
143 231710 naptien*** 200,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 9387 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:34:29
144 231709 0565001*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5156 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231709 2021-02-26 19:34:10
145 231707 0362346*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10596 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231707 2021-02-26 19:33:13
146 231706 0358492*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5567 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231706 2021-02-26 19:33:01
147 231703 0349347*** 720,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
720,000 đ id 7967 1 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 231703 2021-02-26 19:31:42
148 231701 0382842*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8876 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231701 2021-02-26 19:30:41
149 231700 0981984*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6328 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231700 2021-02-26 19:29:33
150 231699 0981984*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6328 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231699 2021-02-26 19:29:08
151 231698 0345433*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11221 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231698 2021-02-26 19:28:36
152 231697 3686142*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7949 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231697 2021-02-26 19:28:18
153 231696 0347709*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 118 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231696 2021-02-26 19:27:34
154 231695 0982003*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
120,000 đ id 58 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231695 2021-02-26 19:27:12
155 231694 0982003*** 490,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
490,000 đ id 58 1 Đã nạp đủ tiền 490,000 đ cho hóa đơn số 231694 2021-02-26 19:26:40
156 231693 0359596*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11178 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231693 2021-02-26 19:25:57
157 231692 0327827*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10879 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231692 2021-02-26 19:25:39
158 231691 0328446*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8876 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231691 2021-02-26 19:25:05
159 231690 0904657*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7764 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231690 2021-02-26 19:24:53
160 231689 0867072*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4644 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231689 2021-02-26 19:24:53
161 231688 0365312*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11221 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231688 2021-02-26 19:24:52
162 231687 0372851*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231687 2021-02-26 19:24:51
163 231686 0356053*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231686 2021-02-26 19:24:23
164 231685 0366723*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9875 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231685 2021-02-26 19:24:17
165 231684 0948169*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5321 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231684 2021-02-26 19:23:47
166 231683 0867033*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4644 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231683 2021-02-26 19:23:44
167 231682 9751787*** 230,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
230,000 đ id 7286 5 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 231682 2021-02-26 19:23:16
168 231681 0974913*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231681 2021-02-26 19:22:58
169 231680 0333841*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9875 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231680 2021-02-26 19:22:54
170 231679 0346962*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4475 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231679 2021-02-26 19:22:54
171 231678 0819220*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5212 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 19:22:35
172 231677 9840992*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
220,000 đ id 7286 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 231677 2021-02-26 19:22:29
173 231676 b281_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8392 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231676 2021-02-26 19:21:55
174 231674 0944550*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5500 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231674 2021-02-26 19:20:56
175 231673 0932266*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10722 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231673 2021-02-26 19:20:51
176 231671 0949292*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1284 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:20:17
177 231670 3686142*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7949 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231670 2021-02-26 19:20:09
178 231669 0346928*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3725 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231669 2021-02-26 19:19:51
179 231668 0971504*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231668 2021-02-26 19:19:32
180 231667 0336017*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10950 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231667 2021-02-26 19:18:51
181 231666 0816115*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 9409 8 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 231666 2021-02-26 19:17:42
182 231665 0382213*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3391 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231665 2021-02-26 19:17:40
183 231664 0357528*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 293 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231664 2021-02-26 19:16:54
184 231663 0984307*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 293 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231663 2021-02-26 19:16:54
185 231662 0912849*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231662 2021-02-26 19:16:52
186 231661 0911605*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1284 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231661 2021-02-26 19:16:45
187 231660 0949292*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1284 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:16:20
188 231659 0982535*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
20,000 đ id 11354 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231659 2021-02-26 19:15:24
189 231658 0983633*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
20,000 đ id 11354 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231658 2021-02-26 19:15:24
190 231657 0987324*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
20,000 đ id 11354 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231657 2021-02-26 19:15:24
191 231655 0379653*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7967 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231655 2021-02-26 19:13:28
192 231654 0358638*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2717 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231654 2021-02-26 19:13:03
193 231653 0372278*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231653 2021-02-26 19:12:42
194 231652 0989992*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231652 2021-02-26 19:12:07
195 231651 0985577*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231651 2021-02-26 19:12:00
196 231650 9899921*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 10908 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:11:55
197 231649 0832011*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8642 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231649 2021-02-26 19:11:19
198 231648 0945952*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8698 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231648 2021-02-26 19:11:01
199 231647 0332900*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9500 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231647 2021-02-26 19:11:00
200 231646 v070_gf*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
350,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 231646 2021-02-26 19:10:39
201 231645 0373813*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 10929 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231645 2021-02-26 19:09:57
202 231644 0974913*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231644 2021-02-26 19:09:22
203 231643 0942852*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 347 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231643 2021-02-26 19:09:09
204 231642 0973663*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 10318 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231642 2021-02-26 19:08:57
205 231641 0945952*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 8698 3 Nạp không thành công 2021-02-26 19:08:51
206 231640 0986263*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 347 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231640 2021-02-26 19:08:48
207 231638 0383728*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4353 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:07:59
208 231637 0384485*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10938 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231637 2021-02-26 19:07:54
209 231636 0975547*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 375 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231636 2021-02-26 19:07:19
210 231635 0969876*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 11035 0 2021-02-26 19:07:08
211 231634 0984290*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 375 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231634 2021-02-26 19:06:49
212 231633 0354270*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 133 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231633 2021-02-26 19:06:42
213 231632 0974220*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9985 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231632 2021-02-26 19:06:21
214 231630 0961900*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 8538 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231630 2021-02-26 19:06:04
215 231629 0915906*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11070 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231629 2021-02-26 19:05:05
216 231628 0774924*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5212 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231628 2021-02-26 19:04:22
217 231627 0373760*** 130,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 10473 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:04:02
218 231626 0969174*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231626 2021-02-26 19:03:59
219 231624 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 8580 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 231624 2021-02-26 19:02:28
220 231623 0979943*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8762 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231623 2021-02-26 19:02:26
221 231622 0981616*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231622 2021-02-26 19:01:39
222 231621 0982282*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231621 2021-02-26 19:01:29
223 231620 0333068*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231620 2021-02-26 19:01:12
224 231619 0986966*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
300,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 231619 2021-02-26 19:01:04
225 231618 0972220*** 30,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 231618 2021-02-26 19:00:51
226 231617 v070_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
50,000 đ id 10908 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 19:00:29
227 231616 0867739*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231616 2021-02-26 19:00:13
228 231615 0366468*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10886 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231615 2021-02-26 19:00:13
229 231614 0914627*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5567 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231614 2021-02-26 18:59:57
230 231612 0867739*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231612 2021-02-26 18:59:37
231 231611 0847399*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231611 2021-02-26 18:59:33
232 231610 0973663*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10318 1 Nạp không thành công 2021-02-26 18:59:25
233 231609 0388367*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5982 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231609 2021-02-26 18:58:58
234 231608 0836617*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 225 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231608 2021-02-26 18:58:31
235 231607 0986391*** 30,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7967 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:58:11
236 231606 0344763*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231606 2021-02-26 18:58:06
237 231605 0972038*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231605 2021-02-26 18:58:02
238 231604 v070_gf*** 80,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
80,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 231604 2021-02-26 18:57:51
239 231603 0399100*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7748 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231603 2021-02-26 18:57:41
240 231602 0981616*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 2 Nạp không thành công 2021-02-26 18:57:19
241 231601 0365542*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 286 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231601 2021-02-26 18:56:58
242 231599 0356477*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11322 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231599 2021-02-26 18:56:13
243 231598 0329203*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 347 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231598 2021-02-26 18:55:25
244 231597 0344707*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11043 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231597 2021-02-26 18:54:59
245 231596 0963224*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4067 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231596 2021-02-26 18:54:54
246 231595 0372608*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4492 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231595 2021-02-26 18:54:52
247 231594 0343736*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
70,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 231594 2021-02-26 18:54:51
248 231592 0964848*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231592 2021-02-26 18:54:32
249 231591 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231591 2021-02-26 18:54:14
250 231590 0374299*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231590 2021-02-26 18:54:12
251 231589 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231589 2021-02-26 18:54:05
252 231588 0918544*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231588 2021-02-26 18:53:59
253 231587 0335280*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
80,000 đ id 8538 0 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 231587 2021-02-26 18:53:51
254 231586 0939736*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11 1 2021-02-26 18:53:38
255 231585 0326449*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 2 Nạp không thành công 2021-02-26 18:53:17
256 231584 0888563*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9939 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231584 2021-02-26 18:52:55
257 231583 0337068*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231583 2021-02-26 18:52:53
258 231582 0854850*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11308 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231582 2021-02-26 18:52:41
259 231581 0982973*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6328 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231581 2021-02-26 18:52:38
260 231580 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231580 2021-02-26 18:52:26
261 231579 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231579 2021-02-26 18:52:23
262 231578 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231578 2021-02-26 18:52:20
263 231577 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231577 2021-02-26 18:52:17
264 231576 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231576 2021-02-26 18:52:14
265 231575 0393873*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4475 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231575 2021-02-26 18:52:14
266 231574 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231574 2021-02-26 18:52:11
267 231573 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231573 2021-02-26 18:52:08
268 231572 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231572 2021-02-26 18:52:05
269 231571 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231571 2021-02-26 18:52:02
270 231570 0862598*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231570 2021-02-26 18:51:59
271 231569 0912767*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231569 2021-02-26 18:51:48
272 231567 0846380*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11308 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231567 2021-02-26 18:51:30
273 231566 0966852*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10597 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231566 2021-02-26 18:51:22
274 231565 0333185*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8954 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231565 2021-02-26 18:50:42
275 231564 0382806*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10959 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231564 2021-02-26 18:50:29
276 231563 0386175*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6177 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231563 2021-02-26 18:50:13
277 231562 0389757*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4475 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231562 2021-02-26 18:49:45
278 231561 0348103*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5078 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231561 2021-02-26 18:49:40
279 231560 0979932*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6164 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231560 2021-02-26 18:49:35
280 231559 0852929*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11308 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231559 2021-02-26 18:48:41
281 231558 0365356*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 70 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231558 2021-02-26 18:48:27
282 231557 0362148*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7450 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231557 2021-02-26 18:48:22
283 231556 0358218*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:48:18
284 231555 0944155*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231555 2021-02-26 18:48:06
285 231554 0901229*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10998 5 Đang ưu tiên 2021-02-26 18:47:23
286 231553 0967526*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2576 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231553 2021-02-26 18:47:19
287 231552 0832852*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11308 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231552 2021-02-26 18:46:31
288 231551 0336806*** 700,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 11038 0 2021-02-26 18:46:27
289 231549 0963224*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4067 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231549 2021-02-26 18:46:03
290 231548 0941975*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5836 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231548 2021-02-26 18:45:57
291 231547 0889438*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1482 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231547 2021-02-26 18:45:00
292 231546 0859663*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8389 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231546 2021-02-26 18:44:42
293 231545 0919256*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8389 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231545 2021-02-26 18:43:41
294 231544 0376507*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 10921 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231544 2021-02-26 18:43:10
295 231543 0963415*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 385 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231543 2021-02-26 18:42:58
296 231542 9745785*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7286 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 231542 2021-02-26 18:42:04
297 231541 0985151*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 11125 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231541 2021-02-26 18:42:03
298 231540 0982876*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3068 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231540 2021-02-26 18:41:57
299 231539 0937303*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3725 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231539 2021-02-26 18:41:45
300 231537 0949587*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9869 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231537 2021-02-26 18:40:23
301 231536 0985151*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 11125 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231536 2021-02-26 18:39:17
302 231535 0382821*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4354 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:39:12
303 231534 0976459*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 10199 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231534 2021-02-26 18:39:03
304 231533 0845499*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11308 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231533 2021-02-26 18:38:49
305 231532 8980002*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 11358 3 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 231532 2021-02-26 18:38:45
306 231531 0969010*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 8139 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231531 2021-02-26 18:38:31
307 231530 0844889*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11308 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231530 2021-02-26 18:38:09
308 231529 0386988*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 60 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231529 2021-02-26 18:38:05
309 231528 0983483*** 350,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
350,000 đ id 347 2 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 231528 2021-02-26 18:37:58
310 231527 0903585*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 58 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231527 2021-02-26 18:37:22
311 231526 9746839*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 8328 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231526 2021-02-26 18:37:16
312 231525 7067957*** 340,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 11358 3 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 231525 2021-02-26 18:37:13
313 231524 0968895*** 1,440,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
1,430,000 đ id 10018 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:37:05
314 231523 9753311*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8328 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231523 2021-02-26 18:37:02
315 231522 0796861*** 370,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:36:45
316 231521 9739618*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8328 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231521 2021-02-26 18:36:38
317 231520 0383862*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11341 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231520 2021-02-26 18:36:35
318 231519 7047487*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 11358 3 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 231519 2021-02-26 18:36:31
319 231518 0855627*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6460 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231518 2021-02-26 18:36:18
320 231517 0932885*** 430,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:35:38
321 231516 0857097*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6460 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231516 2021-02-26 18:35:34
322 231515 0889325*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7886 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:35:20
323 231514 0338910*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7899 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231514 2021-02-26 18:35:16
324 231513 0889325*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7886 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:35:07
325 231512 0917002*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231512 2021-02-26 18:34:56
326 231511 0968895*** 1,440,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 10018 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:34:49
327 231510 0373865*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 8820 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231510 2021-02-26 18:34:41
328 231509 0852492*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8389 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231509 2021-02-26 18:34:18
329 231508 0931993*** 270,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:33:53
330 231507 0943316*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6460 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231507 2021-02-26 18:33:41
331 231505 0799600*** 220,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:32:27
332 231504 0362675*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231504 2021-02-26 18:31:52
333 231503 0987658*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 11393 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231503 2021-02-26 18:31:36
334 231502 0982994*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231502 2021-02-26 18:31:21
335 231501 0987658*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11393 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231501 2021-02-26 18:31:11
336 231500 0963415*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 385 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:31:07
337 231499 0984211*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231499 2021-02-26 18:30:57
338 231497 0987500*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8265 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231497 2021-02-26 18:30:39
339 231496 0359537*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3676 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231496 2021-02-26 18:30:31
340 231495 0896517*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2212 1 2021-02-26 18:30:16
341 231494 0898613*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2212 1 2021-02-26 18:30:16
342 231493 0987600*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9267 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231493 2021-02-26 18:29:46
343 231492 0704714*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:29:45
344 231491 0332877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231491 2021-02-26 18:29:41
345 231490 0327269*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3391 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231490 2021-02-26 18:29:40
346 231489 0332877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231489 2021-02-26 18:29:38
347 231488 0332877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231488 2021-02-26 18:29:35
348 231487 0332877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231487 2021-02-26 18:29:32
349 231486 0332877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231486 2021-02-26 18:29:29
350 231485 0819476*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5579 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:29:14
351 231484 0964271*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6177 6 Đang ưu tiên 2021-02-26 18:29:10
352 231483 0967526*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2576 4 Nạp không thành công 2021-02-26 18:29:08
353 231482 0982916*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231482 2021-02-26 18:29:02
354 231481 0389286*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10720 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231481 2021-02-26 18:28:40
355 231479 0902367*** 590,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:27:31
356 231478 0916520*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5579 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231478 2021-02-26 18:27:22
357 231477 0327328*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10596 3 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 231477 2021-02-26 18:27:06
358 231476 0394652*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10592 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231476 2021-02-26 18:27:04
359 231475 0347436*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3098 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231475 2021-02-26 18:26:46
360 231474 0398009*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6909 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231474 2021-02-26 18:26:42
361 231473 0357303*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4350 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231473 2021-02-26 18:26:14
362 231472 0354042*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10596 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231472 2021-02-26 18:25:59
363 231471 0909267*** 330,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:25:24
364 231470 0775548*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231470 2021-02-26 18:24:47
365 231469 0948559*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 225 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231469 2021-02-26 18:24:45
366 231468 0983551*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 10596 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231468 2021-02-26 18:24:44
367 231467 0968449*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3676 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231467 2021-02-26 18:24:33
368 231466 0333208*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8834 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231466 2021-02-26 18:24:11
369 231465 0349822*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
140,000 đ id 3463 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:23:51
370 231464 0783861*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11367 1 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 231464 2021-02-26 18:23:49
371 231462 0363218*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 10596 0 2021-02-26 18:23:07
372 231461 0911080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9673 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231461 2021-02-26 18:23:03
373 231460 0911377*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231460 2021-02-26 18:22:20
374 231459 0369637*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 133 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231459 2021-02-26 18:21:37
375 231458 0819560*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4213 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231458 2021-02-26 18:21:37
376 231455 0372492*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7949 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231455 2021-02-26 18:20:39
377 231454 0984999*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4644 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231454 2021-02-26 18:20:33
378 231451 0984721*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4644 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231451 2021-02-26 18:19:39
379 231450 0347436*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3098 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:19:26
380 231449 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
250,000 đ id 9306 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 231449 2021-02-26 18:19:23
381 231448 0979708*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8013 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:19:17
382 231446 0979881*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11227 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231446 2021-02-26 18:19:04
383 231445 0823460*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10914 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231445 2021-02-26 18:18:56
384 231444 0973197*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 286 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231444 2021-02-26 18:18:47
385 231443 0868928*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9500 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231443 2021-02-26 18:18:23
386 231442 0943367*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4725 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231442 2021-02-26 18:18:18
387 231441 0977448*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8050 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231441 2021-02-26 18:17:52
388 231440 0983229*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4725 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231440 2021-02-26 18:17:02
389 231439 0943367*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4725 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231439 2021-02-26 18:16:26
390 231438 0965383*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231438 2021-02-26 18:16:24
391 231437 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:56
392 231436 0369260*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7960 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231436 2021-02-26 18:15:55
393 231435 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:53
394 231434 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:50
395 231433 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:47
396 231432 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:44
397 231431 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:40
398 231430 0932888*** 220,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
220,000 đ id 11354 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 231430 2021-02-26 18:15:40
399 231429 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:38
400 231428 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:35
401 231427 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:31
402 231426 0862598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 118 0 Nạp không thành công 2021-02-26 18:15:28
403 231425 0936310*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6460 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231425 2021-02-26 18:15:18
404 231424 0846534*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 10919 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:15:14
405 231423 0385066*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231423 2021-02-26 18:15:00
406 231422 a076_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
50,000 đ id 11354 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231422 2021-02-26 18:14:52
407 231421 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
180,000 đ id 11354 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 231421 2021-02-26 18:14:52
408 231420 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
200,000 đ id 11354 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231420 2021-02-26 18:14:52
409 231419 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
180,000 đ id 11354 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 231419 2021-02-26 18:14:52
410 231418 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
160,000 đ id 11354 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 231418 2021-02-26 18:14:52
411 231417 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 10,000
180,000 đ id 11354 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 231417 2021-02-26 18:14:52
412 231416 0932969*** 190,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 18:14:27
413 231415 0337498*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6174 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231415 2021-02-26 18:14:04
414 231414 0393170*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11338 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231414 2021-02-26 18:13:36
415 231413 0972150*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231413 2021-02-26 18:13:22
416 231412 0972150*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231412 2021-02-26 18:13:19
417 231411 0972150*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231411 2021-02-26 18:13:16
418 231410 0972150*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231410 2021-02-26 18:13:13
419 231408 0972150*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 118 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231408 2021-02-26 18:13:09
420 231407 0982916*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 231407 2021-02-26 18:12:31
421 231406 0973343*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231406 2021-02-26 18:12:13
422 231405 0328885*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6748 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231405 2021-02-26 18:11:58
423 231404 0973343*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231404 2021-02-26 18:11:54
424 231403 0399236*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3660 3 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 231403 2021-02-26 18:11:51
425 231402 0362654*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8834 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231402 2021-02-26 18:11:50
426 231401 0972662*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231401 2021-02-26 18:11:21
427 231399 0397703*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231399 2021-02-26 18:11:04
428 231398 0393170*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11338 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231398 2021-02-26 18:11:02
429 231396 0328351*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5972 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231396 2021-02-26 18:10:47
430 231395 0966911*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231395 2021-02-26 18:10:39
431 231394 0918327*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 3137 3 2021-02-26 18:10:33
432 231393 0966911*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
320,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 231393 2021-02-26 18:10:27
433 231392 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231392 2021-02-26 18:10:26
434 231391 0393170*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11338 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231391 2021-02-26 18:10:11
435 231389 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231389 2021-02-26 18:10:09
436 231388 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231388 2021-02-26 18:09:55
437 231386 0971634*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 4350 10 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 231386 2021-02-26 18:09:28
438 231385 0931487*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6159 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231385 2021-02-26 18:09:25
439 231384 0983532*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231384 2021-02-26 18:09:16
440 231383 0938249*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6159 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231383 2021-02-26 18:09:06
441 231381 0979708*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 8013 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:08:39
442 231380 0971634*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4350 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:08:38
443 231379 0383672*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231379 2021-02-26 18:08:37
444 231378 0383672*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231378 2021-02-26 18:08:24
445 231377 0829912*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231377 2021-02-26 18:08:23
446 231376 0394110*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11041 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231376 2021-02-26 18:08:21
447 231375 0978903*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2724 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231375 2021-02-26 18:08:08
448 231374 0985197*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5662 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:07:59
449 231373 0984195*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 11050 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231373 2021-02-26 18:07:57
450 231372 0353284*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7748 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231372 2021-02-26 18:07:43
451 231371 0988858*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5662 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:07:35
452 231370 0857349*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9983 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231370 2021-02-26 18:07:19
453 231369 0399871*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4430 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231369 2021-02-26 18:06:59
454 231368 0979343*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
400,000 đ id 8469 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:06:49
455 231366 0926321*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
500,000 đ id 375 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 231366 2021-02-26 18:06:31
456 231365 0335702*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1561 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231365 2021-02-26 18:06:21
457 231364 0971349*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4915 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231364 2021-02-26 18:05:55
458 231363 0988368*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10720 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231363 2021-02-26 18:05:07
459 231362 0373647*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6748 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231362 2021-02-26 18:04:50
460 231361 0338686*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231361 2021-02-26 18:04:41
461 231360 0399871*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4430 2 Nạp không thành công 2021-02-26 18:04:41
462 231359 0842060*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10720 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231359 2021-02-26 18:04:31
463 231358 0359769*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 10374 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 231358 2021-02-26 18:04:01
464 231357 0333419*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231357 2021-02-26 18:03:38
465 231356 0946757*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
400,000 đ id 9943 8 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 231356 2021-02-26 18:03:25
466 231355 0822296*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231355 2021-02-26 18:03:00
467 231354 0354911*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8876 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231354 2021-02-26 18:02:56
468 231353 0357327*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5982 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:02:49
469 231352 0976568*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11201 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231352 2021-02-26 18:02:49
470 231351 0979053*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10059 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231351 2021-02-26 18:02:45
471 231350 0355861*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5982 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231350 2021-02-26 18:02:33
472 231349 0967255*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7043 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231349 2021-02-26 18:02:29
473 231348 0946575*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8591 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231348 2021-02-26 18:02:00
474 231347 0328873*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3120 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231347 2021-02-26 18:01:58
475 231346 0946757*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 9943 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:01:46
476 231345 0979343*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
0 đ id 8469 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:01:41
477 231344 0389627*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3319 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231344 2021-02-26 18:01:39
478 231343 0365791*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 11144 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231343 2021-02-26 18:01:17
479 231342 0386077*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3319 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 18:01:00
480 231341 0983658*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231341 2021-02-26 18:00:56
481 231340 0983203*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
350,000 đ id 1489 3 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 231340 2021-02-26 18:00:56
482 231339 0982479*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
350,000 đ id 1489 3 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 231339 2021-02-26 18:00:56
483 231338 0989567*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231338 2021-02-26 18:00:56
484 231337 0983781*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231337 2021-02-26 18:00:56
485 231336 0989581*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231336 2021-02-26 18:00:56
486 231335 0979859*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
50,000 đ id 1489 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231335 2021-02-26 18:00:56
487 231334 0975391*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231334 2021-02-26 18:00:46
488 231333 0362517*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2905 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231333 2021-02-26 18:00:12
489 231332 0393883*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 5156 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 231332 2021-02-26 18:00:05
490 231331 0963798*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3725 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231331 2021-02-26 17:59:39
491 231330 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231330 2021-02-26 17:59:34
492 231329 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231329 2021-02-26 17:59:28
493 231328 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231328 2021-02-26 17:59:20
494 231327 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231327 2021-02-26 17:59:14
495 231326 0983986*** 600,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 1489 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:59:13
496 231325 0983278*** 900,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 1489 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:59:13
497 231324 0982047*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 1489 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:59:13
498 231323 0989295*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 1489 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:59:13
499 231322 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231322 2021-02-26 17:59:07
500 231321 0349073*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10927 2 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:59:06
501 231320 h320_gf*** 1,080,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
100,000 đ id 375 0 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 231320 2021-02-26 17:59:00
502 231319 h320_gf*** 990,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 375 0 2021-02-26 17:59:00
503 231318 h320_gf*** 990,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
500,000 đ id 375 0 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 231318 2021-02-26 17:59:00
504 231317 h320_gf*** 1,080,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 375 0 Đã nạp thêm 1,000,000 đ cho hóa đơn số 231317 2021-02-26 17:59:00
505 231316 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231316 2021-02-26 17:58:59
506 231315 0398000*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
500,000 đ id 4430 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 231315 2021-02-26 17:58:45
507 231314 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231314 2021-02-26 17:58:45
508 231313 0364067*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5127 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:58:40
509 231312 v070_gf*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231312 2021-02-26 17:58:34
510 231311 0327002*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9500 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231311 2021-02-26 17:58:33
511 231310 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231310 2021-02-26 17:58:23
512 231309 0939517*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7746 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231309 2021-02-26 17:58:12
513 231308 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231308 2021-02-26 17:58:10
514 231307 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231307 2021-02-26 17:58:04
515 231306 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231306 2021-02-26 17:57:58
516 231305 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231305 2021-02-26 17:57:49
517 231304 b651_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
190,000 đ id 8580 4 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 231304 2021-02-26 17:57:28
518 231303 0934661*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
160,000 đ id 3253 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 231303 2021-02-26 17:57:09
519 231302 0989063*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5244 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231302 2021-02-26 17:57:04
520 231301 0349638*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8469 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231301 2021-02-26 17:56:43
521 231300 0343863*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231300 2021-02-26 17:56:27
522 231297 0270221*** 50,000 đ Homephone
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231297 2021-02-26 17:55:09
523 231296 0867675*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 8697 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231296 2021-02-26 17:54:47
524 231295 v070_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231295 2021-02-26 17:54:44
525 231294 0948183*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5500 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231294 2021-02-26 17:54:40
526 231293 v070_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231293 2021-02-26 17:54:35
527 231292 0978609*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10929 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231292 2021-02-26 17:54:31
528 231290 0963079*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
300,000 đ id 9660 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 231290 2021-02-26 17:54:16
529 231289 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231289 2021-02-26 17:54:14
530 231288 0867675*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8697 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231288 2021-02-26 17:54:11
531 231287 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231287 2021-02-26 17:54:08
532 231286 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231286 2021-02-26 17:54:00
533 231285 0359208*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 231285 2021-02-26 17:53:57
534 231284 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231284 2021-02-26 17:53:55
535 231283 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231283 2021-02-26 17:53:49
536 231282 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231282 2021-02-26 17:53:43
537 231281 0826485*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7908 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:53:40
538 231280 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231280 2021-02-26 17:53:37
539 231279 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231279 2021-02-26 17:53:32
540 231278 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231278 2021-02-26 17:53:26
541 231277 0827089*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1284 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231277 2021-02-26 17:53:22
542 231276 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231276 2021-02-26 17:53:20
543 231275 0396221*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10927 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231275 2021-02-26 17:53:14
544 231274 0386077*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3319 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231274 2021-02-26 17:53:14
545 231273 v070_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231273 2021-02-26 17:53:11
546 231272 0905198*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7534 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231272 2021-02-26 17:53:10
547 231271 0398655*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9061 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231271 2021-02-26 17:53:10
548 231270 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231270 2021-02-26 17:52:59
549 231269 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231269 2021-02-26 17:52:53
550 231268 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231268 2021-02-26 17:52:43
551 231267 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231267 2021-02-26 17:52:38
552 231266 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231266 2021-02-26 17:52:32
553 231265 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231265 2021-02-26 17:52:25
554 231264 0978591*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1281 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231264 2021-02-26 17:52:23
555 231263 0917823*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5500 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231263 2021-02-26 17:52:21
556 231262 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231262 2021-02-26 17:52:15
557 231261 0855799*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4987 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231261 2021-02-26 17:52:13
558 231260 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231260 2021-02-26 17:52:03
559 231259 0917823*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5500 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:51:54
560 231258 v070_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10908 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231258 2021-02-26 17:51:44
561 231257 0329748*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9922 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231257 2021-02-26 17:51:23
562 231255 0919661*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4354 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:50:57
563 231254 0829166*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10866 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231254 2021-02-26 17:50:28
564 231253 0967153*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9922 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231253 2021-02-26 17:50:27
565 231252 0916072*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7534 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231252 2021-02-26 17:50:07
566 231251 0829166*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10866 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:49:55
567 231249 0869020*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5127 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231249 2021-02-26 17:49:40
568 231248 0385230*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231248 2021-02-26 17:49:25
569 231247 0394113*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 286 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231247 2021-02-26 17:49:19
570 231245 0332384*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231245 2021-02-26 17:49:02
571 231244 0987749*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3098 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231244 2021-02-26 17:49:01
572 231243 0368533*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231243 2021-02-26 17:48:04
573 231242 0946930*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5500 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231242 2021-02-26 17:48:02
574 231239 0984382*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231239 2021-02-26 17:47:27
575 231238 0984337*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
300,000 đ id 11317 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 231238 2021-02-26 17:47:15
576 231237 0975153*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6438 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231237 2021-02-26 17:46:53
577 231236 0986966*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:45:10
578 231235 0399892*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10710 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231235 2021-02-26 17:44:47
579 231233 0984227*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 11317 2 Nạp không thành công 2021-02-26 17:44:44
580 231232 0788023*** 190,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
120,000 đ id 3277 1 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 231232 2021-02-26 17:44:26
581 231230 0972319*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10234 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231230 2021-02-26 17:43:54
582 231229 0328624*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11284 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231229 2021-02-26 17:43:37
583 231228 0986966*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:43:01
584 231227 0364671*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3478 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231227 2021-02-26 17:42:43
585 231225 0987576*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231225 2021-02-26 17:41:54
586 231223 0975385*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10683 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231223 2021-02-26 17:41:31
587 231222 0334820*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10921 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231222 2021-02-26 17:41:30
588 231219 0946367*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11308 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231219 2021-02-26 17:40:34
589 231218 0902993*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6159 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231218 2021-02-26 17:40:31
590 231216 0359337*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 9922 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231216 2021-02-26 17:40:05
591 231213 0969683*** 600,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
600,000 đ id 9483 1 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 231213 2021-02-26 17:39:11
592 231212 0965079*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 9879 2 Nạp không thành công 2021-02-26 17:38:37
593 231209 0372778*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3319 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231209 2021-02-26 17:38:22
594 231208 0817464*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231208 2021-02-26 17:38:13
595 231206 0915757*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231206 2021-02-26 17:38:11
596 231204 0856778*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11308 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231204 2021-02-26 17:37:55
597 231203 0375226*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7008 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231203 2021-02-26 17:37:54
598 231201 0965975*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6734 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231201 2021-02-26 17:37:22
599 231199 0342182*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4915 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231199 2021-02-26 17:37:18
600 231198 0963522*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4475 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231198 2021-02-26 17:36:50
601 231197 0988590*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4475 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231197 2021-02-26 17:36:17
602 231195 0384659*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6206 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:36:05
603 231194 0373371*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10627 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231194 2021-02-26 17:36:02
604 231193 0988365*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231193 2021-02-26 17:35:45
605 231192 0976923*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4354 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231192 2021-02-26 17:35:29
606 231191 0364342*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 10596 0 2021-02-26 17:35:06
607 231190 0818836*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231190 2021-02-26 17:34:49
608 231189 0335790*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3296 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231189 2021-02-26 17:34:17
609 231188 0376194*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3319 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231188 2021-02-26 17:34:16
610 231187 q055_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231187 2021-02-26 17:33:09
611 231186 0375276*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231186 2021-02-26 17:33:05
612 231185 0365929*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11074 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231185 2021-02-26 17:32:33
613 231184 0888563*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9939 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231184 2021-02-26 17:32:17
614 231183 0399321*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8639 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231183 2021-02-26 17:31:23
615 231182 0328509*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231182 2021-02-26 17:31:19
616 231181 0976923*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 17:31:09
617 231180 0349321*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9648 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231180 2021-02-26 17:30:38
618 231179 0336049*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5365 2 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:30:31
619 231178 0976923*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4354 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:30:27
620 231177 0975374*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231177 2021-02-26 17:30:07
621 231176 0375276*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231176 2021-02-26 17:30:07
622 231175 0399321*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8639 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231175 2021-02-26 17:29:50
623 231174 0384609*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7757 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231174 2021-02-26 17:29:06
624 231173 0366090*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3120 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231173 2021-02-26 17:28:50
625 231172 0943856*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 8955 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231172 2021-02-26 17:28:40
626 231171 q055_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231171 2021-02-26 17:28:39
627 231170 0986593*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231170 2021-02-26 17:28:37
628 231169 0375281*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231169 2021-02-26 17:28:20
629 231168 0368851*** 180,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
180,000 đ id 9402 10 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 231168 2021-02-26 17:28:09
630 231167 9690878*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231167 2021-02-26 17:27:59
631 231166 0942502*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231166 2021-02-26 17:27:56
632 231165 0972872*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231165 2021-02-26 17:27:50
633 231164 0328152*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231164 2021-02-26 17:27:29
634 231163 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231163 2021-02-26 17:27:25
635 231162 0984382*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231162 2021-02-26 17:27:24
636 231161 0825121*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 500 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231161 2021-02-26 17:27:11
637 231159 0943856*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8955 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231159 2021-02-26 17:26:40
638 231158 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231158 2021-02-26 17:26:27
639 231157 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231157 2021-02-26 17:26:13
640 231155 0943856*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 8955 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231155 2021-02-26 17:26:07
641 231154 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231154 2021-02-26 17:26:00
642 231153 0376313*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8415 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231153 2021-02-26 17:26:00
643 231152 0375911*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 6255 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231152 2021-02-26 17:25:56
644 231151 0374443*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
40,000 đ id 10377 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:25:55
645 231149 0914246*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 118 5 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 231149 2021-02-26 17:25:48
646 231148 0896535*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2212 1 2021-02-26 17:25:41
647 231147 0904606*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7362 0 2021-02-26 17:25:14
648 231146 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231146 2021-02-26 17:25:14
649 231145 9867876*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231145 2021-02-26 17:24:59
650 231143 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231143 2021-02-26 17:24:47
651 231142 0326547*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 9455 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231142 2021-02-26 17:24:44
652 231141 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231141 2021-02-26 17:24:35
653 231140 0973448*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3510 0 2021-02-26 17:24:34
654 231139 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231139 2021-02-26 17:24:22
655 231138 0896539*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231138 2021-02-26 17:24:09
656 231137 0896510*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231137 2021-02-26 17:24:09
657 231136 0896514*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231136 2021-02-26 17:24:09
658 231135 0896504*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231135 2021-02-26 17:24:09
659 231134 0896515*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231134 2021-02-26 17:24:09
660 231133 0896508*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231133 2021-02-26 17:24:09
661 231132 0896503*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2212 1 Nạp không thành công 2021-02-26 17:24:09
662 231131 0896501*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2212 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231131 2021-02-26 17:24:09
663 231130 0896504*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
40,000 đ id 2212 1 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 231130 2021-02-26 17:24:09
664 231129 q055_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231129 2021-02-26 17:24:02
665 231128 0848815*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 118 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 231128 2021-02-26 17:24:02
666 231127 0926796*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5163 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231127 2021-02-26 17:23:59
667 231125 0985233*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9291 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231125 2021-02-26 17:23:50
668 231124 q055_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231124 2021-02-26 17:23:48
669 231123 0356283*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231123 2021-02-26 17:23:39
670 231122 0392788*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9483 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231122 2021-02-26 17:23:32
671 231121 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231121 2021-02-26 17:23:26
672 231120 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231120 2021-02-26 17:23:22
673 231119 0981223*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
500,000 đ id 8050 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 231119 2021-02-26 17:23:10
674 231118 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231118 2021-02-26 17:23:05
675 231117 0976716*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9291 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231117 2021-02-26 17:23:04
676 231116 0888615*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 11144 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231116 2021-02-26 17:23:02
677 231115 0904606*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7362 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:22:59
678 231114 0926697*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5163 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 231114 2021-02-26 17:22:57
679 231113 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231113 2021-02-26 17:22:50
680 231112 0377723*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231112 2021-02-26 17:22:41
681 231111 0904606*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7362 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:22:32
682 231110 0339545*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 10596 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231110 2021-02-26 17:22:14
683 231107 0328963*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 231107 2021-02-26 17:22:01
684 231106 0976583*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231106 2021-02-26 17:21:53
685 231105 0901551*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 9870 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:21:51
686 231104 0845168*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4707 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231104 2021-02-26 17:21:49
687 231103 0978481*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231103 2021-02-26 17:21:37
688 231101 0375270*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231101 2021-02-26 17:21:31
689 231100 0375911*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6255 1 Nạp không thành công 2021-02-26 17:21:27
690 231099 9873705*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231099 2021-02-26 17:21:12
691 231098 0867978*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231098 2021-02-26 17:21:01
692 231097 0909465*** 90,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5854 6 Nạp không thành công 2021-02-26 17:20:42
693 231096 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231096 2021-02-26 17:20:37
694 231095 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 231095 2021-02-26 17:20:33
695 231094 0946263*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9500 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231094 2021-02-26 17:20:27
696 231093 0965248*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4350 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231093 2021-02-26 17:20:24
697 231092 0862611*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6207 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231092 2021-02-26 17:20:20
698 231091 0939311*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5500 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231091 2021-02-26 17:20:16
699 231090 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231090 2021-02-26 17:19:54
700 231089 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231089 2021-02-26 17:19:45
701 231088 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
702 231087 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
703 231086 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
704 231085 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
705 231084 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
706 231083 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
707 231082 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
708 231081 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
709 231080 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
710 231079 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
711 231078 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
712 231077 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
713 231076 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
714 231075 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
715 231074 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
716 231073 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
717 231072 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:19:43
718 231071 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
100,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231071 2021-02-26 17:19:43
719 231070 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231070 2021-02-26 17:19:43
720 231069 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231069 2021-02-26 17:19:43
721 231068 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231068 2021-02-26 17:19:43
722 231067 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231067 2021-02-26 17:19:43
723 231066 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231066 2021-02-26 17:19:43
724 231065 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231065 2021-02-26 17:19:43
725 231064 y029_ft*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231064 2021-02-26 17:19:43
726 231063 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231063 2021-02-26 17:19:43
727 231062 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231062 2021-02-26 17:19:43
728 231061 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231061 2021-02-26 17:19:43
729 231060 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231060 2021-02-26 17:19:43
730 231059 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231059 2021-02-26 17:19:42
731 231058 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231058 2021-02-26 17:19:42
732 231057 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231057 2021-02-26 17:19:42
733 231056 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231056 2021-02-26 17:19:42
734 231055 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231055 2021-02-26 17:19:42
735 231054 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8742 4 Nạp không thành công 2021-02-26 17:19:42
736 231053 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231053 2021-02-26 17:19:42
737 231052 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231052 2021-02-26 17:19:42
738 231051 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231051 2021-02-26 17:19:42
739 231050 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231050 2021-02-26 17:19:42
740 231049 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231049 2021-02-26 17:19:42
741 231048 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231048 2021-02-26 17:19:42
742 231047 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231047 2021-02-26 17:19:42
743 231046 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231046 2021-02-26 17:19:42
744 231045 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231045 2021-02-26 17:19:42
745 231044 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231044 2021-02-26 17:19:42
746 231043 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231043 2021-02-26 17:19:42
747 231042 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231042 2021-02-26 17:19:42
748 231041 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231041 2021-02-26 17:19:42
749 231040 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231040 2021-02-26 17:19:42
750 231039 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231039 2021-02-26 17:19:42
751 231038 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231038 2021-02-26 17:19:42
752 231037 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231037 2021-02-26 17:19:42
753 231036 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231036 2021-02-26 17:19:42
754 231035 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231035 2021-02-26 17:19:42
755 231034 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231034 2021-02-26 17:19:42
756 231033 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231033 2021-02-26 17:19:42
757 231032 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231032 2021-02-26 17:19:42
758 231031 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231031 2021-02-26 17:19:42
759 231030 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231030 2021-02-26 17:19:42
760 231029 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231029 2021-02-26 17:19:42
761 231028 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231028 2021-02-26 17:19:42
762 231027 0388593*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231027 2021-02-26 17:19:41
763 231026 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231026 2021-02-26 17:19:41
764 231025 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231025 2021-02-26 17:19:41
765 231024 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231024 2021-02-26 17:19:41
766 231023 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231023 2021-02-26 17:19:41
767 231022 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231022 2021-02-26 17:19:41
768 231021 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 231021 2021-02-26 17:19:41
769 231020 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231020 2021-02-26 17:19:41
770 231019 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231019 2021-02-26 17:19:41
771 231018 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231018 2021-02-26 17:19:41
772 231017 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231017 2021-02-26 17:19:41
773 231016 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231016 2021-02-26 17:19:41
774 231015 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231015 2021-02-26 17:19:41
775 231014 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231014 2021-02-26 17:19:41
776 231013 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231013 2021-02-26 17:19:41
777 231012 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231012 2021-02-26 17:19:41
778 231011 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231011 2021-02-26 17:19:41
779 231010 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231010 2021-02-26 17:19:41
780 231009 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231009 2021-02-26 17:19:41
781 231008 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231008 2021-02-26 17:19:41
782 231007 y029_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 231007 2021-02-26 17:19:41
783 231006 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231006 2021-02-26 17:19:08
784 231005 0858461*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4475 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231005 2021-02-26 17:19:00
785 231004 0333686*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5615 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 231004 2021-02-26 17:18:50
786 231003 0916136*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10938 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231003 2021-02-26 17:18:40
787 231002 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 231002 2021-02-26 17:18:36
788 231001 0333152*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
300,000 đ id 9306 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 231001 2021-02-26 17:18:36
789 231000 0375268*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 231000 2021-02-26 17:18:06
790 230999 3550564*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230999 2021-02-26 17:18:01
791 230998 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 2181 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:17:58
792 230997 d511_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 2181 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:17:34
793 230996 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230996 2021-02-26 17:17:26
794 230995 0987039*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10720 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230995 2021-02-26 17:17:21
795 230994 0869959*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230994 2021-02-26 17:17:19
796 230993 0903415*** 650,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6447 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:17:18
797 230992 0965785*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8217 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230992 2021-02-26 17:17:17
798 230991 0359059*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8763 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230991 2021-02-26 17:17:17
799 230990 0937422*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2692 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230990 2021-02-26 17:16:55
800 230989 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230989 2021-02-26 17:16:53
801 230988 0337007*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 58 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230988 2021-02-26 17:16:41
802 230987 0934725*** 350,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 1 Đang ưu tiên 2021-02-26 17:16:39
803 230986 0375273*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230986 2021-02-26 17:16:37
804 230985 0981034*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
400,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 230985 2021-02-26 17:16:34
805 230983 0986692*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4350 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230983 2021-02-26 17:16:09
806 230982 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 2181 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:16:04
807 230981 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230981 2021-02-26 17:16:00
808 230979 0347682*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10596 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230979 2021-02-26 17:15:57
809 230978 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230978 2021-02-26 17:15:47
810 230976 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230976 2021-02-26 17:15:13
811 230975 0965951*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2318 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230975 2021-02-26 17:15:10
812 230974 0935873*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:15:09
813 230973 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230973 2021-02-26 17:15:01
814 230972 q055_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230972 2021-02-26 17:14:52
815 230971 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230971 2021-02-26 17:14:48
816 230970 0935872*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:14:48
817 230969 0903567*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:14:14
818 230968 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230968 2021-02-26 17:14:10
819 230967 0962217*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6636 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230967 2021-02-26 17:14:06
820 230966 0397535*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230966 2021-02-26 17:14:01
821 230965 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 11307 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230965 2021-02-26 17:13:36
822 230964 0934906*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:13:33
823 230963 9663608*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230963 2021-02-26 17:13:24
824 230962 0868388*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 5156 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230962 2021-02-26 17:13:11
825 230961 0769979*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:13:08
826 230960 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230960 2021-02-26 17:12:49
827 230959 0905131*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:12:45
828 230958 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230958 2021-02-26 17:12:38
829 230957 0375273*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 8652 0 Đã nạp thêm 110,000 đ cho hóa đơn số 230957 2021-02-26 17:12:35
830 230956 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
150,000 đ id 11307 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230956 2021-02-26 17:12:28
831 230955 0963516*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10720 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230955 2021-02-26 17:12:26
832 230954 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230954 2021-02-26 17:12:24
833 230953 0905131*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:12:24
834 230952 0908082*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:11:58
835 230950 v070_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 11307 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230950 2021-02-26 17:11:51
836 230949 0971222*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11125 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230949 2021-02-26 17:11:45
837 230948 0905139*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:11:35
838 230947 0912753*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 11240 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:11:28
839 230946 0905070*** 170,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:11:16
840 230945 0816146*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230945 2021-02-26 17:11:07
841 230944 0362093*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230944 2021-02-26 17:11:04
842 230943 0946486*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5667 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230943 2021-02-26 17:11:02
843 230940 0905186*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:10:52
844 230939 0375269*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8652 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230939 2021-02-26 17:10:45
845 230938 0962796*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5667 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230938 2021-02-26 17:10:36
846 230937 0905186*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:10:24
847 230936 0978111*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10478 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230936 2021-02-26 17:10:14
848 230935 0919051*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4475 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230935 2021-02-26 17:10:04
849 230934 0912753*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 11240 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:10:01
850 230933 0905199*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:09:53
851 230932 0971222*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 11125 3 Nạp không thành công 2021-02-26 17:09:46
852 230931 0964395*** 290,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
290,000 đ id 7011 5 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 230931 2021-02-26 17:09:40
853 230930 0373190*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230930 2021-02-26 17:09:20
854 230929 0384976*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 9306 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:09:04
855 230928 0905199*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:08:48
856 230926 0767836*** 10,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:08:19
857 230925 0767836*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:07:56
858 230924 h004_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
190,000 đ id 5156 1 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 230924 2021-02-26 17:07:44
859 230923 0936706*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11040 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:07:38
860 230922 0906504*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:07:03
861 230921 0373471*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230921 2021-02-26 17:06:50
862 230920 0866803*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230920 2021-02-26 17:06:50
863 230919 0905036*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:06:40
864 230918 0905036*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:06:10
865 230917 0975761*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1298 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230917 2021-02-26 17:06:06
866 230916 0942251*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4430 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230916 2021-02-26 17:05:52
867 230914 0936113*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:05:38
868 230913 0971899*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 6383 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 230913 2021-02-26 17:05:32
869 230912 0971889*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
240,000 đ id 6383 1 Đã nạp thêm 240,000 đ cho hóa đơn số 230912 2021-02-26 17:05:13
870 230911 0936113*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:05:08
871 230910 0935363*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:04:41
872 230909 0889535*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230909 2021-02-26 17:04:20
873 230907 0345013*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4198 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230907 2021-02-26 17:04:19
874 230906 0903585*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:04:17
875 230904 0903504*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:03:51
876 230903 0903504*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:03:27
877 230902 0382737*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5748 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230902 2021-02-26 17:03:11
878 230901 0964398*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:03:00
879 230900 0942251*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4430 4 Nạp không thành công 2021-02-26 17:02:59
880 230899 0926202*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5642 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230899 2021-02-26 17:02:51
881 230898 b281_ft*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8392 4 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 230898 2021-02-26 17:02:48
882 230897 0936310*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6460 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 17:02:47
883 230896 0336174*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230896 2021-02-26 17:02:09
884 230895 0988497*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 375 1 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230895 2021-02-26 17:01:49
885 230894 0354845*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4729 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230894 2021-02-26 17:01:38
886 230893 0335379*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 375 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230893 2021-02-26 17:01:22
887 230892 0914415*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230892 2021-02-26 17:00:31
888 230891 0905951*** 170,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 17:00:28
889 230890 0836688*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230890 2021-02-26 17:00:20
890 230888 0329748*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 9922 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230888 2021-02-26 17:00:16
891 230886 0375380*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4734 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230886 2021-02-26 17:00:04
892 230885 0988600*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7015 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230885 2021-02-26 16:59:59
893 230884 0363784*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6909 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230884 2021-02-26 16:59:30
894 230883 0339396*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1489 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230883 2021-02-26 16:59:25
895 230882 0935820*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:59:17
896 230881 0972317*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
90,000 đ id 7011 7 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 230881 2021-02-26 16:59:07
897 230880 0987761*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 247 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230880 2021-02-26 16:58:54
898 230879 0935820*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:58:48
899 230878 0936743*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6919 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230878 2021-02-26 16:58:43
900 230875 0909364*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6919 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:58:14
901 230874 0359812*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11176 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230874 2021-02-26 16:58:14
902 230872 0886231*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6731 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:57:33
903 230871 0963202*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5127 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230871 2021-02-26 16:57:25
904 230870 0969808*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 8269 5 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 230870 2021-02-26 16:57:08
905 230869 0963202*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5127 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230869 2021-02-26 16:56:54
906 230867 0347534*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9256 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230867 2021-02-26 16:56:25
907 230864 0917159*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230864 2021-02-26 16:55:55
908 230863 0398404*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230863 2021-02-26 16:55:52
909 230862 0948206*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9673 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230862 2021-02-26 16:55:23
910 230861 0347534*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9256 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230861 2021-02-26 16:55:23
911 230860 0398583*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9081 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230860 2021-02-26 16:54:52
912 230859 0963754*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230859 2021-02-26 16:54:36
913 230858 0987470*** 900,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4932 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:54:20
914 230857 0868388*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5156 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:54:13
915 230854 0337163*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11404 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230854 2021-02-26 16:54:03
916 230851 0868287*** 620,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
620,000 đ id 4354 1 Đã nạp đủ tiền 620,000 đ cho hóa đơn số 230851 2021-02-26 16:53:46
917 230849 b651_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 9163 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 230849 2021-02-26 16:53:32
918 230848 0376189*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8876 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230848 2021-02-26 16:53:29
919 230847 0397535*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230847 2021-02-26 16:53:14
920 230846 0986371*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 247 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230846 2021-02-26 16:52:51
921 230845 0986800*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230845 2021-02-26 16:52:43
922 230844 0986800*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 10932 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:52:20
923 230843 0987823*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
260,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 230843 2021-02-26 16:52:16
924 230842 0388016*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230842 2021-02-26 16:52:11
925 230841 0934661*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3253 1 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 230841 2021-02-26 16:52:03
926 230839 0986800*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230839 2021-02-26 16:51:39
927 230838 0344934*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 10878 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230838 2021-02-26 16:51:34
928 230837 h019_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5056 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230837 2021-02-26 16:51:33
929 230835 h019_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5056 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230835 2021-02-26 16:50:18
930 230834 0888551*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 9241 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:50:16
931 230833 0934661*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3253 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:49:45
932 230832 0352522*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10627 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230832 2021-02-26 16:49:12
933 230831 0773235*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7362 1 Nạp không thành công 2021-02-26 16:48:00
934 230830 0899311*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7362 1 Nạp không thành công 2021-02-26 16:48:00
935 230829 0787131*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7362 1 Nạp không thành công 2021-02-26 16:48:00
936 230828 0788979*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5212 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230828 2021-02-26 16:47:52
937 230827 0982194*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6174 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230827 2021-02-26 16:47:52
938 230826 0359657*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10927 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230826 2021-02-26 16:47:50
939 230825 0949862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 11070 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:47:45
940 230824 0779228*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 230824 2021-02-26 16:47:41
941 230823 0789121*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230823 2021-02-26 16:47:41
942 230822 0916350*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 1 2021-02-26 16:47:41
943 230821 0702051*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 1 2021-02-26 16:47:41
944 230820 0932286*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 230820 2021-02-26 16:47:41
945 230819 7891222*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230819 2021-02-26 16:47:41
946 230818 0899820*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7362 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230818 2021-02-26 16:47:41
947 230817 0936377*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 230817 2021-02-26 16:47:41
948 230816 0789101*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 1 Nạp không thành công 2021-02-26 16:47:41
949 230815 0787090*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 230815 2021-02-26 16:47:41
950 230814 0936167*** 190,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 170,000 đ cho hóa đơn số 230814 2021-02-26 16:47:41
951 230813 0904876*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7362 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230813 2021-02-26 16:47:41
952 230812 0932239*** 210,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 230812 2021-02-26 16:47:41
953 230811 0932266*** 220,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
220,000 đ id 7362 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 230811 2021-02-26 16:47:41
954 230810 7951392*** 240,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230810 2021-02-26 16:47:41
955 230809 0904022*** 280,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 230809 2021-02-26 16:47:41
956 230808 0964443*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11236 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230808 2021-02-26 16:47:23
957 230807 0902189*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6823 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:47:13
958 230806 0898700*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 230806 2021-02-26 16:47:13
959 230805 0962302*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10866 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230805 2021-02-26 16:47:13
960 230804 0962302*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10866 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230804 2021-02-26 16:47:13
961 230803 0962302*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10866 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230803 2021-02-26 16:47:13
962 230802 0962302*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10866 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230802 2021-02-26 16:47:13
963 230801 0962302*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10866 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230801 2021-02-26 16:47:13
964 230800 0346756*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11322 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230800 2021-02-26 16:46:35
965 230799 0911926*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11308 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230799 2021-02-26 16:45:59
966 230791 0976379*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 133 2 Nạp không thành công 2021-02-26 16:44:37
967 230790 0352832*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4644 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230790 2021-02-26 16:44:04
968 230789 0382969*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230789 2021-02-26 16:44:01
969 230787 0939300*** 660,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
660,000 đ id 11358 3 Đã nạp đủ tiền 660,000 đ cho hóa đơn số 230787 2021-02-26 16:43:17
970 230786 0394245*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9479 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230786 2021-02-26 16:43:04
971 230785 0868287*** 620,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4354 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:42:19
972 230784 0988587*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10886 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230784 2021-02-26 16:42:18
973 230783 0971572*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230783 2021-02-26 16:42:13
974 230781 0372469*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230781 2021-02-26 16:41:52
975 230780 7047487*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:41:48
976 230779 0886231*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6731 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:41:43
977 230778 0901784*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7362 1 2021-02-26 16:41:42
978 230777 0899451*** 340,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7362 1 2021-02-26 16:41:42
979 230776 0904969*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 230776 2021-02-26 16:41:42
980 230775 0779300*** 410,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7362 1 Nạp không thành công 2021-02-26 16:41:42
981 230774 0931678*** 420,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
420,000 đ id 7362 1 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 230774 2021-02-26 16:41:41
982 230773 0931400*** 430,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
420,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 420,000 đ cho hóa đơn số 230773 2021-02-26 16:41:41
983 230772 0904177*** 600,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7362 1 Đã nạp thêm 500,000 đ cho hóa đơn số 230772 2021-02-26 16:41:41
984 230771 0327261*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230771 2021-02-26 16:41:38
985 230770 0366111*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6909 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230770 2021-02-26 16:41:36
986 230769 0345223*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9673 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230769 2021-02-26 16:41:18
987 230768 0376661*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8965 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230768 2021-02-26 16:40:52
988 230767 7067957*** 340,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:40:51
989 230766 0387109*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230766 2021-02-26 16:40:38
990 230765 0987743*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7362 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230765 2021-02-26 16:40:30
991 230764 0969996*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3319 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230764 2021-02-26 16:40:21
992 230763 0946666*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 8965 1 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 230763 2021-02-26 16:40:00
993 230762 0936115*** 50,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4388 5 Nạp không thành công 2021-02-26 16:39:57
994 230761 0868215*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6865 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230761 2021-02-26 16:39:56
995 230760 0976379*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 230760 2021-02-26 16:39:55
996 230759 0352807*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230759 2021-02-26 16:39:43
997 230758 0935355*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 10813 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 230758 2021-02-26 16:39:30
998 230757 0946526*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6701 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230757 2021-02-26 16:39:05
999 230756 0706652*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
300,000 đ id 11358 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230756 2021-02-26 16:39:05
1000 230755 0352807*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:38:57
1001 230754 0868287*** 620,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4354 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:38:41
1002 230753 0822699*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 8965 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230753 2021-02-26 16:38:25
1003 230752 0378277*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8417 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230752 2021-02-26 16:37:58
1004 230751 0926753*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3402 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230751 2021-02-26 16:37:50
1005 230750 0905581*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10813 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230750 2021-02-26 16:37:15
1006 230749 0383330*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6709 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230749 2021-02-26 16:37:11
1007 230748 0385990*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230748 2021-02-26 16:37:08
1008 230747 0856663*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7908 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230747 2021-02-26 16:36:58
1009 230746 0964056*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10608 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230746 2021-02-26 16:36:47
1010 230745 0335818*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10608 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230745 2021-02-26 16:36:12
1011 230743 0329301*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10596 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230743 2021-02-26 16:35:41
1012 230742 0347903*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10334 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230742 2021-02-26 16:35:39
1013 230741 0961611*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10878 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230741 2021-02-26 16:35:36
1014 230740 0333018*** 400,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
400,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 230740 2021-02-26 16:35:13
1015 230739 0356478*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10308 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230739 2021-02-26 16:35:06
1016 230738 0898700*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:35:01
1017 230737 0389888*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10877 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230737 2021-02-26 16:34:59
1018 230736 0903415*** 650,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6447 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:34:40
1019 230735 0978191*** 1,970,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
1,970,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 1,970,000 đ cho hóa đơn số 230735 2021-02-26 16:33:58
1020 230734 0369365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10929 3 Đang ưu tiên 2021-02-26 16:33:56
1021 230733 v070_gf*** 500,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
500,000 đ id 8538 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230733 2021-02-26 16:33:20
1022 230732 0328701*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10199 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230732 2021-02-26 16:32:46
1023 230729 0971572*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 9409 2 Nạp không thành công 2021-02-26 16:31:30
1024 230728 0907472*** 280,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 11367 1 2021-02-26 16:30:52
1025 230727 0328701*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 10199 2 Nạp không thành công 2021-02-26 16:30:39
1026 230726 0343888*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6438 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 230726 2021-02-26 16:30:09
1027 230725 0949904*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8762 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:30:01
1028 230724 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230724 2021-02-26 16:29:59
1029 230723 0387300*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10597 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230723 2021-02-26 16:29:41
1030 230722 t008_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10518 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230722 2021-02-26 16:29:33
1031 230721 0838849*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230721 2021-02-26 16:29:32
1032 230720 y029_gf*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 8742 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 230720 2021-02-26 16:28:55
1033 230719 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230719 2021-02-26 16:28:50
1034 230718 0949904*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 8762 5 Nạp không thành công 2021-02-26 16:28:48
1035 230717 9669785*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7286 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230717 2021-02-26 16:28:44
1036 230716 0975977*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230716 2021-02-26 16:28:36
1037 230714 0345901*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11040 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230714 2021-02-26 16:28:20
1038 230713 0975977*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230713 2021-02-26 16:27:59
1039 230712 0839323*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
500,000 đ id 4475 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230712 2021-02-26 16:27:43
1040 230711 0839323*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4475 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230711 2021-02-26 16:27:33
1041 230710 0839323*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4475 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230710 2021-02-26 16:27:23
1042 230709 0978135*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6255 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230709 2021-02-26 16:27:20
1043 230708 0899808*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7362 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:27:13
1044 230707 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230707 2021-02-26 16:26:49
1045 230706 0979161*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 8415 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230706 2021-02-26 16:26:45
1046 230705 0916147*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230705 2021-02-26 16:26:25
1047 230704 0355152*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 286 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230704 2021-02-26 16:25:42
1048 230703 n351_16*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5163 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230703 2021-02-26 16:25:04
1049 230700 0334002*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 11033 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230700 2021-02-26 16:24:08
1050 230698 0981013*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 10608 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:23:55
1051 230697 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230697 2021-02-26 16:23:54
1052 230696 0706839*** 100,000 đ MobiKM
Min MG: 100,000
0 đ id 10990 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:23:30
1053 230694 0948545*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 118 5 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 230694 2021-02-26 16:23:00
1054 230693 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230693 2021-02-26 16:22:52
1055 230692 0966083*** 600,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
600,000 đ id 7015 3 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 230692 2021-02-26 16:22:33
1056 230691 0961526*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5857 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230691 2021-02-26 16:22:12
1057 230690 0915579*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230690 2021-02-26 16:21:34
1058 230689 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230689 2021-02-26 16:21:24
1059 230687 0354578*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230687 2021-02-26 16:21:19
1060 230686 0385996*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11033 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230686 2021-02-26 16:21:05
1061 230685 0372495*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10285 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230685 2021-02-26 16:20:47
1062 230684 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230684 2021-02-26 16:20:19
1063 230683 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230683 2021-02-26 16:19:15
1064 230682 0383043*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6207 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230682 2021-02-26 16:18:29
1065 230681 0967178*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 10617 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 230681 2021-02-26 16:18:05
1066 230680 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230680 2021-02-26 16:17:41
1067 230679 0358914*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1281 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230679 2021-02-26 16:17:25
1068 230678 0984495*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230678 2021-02-26 16:17:15
1069 230677 0984495*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230677 2021-02-26 16:17:01
1070 230676 0965188*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3607 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230676 2021-02-26 16:16:52
1071 230675 0366348*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 9306 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230675 2021-02-26 16:16:51
1072 230670 0327636*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7031 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230670 2021-02-26 16:16:14
1073 230669 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230669 2021-02-26 16:16:11
1074 230668 0935259*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:16:06
1075 230665 0905866*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:15:33
1076 230664 0905866*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:15:17
1077 230663 q055_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230663 2021-02-26 16:15:16
1078 230662 0338624*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230662 2021-02-26 16:15:15
1079 230660 0935864*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:14:51
1080 230659 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 230659 2021-02-26 16:14:36
1081 230657 0908050*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:14:22
1082 230655 0912690*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230655 2021-02-26 16:14:16
1083 230654 0982499*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5174 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230654 2021-02-26 16:14:01
1084 230653 0766603*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:13:54
1085 230651 0766603*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:13:34
1086 230650 0945700*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8693 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:13:33
1087 230649 0948545*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:13:21
1088 230648 0368458*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8876 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230648 2021-02-26 16:13:19
1089 230646 0935784*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:13:08
1090 230645 0935784*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:12:48
1091 230644 0917516*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 118 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230644 2021-02-26 16:12:47
1092 230643 0378771*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9546 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230643 2021-02-26 16:12:39
1093 230641 0969266*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230641 2021-02-26 16:12:35
1094 230640 0967871*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10617 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230640 2021-02-26 16:12:32
1095 230639 0935886*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:12:18
1096 230637 0334352*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7967 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230637 2021-02-26 16:12:12
1097 230636 0935886*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:11:54
1098 230634 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230634 2021-02-26 16:11:21
1099 230633 0345455*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 9483 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230633 2021-02-26 16:11:12
1100 230632 0865903*** 1,080,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
1,080,000 đ id 133 1 Đã nạp đủ tiền 1,080,000 đ cho hóa đơn số 230632 2021-02-26 16:10:47
1101 230630 0356603*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10842 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230630 2021-02-26 16:10:35
1102 230629 0913615*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3229 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:10:29
1103 230628 0839135*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8762 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230628 2021-02-26 16:10:17
1104 230627 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230627 2021-02-26 16:10:08
1105 230626 0839135*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8762 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230626 2021-02-26 16:09:57
1106 230625 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230625 2021-02-26 16:09:47
1107 230624 0903382*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:09:30
1108 230623 0902469*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 9618 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:09:19
1109 230622 0369928*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8652 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230622 2021-02-26 16:09:08
1110 230621 0905141*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:09:05
1111 230620 9898235*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230620 2021-02-26 16:08:59
1112 230619 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230619 2021-02-26 16:08:57
1113 230618 0905178*** 70,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:08:46
1114 230617 0931069*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:08:19
1115 230616 9823089*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
300,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230616 2021-02-26 16:08:18
1116 230615 0346151*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8450 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230615 2021-02-26 16:08:17
1117 230614 0905006*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:07:41
1118 230613 0905006*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:07:24
1119 230612 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230612 2021-02-26 16:07:08
1120 230611 0935320*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:07:04
1121 230610 0972032*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7318 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230610 2021-02-26 16:06:51
1122 230609 0935320*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:06:44
1123 230608 0832061*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8481 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230608 2021-02-26 16:06:43
1124 230607 3744079*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230607 2021-02-26 16:06:35
1125 230606 0935771*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:06:21
1126 230605 0935765*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:06:03
1127 230604 0983768*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8481 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230604 2021-02-26 16:06:01
1128 230603 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230603 2021-02-26 16:05:39
1129 230602 0965671*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4562 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230602 2021-02-26 16:05:34
1130 230601 0935968*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:05:31
1131 230600 0352344*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5972 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230600 2021-02-26 16:04:41
1132 230599 0935968*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:04:33
1133 230598 0397617*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4562 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230598 2021-02-26 16:04:25
1134 230597 0399834*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 164 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230597 2021-02-26 16:04:17
1135 230596 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230596 2021-02-26 16:03:52
1136 230595 0935969*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:03:49
1137 230594 0961094*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2717 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230594 2021-02-26 16:03:26
1138 230593 0378574*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7809 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230593 2021-02-26 16:03:23
1139 230592 0969929*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6905 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230592 2021-02-26 16:03:19
1140 230591 0935086*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:03:09
1141 230590 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230590 2021-02-26 16:02:51
1142 230589 0935086*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 16:02:49
1143 230588 0945975*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6568 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230588 2021-02-26 16:02:32
1144 230587 0369928*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8652 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230587 2021-02-26 16:02:20
1145 230586 0363319*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8469 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230586 2021-02-26 16:02:15
1146 230585 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230585 2021-02-26 16:01:50
1147 230584 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230584 2021-02-26 16:01:11
1148 230583 0976200*** 620,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
620,000 đ id 4237 2 Đã nạp đủ tiền 620,000 đ cho hóa đơn số 230583 2021-02-26 16:01:10
1149 230582 0336790*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8116 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230582 2021-02-26 16:01:10
1150 230581 0369928*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8652 2 Nạp không thành công 2021-02-26 16:01:02
1151 230580 0989130*** 630,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
620,000 đ id 4237 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 16:00:59
1152 230578 0334169*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6004 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230578 2021-02-26 16:00:47
1153 230577 0394424*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4725 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230577 2021-02-26 16:00:36
1154 230576 0397435*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10871 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230576 2021-02-26 16:00:28
1155 230575 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230575 2021-02-26 16:00:20
1156 230574 0366529*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10855 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230574 2021-02-26 15:59:49
1157 230573 0765468*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6159 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:59:46
1158 230572 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230572 2021-02-26 15:59:34
1159 230571 0326768*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8469 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230571 2021-02-26 15:59:26
1160 230570 9626030*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230570 2021-02-26 15:58:59
1161 230569 0913333*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 118 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:58:45
1162 230568 0945975*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6568 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230568 2021-02-26 15:58:38
1163 230567 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230567 2021-02-26 15:58:29
1164 230566 0374574*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10878 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230566 2021-02-26 15:58:19
1165 230565 0765468*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6159 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:58:08
1166 230564 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230564 2021-02-26 15:57:51
1167 230563 0974293*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4869 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230563 2021-02-26 15:57:26
1168 230562 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230562 2021-02-26 15:57:24
1169 230561 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230561 2021-02-26 15:57:10
1170 230560 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230560 2021-02-26 15:57:06
1171 230559 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230559 2021-02-26 15:56:50
1172 230558 b651_ft*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8580 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230558 2021-02-26 15:56:48
1173 230557 0975934*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8834 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230557 2021-02-26 15:56:44
1174 230556 0975706*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5163 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:56:36
1175 230555 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230555 2021-02-26 15:56:28
1176 230554 b651_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 8580 0 2021-02-26 15:56:06
1177 230553 t008_gf*** 600,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
600,000 đ id 7601 8 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 230553 2021-02-26 15:56:02
1178 230552 0973135*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230552 2021-02-26 15:55:59
1179 230551 0963279*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 70 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230551 2021-02-26 15:55:50
1180 230550 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230550 2021-02-26 15:55:40
1181 230549 t008_gf*** 500,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7601 8 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230549 2021-02-26 15:55:25
1182 230548 9851893*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230548 2021-02-26 15:55:00
1183 230547 0789144*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3277 0 2021-02-26 15:54:58
1184 230546 0985622*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11362 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230546 2021-02-26 15:54:50
1185 230545 0918521*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10697 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230545 2021-02-26 15:54:43
1186 230544 h004_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11288 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230544 2021-02-26 15:54:35
1187 230543 0394394*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5450 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230543 2021-02-26 15:54:28
1188 230542 0973135*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230542 2021-02-26 15:54:22
1189 230541 0397386*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10697 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230541 2021-02-26 15:54:12
1190 230540 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230540 2021-02-26 15:54:08
1191 230539 0369589*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10914 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230539 2021-02-26 15:54:06
1192 230538 b651_ft*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8580 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230538 2021-02-26 15:54:04
1193 230537 0961155*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 4237 0 2021-02-26 15:53:51
1194 230536 0989527*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230536 2021-02-26 15:53:38
1195 230534 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230534 2021-02-26 15:53:29
1196 230533 t008_gf*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
40,000 đ id 7601 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230533 2021-02-26 15:53:24
1197 230532 0833327*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7874 4 Đang ưu tiên 2021-02-26 15:53:23
1198 230531 0867965*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11222 3 Đang ưu tiên 2021-02-26 15:53:12
1199 230530 0369943*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11139 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230530 2021-02-26 15:53:10
1200 230528 0962772*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230528 2021-02-26 15:53:02
1201 230527 0833327*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7874 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230527 2021-02-26 15:52:59
1202 230526 9891609*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230526 2021-02-26 15:52:46
1203 230525 0833327*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7874 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230525 2021-02-26 15:52:41
1204 230524 0328945*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230524 2021-02-26 15:52:30
1205 230523 0902469*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 9618 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:52:25
1206 230522 0868287*** 720,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4354 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:52:11
1207 230521 0328945*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230521 2021-02-26 15:51:54
1208 230520 0985220*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9061 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230520 2021-02-26 15:51:53
1209 230519 0913893*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
400,000 đ id 7601 12 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 230519 2021-02-26 15:51:42
1210 230518 0905061*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 15:51:27
1211 230517 0971033*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4987 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230517 2021-02-26 15:51:27
1212 230516 0328945*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230516 2021-02-26 15:51:26
1213 230515 0905061*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 10813 0 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 230515 2021-02-26 15:51:06
1214 230514 0344509*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230514 2021-02-26 15:50:49
1215 230513 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230513 2021-02-26 15:50:45
1216 230512 0398894*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7897 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:50:36
1217 230511 0344509*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230511 2021-02-26 15:50:35
1218 230510 0796177*** 50,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7209 4 Nạp không thành công 2021-02-26 15:50:30
1219 230509 0975772*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 230509 2021-02-26 15:50:26
1220 230508 0986562*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8469 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230508 2021-02-26 15:50:25
1221 230507 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230507 2021-02-26 15:50:13
1222 230506 0362680*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230506 2021-02-26 15:50:09
1223 230505 0353871*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 10491 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230505 2021-02-26 15:50:08
1224 230504 9736384*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230504 2021-02-26 15:49:45
1225 230503 o986562*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 8469 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:49:45
1226 230502 0906523*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 15:49:44
1227 230501 0983610*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230501 2021-02-26 15:49:32
1228 230500 0906523*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 15:49:28
1229 230499 0369943*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11139 5 Nạp không thành công 2021-02-26 15:49:15
1230 230498 0335797*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 291 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230498 2021-02-26 15:49:15
1231 230497 0865707*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2181 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230497 2021-02-26 15:48:58
1232 230496 0983610*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230496 2021-02-26 15:48:56
1233 230495 0984808*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11236 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230495 2021-02-26 15:48:53
1234 230494 0972689*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10898 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230494 2021-02-26 15:48:49
1235 230493 0967111*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6159 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230493 2021-02-26 15:48:45
1236 230492 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230492 2021-02-26 15:48:35
1237 230491 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230491 2021-02-26 15:48:22
1238 230490 0971896*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230490 2021-02-26 15:48:18
1239 230489 0905283*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 10813 0 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 230489 2021-02-26 15:48:10
1240 230488 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230488 2021-02-26 15:48:07
1241 230487 t008_gf*** 1,140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 500,000
0 đ id 7601 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:48:06
1242 230486 q055_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
300,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230486 2021-02-26 15:48:04
1243 230485 0905283*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 15:47:49
1244 230484 0901869*** 270,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11384 0 2021-02-26 15:47:36
1245 230483 q055_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230483 2021-02-26 15:47:16
1246 230482 0963163*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4354 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:47:09
1247 230481 0789315*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5703 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230481 2021-02-26 15:47:04
1248 230480 0365043*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4734 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230480 2021-02-26 15:46:38
1249 230479 0963808*** 250,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7 3 Nạp không thành công 2021-02-26 15:46:32
1250 230477 0393315*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230477 2021-02-26 15:46:15
1251 230476 0946838*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9500 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230476 2021-02-26 15:46:12
1252 230475 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230475 2021-02-26 15:46:11
1253 230474 0905961*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 15:45:50
1254 230473 0868481*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 133 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 230473 2021-02-26 15:45:46
1255 230472 0901857*** 270,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11384 0 2021-02-26 15:45:42
1256 230471 0901855*** 270,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11384 0 2021-02-26 15:45:42
1257 230470 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230470 2021-02-26 15:45:37
1258 230469 0964112*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230469 2021-02-26 15:45:36
1259 230468 0948212*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7031 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230468 2021-02-26 15:45:34
1260 230467 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230467 2021-02-26 15:45:07
1261 230466 q055_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
300,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230466 2021-02-26 15:44:59
1262 230465 0358220*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4237 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230465 2021-02-26 15:44:56
1263 230464 0905443*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 0 2021-02-26 15:44:49
1264 230462 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230462 2021-02-26 15:44:39
1265 230461 0939024*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 1592 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:44:24
1266 230460 0905881*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
70,000 đ id 10813 0 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 230460 2021-02-26 15:44:21
1267 230459 0868481*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 133 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:44:09
1268 230458 0338645*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230458 2021-02-26 15:44:05
1269 230457 0902469*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 9618 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:44:02
1270 230456 0338645*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230456 2021-02-26 15:43:47
1271 230455 9823402*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230455 2021-02-26 15:43:36
1272 230453 0988944*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
270,000 đ id 9617 4 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 230453 2021-02-26 15:43:19
1273 230452 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230452 2021-02-26 15:43:17
1274 230451 0985194*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230451 2021-02-26 15:43:10
1275 230450 0389640*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11179 7 Đang ưu tiên 2021-02-26 15:43:05
1276 230449 9887477*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230449 2021-02-26 15:42:57
1277 230448 0913893*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7601 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:42:36
1278 230447 0393975*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5115 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230447 2021-02-26 15:42:33
1279 230446 0985194*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230446 2021-02-26 15:42:30
1280 230445 9613522*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230445 2021-02-26 15:42:27
1281 230441 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230441 2021-02-26 15:41:59
1282 230439 9772668*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230439 2021-02-26 15:41:39
1283 230438 0389640*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11179 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:41:19
1284 230437 t008_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
300,000 đ id 7601 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230437 2021-02-26 15:41:06
1285 230436 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230436 2021-02-26 15:41:01
1286 230435 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230435 2021-02-26 15:41:01
1287 230434 0912697*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5115 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 230434 2021-02-26 15:40:45
1288 230433 0358200*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4237 3 Nạp không thành công 2021-02-26 15:40:40
1289 230432 3970154*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230432 2021-02-26 15:40:26
1290 230431 0988606*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5115 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:40:25
1291 230429 0986912*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230429 2021-02-26 15:40:00
1292 230428 9736955*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230428 2021-02-26 15:39:44
1293 230427 0978247*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4353 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230427 2021-02-26 15:39:32
1294 230426 0398379*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4734 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:39:31
1295 230425 0984092*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230425 2021-02-26 15:39:28
1296 230424 0971327*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6174 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230424 2021-02-26 15:39:23
1297 230423 0328559*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5115 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230423 2021-02-26 15:39:18
1298 230422 0866872*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4237 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230422 2021-02-26 15:39:08
1299 230421 0981213*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10596 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230421 2021-02-26 15:39:06
1300 230420 0983325*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230420 2021-02-26 15:39:02
1301 230419 0982200*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4237 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230419 2021-02-26 15:38:57
1302 230418 0389640*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11179 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230418 2021-02-26 15:38:57
1303 230417 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230417 2021-02-26 15:38:53
1304 230416 0358200*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4237 3 Nạp không thành công 2021-02-26 15:38:43
1305 230415 0971112*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9479 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230415 2021-02-26 15:38:43
1306 230414 0919336*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10898 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230414 2021-02-26 15:38:36
1307 230413 3443240*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 9223 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230413 2021-02-26 15:38:22
1308 230412 9872982*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230412 2021-02-26 15:38:10
1309 230411 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230411 2021-02-26 15:38:04
1310 230410 9696302*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 9223 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230410 2021-02-26 15:37:43
1311 230409 0983919*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4475 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230409 2021-02-26 15:37:38
1312 230408 0913893*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7601 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230408 2021-02-26 15:37:36
1313 230407 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230407 2021-02-26 15:37:35
1314 230406 0354972*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 4272 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230406 2021-02-26 15:37:32
1315 230405 0983919*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4475 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230405 2021-02-26 15:37:26
1316 230404 0385287*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7011 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230404 2021-02-26 15:37:25
1317 230403 0902467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 9618 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:37:21
1318 230402 0855848*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8364 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230402 2021-02-26 15:37:20
1319 230401 b651_ft*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 8580 0 2021-02-26 15:37:03
1320 230400 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230400 2021-02-26 15:37:01
1321 230399 8670010*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230399 2021-02-26 15:36:58
1322 230398 0975232*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7011 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230398 2021-02-26 15:36:56
1323 230397 0388915*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11042 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230397 2021-02-26 15:36:37
1324 230396 0902098*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5174 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230396 2021-02-26 15:36:31
1325 230394 0981782*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230394 2021-02-26 15:36:25
1326 230393 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230393 2021-02-26 15:36:22
1327 230392 0246655*** 40,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5556 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230392 2021-02-26 15:36:05
1328 230391 0389640*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 11179 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:35:57
1329 230390 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230390 2021-02-26 15:35:46
1330 230389 b651_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 0 2021-02-26 15:35:46
1331 230388 0767936*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230388 2021-02-26 15:35:43
1332 230387 0773991*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10072 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:35:34
1333 230386 0978435*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 9546 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230386 2021-02-26 15:35:31
1334 230385 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230385 2021-02-26 15:35:10
1335 230384 0989529*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 8580 0 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230384 2021-02-26 15:34:43
1336 230383 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230383 2021-02-26 15:34:32
1337 230382 0865526*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6038 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230382 2021-02-26 15:34:18
1338 230381 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230381 2021-02-26 15:34:15
1339 230380 0397075*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230380 2021-02-26 15:34:02
1340 230379 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230379 2021-02-26 15:33:58
1341 230378 b651_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
220,000 đ id 8580 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 230378 2021-02-26 15:33:56
1342 230377 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230377 2021-02-26 15:33:32
1343 230376 0398286*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10945 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230376 2021-02-26 15:33:11
1344 230375 q055_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230375 2021-02-26 15:33:03
1345 230374 0839952*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 225 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230374 2021-02-26 15:33:02
1346 230373 0385198*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 8580 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230373 2021-02-26 15:33:01
1347 230372 0866556*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6568 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230372 2021-02-26 15:32:57
1348 230371 0961975*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230371 2021-02-26 15:32:30
1349 230370 0364432*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10874 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230370 2021-02-26 15:32:16
1350 230369 0961975*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230369 2021-02-26 15:32:04
1351 230368 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230368 2021-02-26 15:32:02
1352 230367 0913893*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7601 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:31:47
1353 230366 b651_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
250,000 đ id 8580 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 230366 2021-02-26 15:31:45
1354 230365 0926262*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6269 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230365 2021-02-26 15:31:39
1355 230364 0332414*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230364 2021-02-26 15:31:30
1356 230362 0356418*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5056 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230362 2021-02-26 15:31:25
1357 230361 q055_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230361 2021-02-26 15:31:16
1358 230360 0778194*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230360 2021-02-26 15:30:58
1359 230359 0364432*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 10874 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:30:58
1360 230358 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230358 2021-02-26 15:30:36
1361 230357 q055_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230357 2021-02-26 15:30:35
1362 230356 0395986*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 11317 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 230356 2021-02-26 15:30:15
1363 230355 0986733*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7874 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230355 2021-02-26 15:30:13
1364 230354 0984029*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230354 2021-02-26 15:29:47
1365 230353 0393366*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230353 2021-02-26 15:29:40
1366 230352 0867677*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
300,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230352 2021-02-26 15:29:35
1367 230351 0393366*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230351 2021-02-26 15:29:21
1368 230350 0984029*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230350 2021-02-26 15:29:09
1369 230349 0985722*** 220,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
220,000 đ id 5115 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 230349 2021-02-26 15:28:52
1370 230348 0373338*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8876 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230348 2021-02-26 15:28:42
1371 230347 0393366*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230347 2021-02-26 15:28:30
1372 230346 0986733*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7874 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230346 2021-02-26 15:28:28
1373 230345 0977224*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230345 2021-02-26 15:28:24
1374 230343 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230343 2021-02-26 15:28:10
1375 230342 0363389*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230342 2021-02-26 15:28:04
1376 230341 0935049*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230341 2021-02-26 15:27:32
1377 230340 0977213*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
220,000 đ id 5257 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 230340 2021-02-26 15:27:28
1378 230339 0338332*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230339 2021-02-26 15:27:19
1379 230338 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230338 2021-02-26 15:27:10
1380 230337 0986733*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7874 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230337 2021-02-26 15:27:03
1381 230336 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230336 2021-02-26 15:27:00
1382 230335 0916026*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 9673 9 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230335 2021-02-26 15:26:50
1383 230334 b240_gm*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1384 230333 0368526*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 8953 5 Nạp không thành công 2021-02-26 15:26:38
1385 230332 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1386 230331 b240_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1387 230330 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1388 230329 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1389 230328 b240_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1390 230327 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1391 230326 b240_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1392 230325 b240_gf*** 330,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1393 230324 b240_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1394 230323 b240_gm*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1395 230322 b240_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1396 230321 b240_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1397 230320 b240_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1398 230319 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1399 230318 b240_gf*** 140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1400 230317 b240_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1401 230316 b240_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1402 230315 b240_gm*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1403 230314 b240_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1404 230313 b240_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:38
1405 230312 b240_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1406 230311 b240_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1407 230310 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1408 230309 b240_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1409 230308 b240_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1410 230307 b240_gm*** 230,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1411 230306 b240_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1412 230305 b240_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1413 230304 b240_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1414 230303 b240_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1415 230302 b240_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7054 0 2021-02-26 15:26:37
1416 230301 0338332*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230301 2021-02-26 15:26:35
1417 230300 0943939*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8383 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230300 2021-02-26 15:26:30
1418 230299 0948696*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1281 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230299 2021-02-26 15:25:41
1419 230298 q055_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230298 2021-02-26 15:25:25
1420 230297 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230297 2021-02-26 15:25:23
1421 230295 0987907*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230295 2021-02-26 15:24:46
1422 230294 0982030*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1307 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230294 2021-02-26 15:24:43
1423 230293 0946529*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7886 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230293 2021-02-26 15:24:43
1424 230292 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230292 2021-02-26 15:24:40
1425 230291 0904088*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5500 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230291 2021-02-26 15:24:37
1426 230290 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230290 2021-02-26 15:24:36
1427 230289 0987907*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230289 2021-02-26 15:24:15
1428 230288 0865526*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6038 7 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 230288 2021-02-26 15:24:10
1429 230287 0379035*** 650,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
650,000 đ id 9409 2 Đã nạp đủ tiền 650,000 đ cho hóa đơn số 230287 2021-02-26 15:23:53
1430 230286 0981069*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230286 2021-02-26 15:23:44
1431 230285 0946529*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7886 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:23:44
1432 230284 0352427*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230284 2021-02-26 15:23:16
1433 230283 0913063*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3372 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230283 2021-02-26 15:23:10
1434 230282 0939024*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 1592 2 Nạp không thành công 2021-02-26 15:23:05
1435 230281 0396534*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10879 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230281 2021-02-26 15:23:05
1436 230280 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230280 2021-02-26 15:22:57
1437 230279 0907041*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 270 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230279 2021-02-26 15:22:52
1438 230278 0352427*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230278 2021-02-26 15:22:48
1439 230277 0397703*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 10813 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:22:26
1440 230276 0986157*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230276 2021-02-26 15:22:17
1441 230275 0965455*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
720,000 đ id 5972 2 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 230275 2021-02-26 15:22:05
1442 230274 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230274 2021-02-26 15:21:51
1443 230273 h004a_0*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7054 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230273 2021-02-26 15:21:47
1444 230272 0984421*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230272 2021-02-26 15:21:45
1445 230271 9399777*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 2 Đang ưu tiên 2021-02-26 15:21:30
1446 230270 8980002*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:21:30
1447 230269 9328615*** 210,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 3 Đang ưu tiên 2021-02-26 15:21:30
1448 230268 0766047*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6060 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230268 2021-02-26 15:21:25
1449 230267 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230267 2021-02-26 15:21:16
1450 230266 0393240*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
300,000 đ id 4237 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230266 2021-02-26 15:21:15
1451 230265 0394206*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5174 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230265 2021-02-26 15:21:10
1452 230263 0984421*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230263 2021-02-26 15:21:05
1453 230262 0383372*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2181 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230262 2021-02-26 15:20:56
1454 230261 v070_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230261 2021-02-26 15:20:39
1455 230260 0968957*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230260 2021-02-26 15:20:37
1456 230259 0975675*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230259 2021-02-26 15:20:28
1457 230258 0766047*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6060 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:20:22
1458 230257 0975675*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230257 2021-02-26 15:20:04
1459 230256 v070_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10908 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230256 2021-02-26 15:19:58
1460 230255 7887755*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 11358 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230255 2021-02-26 15:19:57
1461 230254 0976678*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230254 2021-02-26 15:19:44
1462 230253 7067307*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230253 2021-02-26 15:19:31
1463 230252 7828747*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230252 2021-02-26 15:19:31
1464 230251 7942847*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 1 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 230251 2021-02-26 15:19:31
1465 230250 0988600*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230250 2021-02-26 15:19:27
1466 230249 0913580*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 11090 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:19:25
1467 230248 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230248 2021-02-26 15:19:24
1468 230247 0824200*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3319 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230247 2021-02-26 15:19:22
1469 230246 0353712*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2181 0 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 230246 2021-02-26 15:19:02
1470 230245 0354471*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6174 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230245 2021-02-26 15:18:50
1471 230244 q055_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230244 2021-02-26 15:18:40
1472 230243 0975395*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230243 2021-02-26 15:18:27
1473 230242 0975395*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230242 2021-02-26 15:18:27
1474 230241 0975395*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230241 2021-02-26 15:18:27
1475 230240 0975395*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230240 2021-02-26 15:18:27
1476 230239 0975395*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230239 2021-02-26 15:18:27
1477 230238 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230238 2021-02-26 15:18:13
1478 230237 0988323*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230237 2021-02-26 15:17:59
1479 230236 0769407*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9903 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230236 2021-02-26 15:17:38
1480 230235 0978568*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230235 2021-02-26 15:17:27
1481 230234 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11137 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230234 2021-02-26 15:17:11
1482 230233 0978568*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230233 2021-02-26 15:17:04
1483 230232 0353712*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 0 Nạp không thành công 2021-02-26 15:16:40
1484 230231 0989098*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 8762 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230231 2021-02-26 15:16:39
1485 230230 0358874*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230230 2021-02-26 15:16:37
1486 230229 0396858*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7967 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230229 2021-02-26 15:16:15
1487 230228 0913893*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7601 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:16:11
1488 230227 0934359*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5662 1 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230227 2021-02-26 15:16:05
1489 230226 7949217*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11358 2 Đang ưu tiên 2021-02-26 15:15:58
1490 230225 0384322*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10596 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230225 2021-02-26 15:15:57
1491 230224 0987905*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7054 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230224 2021-02-26 15:15:46
1492 230223 0974313*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230223 2021-02-26 15:15:19
1493 230222 0706925*** 310,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
300,000 đ id 11358 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:14:44
1494 230221 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230221 2021-02-26 15:14:31
1495 230219 0977222*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 73 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230219 2021-02-26 15:14:13
1496 230218 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230218 2021-02-26 15:13:47
1497 230217 0939300*** 660,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 11358 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:13:33
1498 230216 0979202*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11223 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230216 2021-02-26 15:13:28
1499 230215 0981094*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8469 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230215 2021-02-26 15:13:08
1500 230214 0333845*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230214 2021-02-26 15:12:54
1501 230213 0968173*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 11354 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230213 2021-02-26 15:12:51
1502 230212 0382992*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230212 2021-02-26 15:12:49
1503 230211 0981635*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 9061 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 230211 2021-02-26 15:12:39
1504 230210 0393853*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5990 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230210 2021-02-26 15:11:19
1505 230209 0974371*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230209 2021-02-26 15:10:15
1506 230208 0974371*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230208 2021-02-26 15:09:38
1507 230206 120000*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 15:08:25
1508 230205 0366708*** 60,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3874 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 230205 2021-02-26 15:07:53
1509 230204 0977224*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230204 2021-02-26 15:07:43
1510 230203 0366708*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3874 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:07:20
1511 230202 0962841*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8660 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230202 2021-02-26 15:07:12
1512 230201 0977224*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230201 2021-02-26 15:07:05
1513 230200 0812301*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10092 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230200 2021-02-26 15:06:58
1514 230199 0348519*** 600,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
600,000 đ id 11305 2 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 230199 2021-02-26 15:06:51
1515 230198 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230198 2021-02-26 15:06:13
1516 230197 0392772*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 347 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230197 2021-02-26 15:06:06
1517 230196 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230196 2021-02-26 15:05:53
1518 230195 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230195 2021-02-26 15:05:40
1519 230194 0986767*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 9617 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230194 2021-02-26 15:05:06
1520 230193 0255629*** 50,000 đ Homephone
Min MG: 50,000
0 đ id 10932 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:05:04
1521 230192 0987771*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5115 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230192 2021-02-26 15:04:50
1522 230191 0942122*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11006 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230191 2021-02-26 15:04:42
1523 230190 0355523*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11033 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230190 2021-02-26 15:04:26
1524 230189 0702095*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 230189 2021-02-26 15:04:25
1525 230188 0702040*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 230188 2021-02-26 15:04:25
1526 230187 0702046*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
80,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 80,000 đ cho hóa đơn số 230187 2021-02-26 15:04:25
1527 230186 0702013*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3277 0 2021-02-26 15:04:25
1528 230185 0702065*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3277 0 2021-02-26 15:04:25
1529 230184 0702090*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3277 0 2021-02-26 15:04:25
1530 230183 0702075*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3277 0 2021-02-26 15:04:25
1531 230182 0702098*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3277 0 2021-02-26 15:04:25
1532 230181 0702037*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 230181 2021-02-26 15:04:25
1533 230180 0702059*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 230180 2021-02-26 15:04:25
1534 230179 0866188*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11006 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230179 2021-02-26 15:04:24
1535 230178 0975470*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5156 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230178 2021-02-26 15:04:09
1536 230177 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230177 2021-02-26 15:04:01
1537 230175 0978125*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6800 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230175 2021-02-26 15:03:47
1538 230173 0255629*** 50,000 đ Homephone
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230173 2021-02-26 15:03:41
1539 230172 0833192*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 293 0 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230172 2021-02-26 15:03:33
1540 230171 0978125*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6800 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230171 2021-02-26 15:03:18
1541 230170 0844777*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 118 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 230170 2021-02-26 15:03:03
1542 230169 0569262*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7011 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230169 2021-02-26 15:02:43
1543 230167 0985146*** 900,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11389 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-02-26 15:01:48
1544 230166 0397975*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230166 2021-02-26 15:01:44
1545 230164 q055_ft*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230164 2021-02-26 15:01:18
1546 230163 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230163 2021-02-26 15:01:14
1547 230162 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230162 2021-02-26 15:01:01
1548 230161 0705491*** 600,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2212 1 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 230161 2021-02-26 15:01:00
1549 230160 q055_ft*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230160 2021-02-26 15:00:53
1550 230159 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230159 2021-02-26 15:00:46
1551 230158 0355952*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10938 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230158 2021-02-26 15:00:45
1552 230156 0781212*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 11354 2 Nạp không thành công 2021-02-26 14:59:56
1553 230155 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230155 2021-02-26 14:59:49
1554 230154 q055_ft*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230154 2021-02-26 14:58:39
1555 230153 0389989*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 5115 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 230153 2021-02-26 14:58:25
1556 230152 0962841*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8660 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230152 2021-02-26 14:58:22
1557 230151 0867985*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230151 2021-02-26 14:58:20
1558 230150 0363942*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1298 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230150 2021-02-26 14:58:05
1559 230149 q055_ft*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230149 2021-02-26 14:58:02
1560 230148 0985075*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230148 2021-02-26 14:57:54
1561 230147 0985075*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230147 2021-02-26 14:57:40
1562 230145 0973114*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4492 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230145 2021-02-26 14:57:14
1563 230144 0396757*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3874 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 230144 2021-02-26 14:57:08
1564 230143 q055_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230143 2021-02-26 14:56:38
1565 230142 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230142 2021-02-26 14:55:55
1566 230141 0373543*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4734 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230141 2021-02-26 14:55:47
1567 230140 0983356*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6460 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 230140 2021-02-26 14:55:33
1568 230139 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230139 2021-02-26 14:55:25
1569 230138 0702041*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 230138 2021-02-26 14:55:09
1570 230137 0702083*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
110,000 đ id 3277 0 Đã nạp thêm 110,000 đ cho hóa đơn số 230137 2021-02-26 14:55:09
1571 230136 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230136 2021-02-26 14:54:45
1572 230133 0977360*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5289 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230133 2021-02-26 14:54:07
1573 230132 0869307*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8278 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230132 2021-02-26 14:54:07
1574 230130 0393937*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230130 2021-02-26 14:53:40
1575 230129 0393937*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230129 2021-02-26 14:53:40
1576 230128 0393937*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230128 2021-02-26 14:53:40
1577 230127 0393937*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230127 2021-02-26 14:53:40
1578 230126 0393937*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 272 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230126 2021-02-26 14:53:40
1579 230125 0845274*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10898 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230125 2021-02-26 14:53:34
1580 230124 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230124 2021-02-26 14:53:33
1581 230123 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230123 2021-02-26 14:53:13
1582 230122 0362643*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230122 2021-02-26 14:53:11
1583 230121 0916330*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6460 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230121 2021-02-26 14:53:06
1584 230120 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230120 2021-02-26 14:53:00
1585 230119 0982972*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230119 2021-02-26 14:52:20
1586 230118 0982972*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230118 2021-02-26 14:52:07
1587 230117 0339309*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 118 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230117 2021-02-26 14:52:04
1588 230116 0326262*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230116 2021-02-26 14:51:42
1589 230115 0329614*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9673 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230115 2021-02-26 14:51:34
1590 230114 0867636*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 9061 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 230114 2021-02-26 14:51:13
1591 230113 0397024*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230113 2021-02-26 14:51:05
1592 230112 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230112 2021-02-26 14:50:57
1593 230111 0865677*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230111 2021-02-26 14:50:34
1594 230110 v070_33*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8538 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230110 2021-02-26 14:50:33
1595 230109 v070_33*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8538 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230109 2021-02-26 14:50:07
1596 230108 0825819*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5289 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 230108 2021-02-26 14:50:07
1597 230106 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230106 2021-02-26 14:49:25
1598 230105 0923046*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 2181 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 230105 2021-02-26 14:49:15
1599 230104 0774405*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3780 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230104 2021-02-26 14:49:09
1600 230103 q055_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 230103 2021-02-26 14:49:03
1601 230102 q055_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11140 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 230102 2021-02-26 14:48:57
1602 230101 q055_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10932 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 230101 2021-02-26 14:48:52
1603 230100 0393402*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
180,000 đ id 9061 6 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 230100 2021-02-26 14:48:44
1604 230099 0362643*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000